Verandert het magnetische veld: 9 belangrijke feiten

Het magnetische veld is afhankelijk van het aantal fluxlijnen dat door het medium dringt en de permeabiliteit van het medium, en het aantal vrije ladingen in beweging.

Er worden verschillende factoren in aanmerking genomen voor de variatie in het magnetische veld, afhankelijk van de oorzaken voor de vorming van het veld. De richting van het veld verandert als er een variatie is in de sterkte en de grootte van het magnetische veld.

Hoe verandert het magnetische veld?

Het magnetische veld neemt af met de toenemende afstand, hetzelfde als de elektrostatische kracht, vandaar dat het magnetische veld verandert met de afstand.

Het magnetische veld verandert met de variabele intensiteit van de magnetische flux die door het materiaal dringt. In het elektrische circuit zal het magnetische veld veranderen als de stroom door de geleider varieert.

De drift van de ladingen op het geleidende oppervlak van een object resulteert in de stroom en richt zich op de magnetische stroom. Dit leidt de stroom van magnetische flux erdoorheen, waardoor de intensiteit van het magnetische veld wordt versterkt. De geïnduceerde emf wordt geproduceerd als gevolg van het fluctuerende magnetische veld.

Wanneer verandert het magnetische veld?

Afhankelijk van het type veld en de factoren die verantwoordelijk zijn voor de vorming van het magnetische veld, zal de variatie in het magnetische veld worden bepaald.

Het magnetische veld is recht evenredig met de magnetische flux, de snelheid van het geladen deeltje en zijn lading, en de hoek die de magnetische flux maakt met de normaal van de geleider. De kleine variatie in deze factoren zal het magnetische veld doen variëren.

Het magnetische veld door het materiaal hangt ook af van de permeabiliteit van het materiaal waar de magnetische flux doorheen dringt. De magnetische flux neemt ook toe als het oppervlak van een geleidend oppervlak wordt vergroot; dus neemt de intensiteit van het magnetische veld af.

Waarom verandert het magnetische veld?

Het magnetische veld is constant langs de lus. Deze lussen zijn evenwijdig aan elkaar, maar ontmoeten elkaar op de polen, waar de intensiteit van het magnetische veld het maximum is.

De magnetische fluxlijnen komen uit de ene pool en gaan door een andere naar binnen. Dus de magnetische flux door dit gebied is meer in aantal. De afstand tussen deze fluxlijnen neemt toe naarmate de afstand tussen het magnetiserende materiaal groter wordt.

Het magnetische veld en de sterkte ervan worden geoptimaliseerd door de dipolen die in het materiaal aanwezig zijn. Als de temperatuur van een geleider stijgt, zullen de magnetische eigenschappen van het materiaal variëren, waardoor het magnetische veld verandert.

De stroom van ladingen en hun drift resulteert in het elektromagnetische veld. Het magnetische veld door de spoel hangt af van het aantal windingen van een spoel, de stroom die door de spoel vloeit en het oppervlak van de geleider. Als de stroom in een spoel varieert, wordt de geïnduceerde emf in de spoel ingesteld, waardoor het magnetische veld verandert.

Hoe vaak verandert het magnetische veld?

Het magnetische veld door het geleidende materiaal verandert wanneer er een variatie is in de stroom die door de geleider vloeit.

De snelheid van verandering in het magnetische veld is niet vast. Welnu, het kan op elk moment variëren, afhankelijk van de factoren die een magnetisch veld beïnvloeden en de eigenschappen van het magnetiserende materiaal.

Het magnetische veld wordt geproduceerd rond de ladingsdrager vanwege de veroorzaakte elektromagnetische kracht. De geïnduceerde emf in een geleider is gelijk aan de verandering in de magnetische flux die door het materiaal stroomt.

Blijft het magnetisch veld van de aarde onveranderd?

Het magnetisch veld van de aarde is niet constant, misschien verandert het minstens 10 keer per miljoen jaar.

De variatie in het magnetische veld is te wijten aan de verzwakking van de magnetische sterkte aan de polen. Dit wordt geassocieerd met de beweging van gesmolten lava in de asthenosfeer van de aarde.

Het magnetisch veld van de aarde is te wijten aan het grote gehalte aan ferromagnetisch ijzer dat zich in het centrum van de aarde, de kern van de aarde, heeft opgehoopt. De magnetische veldlijnen komen voort uit de ene pool van de aarde en gaan de andere pool binnen en creëren de concentrische cirkels van de magnetische fluxlijnen die parallel aan elkaar lopen.

verandert het magnetische veld?
Het magnetische veld van de aarde is een vectorgrootheid; Afbeelding tegoed: Pixabay

Vanwege het magnetische veld is de versnelling als gevolg van de zwaartekracht van het object aan de polen het maximum in vergelijking met elke andere plaats op aarde. Welnu, de variatie in het magnetische veld is te wijten aan de beweging van de materie in de asthenosfeer.

