CaCO3 Lewis-structuur en kenmerken: 15 volledige feiten

Calciumcarbonaat, gewoonlijk kalksteen genoemd. Laten we praten over CaCO3 lewis structuur en 15 volledige feiten.

Dief3 or Calciumcarbonaat is een koolzuurzout van calcium. De molaire massa van calciumcarbonaat is 100.86 g/mol, zonder geur. Het is een wit kristallijn poeder dat gemakkelijk ontleedt bij verhitting. Het smeltpunt van calciumcarbonaat is 13390C.

Calciumcarbonaat wordt gebruikt als een antacidum, calciumsupplement. Laten we eens kijken naar enkele interessante feiten over CaCO3.

Hoe CaCO . te tekenen3 Lewis-structuur?

Lewis-structuurrepresentatie kan worden gebruikt om de formele lading van atomen in een molecuul te berekenen. Laten we de stappen bekijken bij het tekenen van de Lewis-structuur van CaCO3.

Berekening van de totale valentie-elektronen

Calcium met twee valentie-elektronen en koolstof heeft vier elektronen, zuurstof met zes valentie-elektronen. Dus in totaal 2+4+3*6 = 24 elektronen.

De skeletstructuur tekenen

Koolstof is het minst elektronegatieve atoom en wordt beschouwd als het centrale atoom dat is bevestigd aan drie zuurstofatomen. Dit draagt ​​bij aan de lewisstructuur van carbonaationen.

Bindingen maken en elektronen verdelen

Er worden drie bindingen gemaakt tussen zuurstof en koolstof. Om aan de valentie van koolstof te voldoen, wordt een extra binding gemaakt tussen een van de zuurstof en koolstof. Het carbonaat-ion met negatieve lading combineert dan met Ca-ion om CaCO . te maken3.

caco3 lewis structuur
Lewis-structuur van CaCO3

Dief3 Lewis-structuurresonantie

Resonantie kan leiden tot meer dan één structuur voor een molecuul met verschillende energie. Laten we eens kijken naar CaCO3 lewis structuur resonantie.

Dief3 Lewis-structuur heeft resonantie vanwege de aanwezigheid van carbonaationen. De eenzame paren die in zuurstof aanwezig zijn, hebben betrekking op delokalisatie om resonantie tot gevolg te hebben. Door dit proces kan het drie resonerende structuren hebben.

Resonantie in CaCO3

Dief3 Lewis-structuurvorm

De vorm van een molecuul heeft voornamelijk te maken met de bindingslengte en de bindingshoek tussen de atomen die in het molecuul aanwezig zijn. Laten we eens kijken naar de vorm van CaCO3.

De vorm van Dief3 Lewis-structuur is triagonaal. Eigenlijk carbonaation in CaCO3 driehoekig van vorm is. In een driehoekige structuur zijn alle zuurstofatomen op een driehoekige manier verbonden met het koolstofatoom. Dief3 heeft stabiele zeshoekige vorm, dichter met orthorhombische vorm.

Dief3 Lewis-structuur formele lading

De formele lading van alle atomen in een molecuul kan negatief, positief en nul zijn. Laten we de formele lading van CaCO . berekenen3.

De formele aanklacht van Dief3 lewisstructuur is niet nul. Het zijn negatieve en positieve waarden, inclusief nul.

De vergelijking voor het vinden van formele lading is

  • Formele lading = valentie-elektronen - Niet-bindende elektronen - Aantal bindingen
  • Formele lading van koolstof = 4-0-4 = 0
  • Formele lading van zuurstof dubbel gebonden met koolstof = 6-4-2 = 0
  • Formele lading van zuurstofatomen enkelvoudig gebonden met koolstof =6-6-1 = -1
  • Formele lading van calcium = 2-0-1=1

Dief3 Lewis-structuurhoek

Bindingshoek wordt gemaakt tussen atomen wanneer ze zichzelf op een zeer stabiele manier rangschikken om afstoting daartussen te verminderen. Laat ons de bindingshoek van CaCO . weten3.
De bindingshoek van Dief3 lewisstructuur is 1200. Omdat het een driehoekige vorm heeft, is de hele hoek 1200.

Dief3 Lewis Structuur Octet Regel

Octetregel legt uit over de stabiliteit van een atoom na het maken van een binding. Laten we eens kijken of CaCO3 gehoorzaamt octet of niet.

Dief3 Lewis structuur gehoorzaamt octet regel. Koolstof en zuurstof hebben acht elektronen in hun valentieschil na het maken van een binding. Calcium verliest zijn twee elektronen om zijn octet te bevredigen. Dus alle atomen in caco3 voldoen aan de octetregel met acht elektronen in de valentieschil.

Dief3 Lewis-structuur alleenstaande paren

Eenzame paren namen meestal niet deel aan de reactie, maar spelen een prominente rol bij het bepalen van de vorm en hoek van een verbinding. Laten we kijken naar het aantal eenzame paren in CaCO3.

Dief3 Lewis-structuur heeft acht eenzame paren. Alle eenzame paren worden gezien in zuurstofatoom. De twee zuurstofatomen die enkelvoudig met koolstof zijn gebonden, hebben drie paren en één dubbelgebonden zuurstof heeft er twee. Dus in totaal acht eenzame paren of 16 niet-bindende elektronen.

Dief3 Valentie-elektronen

Valentie-elektronen spelen een cruciale rol bij het tekenen van de Lewis-structuur van elk molecuul. Laten we de valentie-elektronen in CaCO . tellen3.

De valentie-elektronen in Dief3 Lewis-structuur is 24. Calcium met twee valentie-elektronen, koolstof heeft er vier en zuurstof met zes. Dus in totaal 2+4+6×3=24.

Dief3 Hybridisatie

De nieuwe orbitalen gevormd als resultaat van hybridisatieprojecten naar buiten om het overlappende vermogen te verbeteren. Laat ons de hybridisatie van CaCO . weten3.

De hybridisatie is CaCO3 Lewis-structuur is sp2. Hierin overlappen de ene s en twee p-orbitalen van koolstof met de p-orbitaal van zuurstof om te ondergaan sp2 hybridisatie in CaCO3. Het heeft een driehoekige vlakke vorm met 1200 bindings hoek.

Is Dief3 Stevig?

Vaste stoffen zijn driedimensionale vormen met hoogte, breedte en lengte. Laten we eens kijken of CaCO3 stevig is of niet.

Dief3 is een vaste stof die wit van kleur is. Het is een fijn poeder als de natuur met een kalkachtige smaak. Het heeft een driedimensionale structuur zoals solide met goed gerangschikt in een regelmatig patroon.

Is CaCO3 Oplosbaar in water?

Temperatuur is een belangrijke factor die de oplosbaarheid van een opgeloste stof in oplosmiddel kan veranderen. Laten we eens kijken naar de oplosbaarheid van CaCO3 in water.

Dief3 is niet goed oplosbaar in water. Hoewel water en Dief3 is een ionische verbinding, ze blijken slecht oplosbaar te zijn in water.

Waarom Dief3 Niet oplosbaar in water?

Dief3 is niet goed oplosbaar in water vanwege de sterke elektrostatische aantrekkingskracht tussen Ca2+ en co32- ion hier aanwezig. Het oplosbaarheidsproduct van caco3 blijkt 3.3 * 10 . te zijn-9  .

Is Dief3 een polaire of niet-polaire?

Polaire verbindingen worden gescheiden door twee tegengestelde ladingen met een zeer kleine afstand. Laten we eens kijken naar CaCO3 polair is of niet.

Dief3 is een polaire verbinding. Dief3 wordt gevormd door de elektrostatische aantrekkingskracht tussen twee tegengestelde ladingen. Dus de verbinding is polair. Het elektronegativiteitsverschil tussen de atomen laat ook zien dat ze polair van aard zijn.

Is Dief3 Zuur of base?

Zuren zijn elektronenacceptoren en basen zijn elektronendonoren. Laat het ons weten CaCO3 is zuur of base.

Dief3 is eigenlijk een zout, maar het heeft een licht basaal karakter. Het wordt gevormd als gevolg van een neutralisatiereactie, dus het is een zout.

Waarom Dief3 is basis?

Dief3 is basisch omdat het wordt gevormd uit een sterke base genaamd calciumhydroxide en zwak zuur koolzuur. Wanneer een sterke base reageert met een zwak zuur, zal het gevormde zout basisch van karakter zijn. Dus Dief3 is basisch en wordt gebruikt als antacidum om het zure effect te verminderen.

Is Dief3 elektrolyt?

Elektrolyt heeft het vermogen om in water te dissociëren om elektriciteit te geleiden. Laten we eens kijken naar CaCO3 is elektrolyt of niet.

Dief3 is geen goede elektrolyt. Het is vanwege de slechte oplosbaarheid in water. Een goede elektrolyt lost gemakkelijk op in water om te dissociëren in ionen, maar Dief3 slecht dissociëren met overeenkomstige ionen. Het is geen goede of sterke elektrolyt.

Is Dief3 Zout?

Zout is een neutrale stof met soms een zuur of basisch karakter. Laat het ons weten CaCO3 is zout of niet.

Dief3 is een zout. Het is een zout met een basisch karakter. CaCO3 wordt gevormd door de reactie tussen een sterke base zoals calciumhydroxide en een zwak zuur dat koolzuur wordt genoemd.

Een zuur en base reageren altijd om zout en water te geven. Ook hier reageren ze allebei om de neutrale stof CaCO . te geven3 met water als bijproduct.

Is Dief3 Ionisch of covalent?

Ionische verbindingen worden voornamelijk gevormd door de combinatie van metalen en niet-metalen. Laten we eens kijken of CaCO3 ionisch of covalent is.

Dief3 is een ionische verbinding. In het geval van Dief3 carbonaat is negatief en Ca-ion is positief. De aantrekkingskracht tussen hen houdt hen op een sterke manier bij elkaar. dus binnen Dief3 binding wordt gevormd tussen calciummetaal en carbonaation dat niet-metaal omvat.

Conclusie

Dief3 of calciumcarbonaat wordt gebruikt bij de raffinage van suiker, wasmiddelen en in bouwwerken. Dit artikel legt kort uit dat CaCO3 sp2-hybridisatie heeft met 24 valentie-elektronen. De Lewis-structuur is hier in dit artikel getekend met alle details.

Scroll naar boven