15 Coördinaat Covalente Bond-voorbeelden: gedetailleerd inzicht en feiten

In dit artikel gaan we zien wat een covalente covalente binding is, de kenmerken ervan zijn feiten, samen met enkele voorbeelden van covalente covalente bindingen in detail.

Tijdens de bindingsvorming vindt het delen van het elektronenpaar plaats door slechts één atoom, dit wordt een covalente coördinaatbinding genoemd. Slechts één atoom in een molecuul deelt beide elektronen om een ​​binding te vormen. Dit type binding is te zien in de volgende voorbeelden.

De gecoördineerde covalente bindingen worden ook wel een dipolaire binding of datieve binding genoemd. In een covalente coördinaatbinding worden beide elektronen gedeeld door een individueel atoom, een andere is de elektronenacceptor. Aangegeven door pijl '→', wijzend naar atoom dat elektronen accepteert.

 A → B A geeft elektronenpaar of twee elektronen, genoemd als Donoratoom

                 B accepteert elektronenpaar of elektronen, genoemd als Acceptoratoom.  

De gecoördineerde covalente binding verschilt alleen van een covalente binding in de manier waarop deze is gevormd, eenmaal gevormd is deze precies hetzelfde als een covalente binding. De covalente coördinaatbinding kan zich vormen wanneer een van de combinerende atomen een ongebruikt eenzaam elektronenpaar heeft naast het voltooide octet.     

kenmerken

  • Elektronenpaar of beide elektronen van een binding gegeven door slechts één atoom.
  • Ook wel genoemd dipolair band of datief binding.
  • Coördinaat covalente bindingen worden weergegeven als '→'.  
  • Verbindingen die dit bevatten type binding worden covalente coördinaten genoemd verbindingen.
  • Het delen van elektronen leidt tot de stabilisatie van alle atomen.
  • Het donoratoom krijgt een lichte positieve lading en een lichte negatieve lading die wordt verkregen door het acceptoratoom.

Coördinaat Covalente Bond Voorbeelden

Vorming van ammoniumboortrifluoride NH3BF3

in de NH3 molecuul, stikstof heeft 5 elektronen in zijn valentieschil. N heeft een volledig octet door de vorming van drie bindingen met drie waterstofatomen. Maar er blijft nog een paar ongebruikte elektronen over. Dit eenzame elektronenpaar kan worden gedoneerd aan het B-atoom in BF3, dat elektronendeficiënt is en een covalente coördinaatbinding vormt. Hierdoor voltooit het booratoom ook zijn octet.

Coördinaat Covalente Bond Voorbeelden
Figuur 1: Ammoniumboortrifluoride NH3→BF3

Afbeeldingscredits: Wikipedia

Vorming van ammoniumion NH4+

in de NH3 molecuul, het stikstofatoom heeft een eenzaam elektronenpaar na het voltooien van zijn octet. Dit eenzame elektronenpaar deelt met de H+ ion van HCl. De gecoördineerde covalente binding gevormd tussen N en H, die leidt tot de vorming van ammoniumion NH4+.

beeld 69
Figuur 2: Vorming van Ammoniumion NH4+

Afbeelding Credits: Statische flickr

Vorming van hydroniumion H3O+

Tijdens de vorming van hydroniumionen werken watermoleculen als donoratomen. Het zuurstofatoom dat aanwezig is in H2O heeft een eenzaam elektronenpaar dat wordt gebruikt om een ​​covalente coördinaat te vormen binding met de waterstof atoom aanwezig in HCl.

beeld 70
Figuur 3: Vorming van Hydroniumion H3O+

Afbeelding Credits: hersenkraker

Vorming van tetrafluorboron BF4-

Fluoratomen delen een eenzaam elektronenpaar met boor. Fluor fungeert als donoratoom en boor als acceptor. De vorming van tetrafluorboron vindt plaats door een gecoördineerde covalente binding.

beeld 71
Figuur 4: Vorming van tetrafluorboron BF4-

Afbeelding Credits: rode chemie

Vorming van aluminiumchloride AlCl6

Aluminium heeft drie elektronen in zijn valentieschil en vormt daarom drie bindingen met chloor. Chloor heeft 7 elektronen waarvan er één wordt gebruikt voor bindingsvorming, rust werkt als eenzaam paar. Chloor deelt een eenzaam elektronenpaar met een ander aluminiumatoom en vormt een covalente coördinaatbinding.

beeld 72
Figuur 5: Aluminiumchloride AlCl6

Afbeelding Credits: rode chemie

Zwaveldioxide SO2

In zwaveldioxidemolecuul heeft zwavel 6 valentie-elektronen en werkt daarom als donoratoom en zuurstof werkt als acceptor. Zwavel vormt een dubbele binding met een van de zuurstof en deelt een eenzaam paar met andere zuurstof.

beeld 73
Figuur 6: Zwaveldioxide SO2

Afbeelding Credits: rode chemie

Zwaveltrioxide SO3

Na de vorming van een dubbele binding met zuurstof deelt zwavel twee eenzame elektronenparen met twee zuurstof atomen door een coördinaat covalente binding.