Bovendien induceren de bewegende ionen in het gesmolten magma de wervelstroom die leidt tot de vorming van het magnetische veld eromheen. Dit effect verschuift relatief de magnetische polen en is verantwoordelijk voor de verzwakking van de magnetische sterkte aan de polen, waardoor de magnetische polen van de aarde verschuiven.

Wat gebeurt er als het magnetische veld verandert?

Naarmate het magnetische veld in de geleider verandert, worden de emf en de stroom in de geleider geïnduceerd.

Met een onvermijdelijke verandering in het magnetische veld, verschilt ook de beweging van de ladingen en hun driftsnelheid. Ook zal de variatie in het magnetische veld het aantal magnetische flux door het materiaal veranderen, en de richting van het veld kan ook veranderen.

De magnetische fluxlijnen die rond de aarde lopen, vormen de magnetosfeer en helpen bij het terugkaatsen van de straling die op de atmosfeer van de planeet valt. Stel dat de magnetische veldsterkte van de planeet afneemt, dan wordt de planeet gevoeliger voor zonnestraling en neemt de snelheid van de radioactiviteit van alle elementen toe.

Naarmate het magnetische veld van de aarde verandert, varieert het effect van de magnetische bol op de planeten en de sterkte van het magnetische veld voor elk deel van de aarde. Met veranderend magnetisch veld van de aarde verandert ook de snelheid van de rotatie en omwenteling van de aarde.

Met de variabele magnetische velden en de continue verandering in de magnetische veldrichting kan ook de magnetische omkering van een planeet worden waargenomen.

Kan het magnetische veld van richting veranderen?

Het magnetische veld is een vectorgrootheid en de richting ervan varieert met de tijd naarmate de magnetische veldsterkte zwakker wordt.

De richting van het magnetische veld varieert als er een fluctuatie is in de magnetische dipolen in het materiaal. De stroomrichting kan dus variëren. Dit resulteert in de variatie in de richting van het magnetische veld.

Het magnetische veld staat loodrecht op de stroom van stroom en de magnetische kracht, die het uitwendige product is van het magnetische veld en een stroom. De richting van het magnetische veld staat altijd loodrecht op de verplaatsing van de ladingen.

De rechterhandregel wordt ook gebruikt om de richting van het magnetische veld in elk scenario te begrijpen. De magnetische zal variëren met de variatie in de stroom in een geleider.

Wat is de grootte en richting van het magnetische veld op een punt op 5 cm afstand van de stroomvoerende draad als de stroom in de draad 1.5 A is?

Gegeven: De stroom in de draad is I = 1.5 A.

De afstand tussen de stroomvoerende draad en een punt is r = 5 cm = 0.05 m.

De formule om het magnetische veld te berekenen als gevolg van de stroomvoerende draad wordt geschreven als,

B=μ0/2πr

Hier is B een magnetisch veld, μ0 is de doorlaatbaarheid van een medium.

Als we de waarden in deze formule vervangen, krijgen we:

CodeCogsEqn 1 1 1

Daarom is het magnetische veld op een punt 0.05 cm verwijderd van de stroomvoerende draad 0.60 * 10-5T en is in de richting loodrecht op de stroom die naar het punt toe is.

Wat is het magnetische veld in de solenoïde met een lengte van 15 cm met het 300 aantal windingen van een spoel eromheen en een stroom die door de solenoïde vloeit is 3 A?

Gegeven: De lengte van de solenoïde is, l=15 cm=0.15 m

Het aantal windingen van een spoel rond de solenoïde is, N=300

De stroom in een spoel is, I=3 A.

De formule om het magnetische veld in een solenoïde te berekenen, wordt als volgt gegeven,

B=μ0NI/I

Hier, μ0 is de doorlaatbaarheid van een medium.

Als we waarden in deze formule vervangen, krijgen we:

CodeCogsEqn 2 1 1

Daarom is het magnetische veld in de solenoïde 3.8 * 10-3.

Conclusie

Het magnetische veld verandert en daarmee ook de richting. De richting van het veld hangt af van de driftsnelheid en de beweging van de ladingen. De factor die verantwoordelijk is voor de variatie in het magnetische veld is in het algemeen vanwege de verzwakking van de magnetische sterkte.

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Scroll naar boven