beeld 74
Figuur 7: Zwaveltrioxide SO3

Afbeelding Credits: rode chemie

Zwavelzuur H2SO4

Zwavel aanwezig in zwavelzuur vormt twee gecoördineerde covalente bindingen met twee verschillende zuurstofatomen. Zwavel heeft twee eenzame paren.

beeld 75
Figuur 8: Zwavelzuur H2SO4

Afbeelding Credits: gstatic.com

Stikstofpentaoxide N2O5

Stikstof heeft 5 elektronen in zijn valentieschil, waarvan drie elektronen worden gebruikt om één enkele en één dubbele binding met zuurstof te vormen. De overige elektronen fungeren als eenzame paren. Dit eenzame paar werd gebruikt om een ​​gecoördineerde covalente binding met het zuurstofatoom te vormen.

beeld 76
Figuur 9: Stikstofpentaoxide N2O5

Afbeelding Credits: versleuteld-tbn0.gstatic.com

nitromethaan

In nitromethaan vormen stikstofatomen gecoördineerde covalente bindingen met zuurstofatomen. Stikstof vormt een dubbele binding met één zuurstof en een enkele binding met een koolstofatoom van de methylgroep en voltooit zijn octet.

beeld 87
Figuur 10: nitromethaan

Afbeelding Credits: hersenkraker

Hexamine Kobalt (lll) chloride Co(NH3)6Cl3

In Hexammine Cobalt (lll) chloridecomplex, zes stikstofatomen van het ligand, deelt ammoniak NH3 een eenzaam elektronenpaar met centraal metaalkobalt.

beeld 78
Figuur 11: Hexamine Kobalt (lll) chloride Co(NH3)6Cl3

Afbeelding Credits: Wikipedia

Hexaaquo kobalt (ll) chloride Co(H2O)6Cl2

In Hexaaquo kobalt(ll)chloride, Six water H2O-moleculen zijn de liganden, werken als donoratomen. Centraal metaalatoom Kobalt werkt als acceptoratoom. Het zuurstofatoom van H2O heeft een eenzaam elektronenpaar dat deelt met kobalt en een gecoördineerde covalente binding vormt.

beeld 79
Figuur 12: Hexaaquo kobalt (ll) chloride Co(H2O)6Cl2

Afbeelding Credits: versleuteld-tbn0.gstatic.com

Tetracarbonyl Nikkel Ni (CO)4

In tetracarbonyl-nikkel fungeert Ni als acceptor en CO als donoratoom. Vier zuurstofatomen van ligand delen een eenzaam paar met nikkel en vormen een gecoördineerde covalente binding.

beeld 80
Figuur 13: Tetracarbonyl Nikkel Ni (CO)4

Afbeelding Credits: Wikimedia

Hexaaquo aluminium (lll)

In dit complex zijn de zuurstofatomen van H2O deelt eenzaam paar met het centrale metaalatoom Aluminium. 

beeld 81
Figuur 14: Hexaaquo Aluminium (lll)

Afbeelding Credits: Chemgids

Ozon

Het zuurstofatoom heeft 6 elektronen in zijn valentieschil. Twee elektronen worden gebruikt om een ​​dubbele binding met één zuurstof te vormen en één eenzaam paar wordt gebruikt om een ​​covalente coördinaatbinding met een andere zuurstof te vormen.

beeld 82
Figuur 15: Ozon

Afbeelding Credits: rode chemie

Lees verder :SN2-voorbeelden: gedetailleerde inzichten en feiten

Veel Gestelde Vragen:

1)Vraag: Wat wordt bedoeld met een datiefverbinding?

Antwoord: Datiefbinding wordt gedefinieerd als

Tijdens de bindingsvorming vindt het delen van het elektronenpaar plaats door slechts één atoom, dit wordt een covalente coördinaatbinding genoemd. Ook wel dipolaire binding of datieve binding genoemd.

2) Vraag: Wat zijn de verschillen tussen coördinaat- en covalente bindingen?

Antwoord: Verschil tussen een coördinaat en een covalente binding

CoördinatenbindingCovalente binding
Slechts één atoom in een molecuul deelt beide elektronen om een ​​binding te vormen.Beide atomen van het molecuul delen elektronen om een ​​binding te vormen.
Er is minimaal één eenzaam elektronenpaar nodig.Het heeft geen enkel elektronenpaar nodig.
Mag geen ontkoppelde elektronen hebbenMoet ontkoppelde elektronen hebben
Lege orbitaal moet aanwezig zijn in het acceptoratoom.Lege orbitaal vereist niet.
Het is een polaire binding.Het kan polair of niet-polair zijn, afhankelijk van de atomen die een binding vormen.
Vertegenwoordigd door pijl →Vertegenwoordigd door een streepje -

3) Vraag: Is de coördinaatbinding directioneel?

Antwoord: Coördinatenbinding is directioneel,

De coördinaatbindingsvorm wanneer beide elektronen door slechts één atoom worden gedeeld, is het donoratoom dus de coördinaatbinding directioneel. Ook weergegeven door een pijl → wijzend naar het acceptoratoom.

Lees ook: