Hoe u de oppervlakte van een driehoek kunt vinden: de complete gids (7 manieren)

Introductie

Het vinden van de oppervlakte van een driehoek is een fundamenteel concept in de meetkunde. Of je nu een wiskundeliefhebber bent, een student, of gewoon nieuwsgierig naar driehoeken, het is essentieel om te begrijpen hoe je hun oppervlakte kunt berekenen. In deze blogpost onderzoeken we verschillende methoden om de oppervlakte van een driehoek te vinden. We behandelen alles, van basisformules tot geavanceerde technieken met trigonometrie, coördinaten, vectoren, matrices en zelfs breuken. Dus laten we erin duiken en de mysteries van driehoeksoppervlakberekeningen ontrafelen!

oppervlakte van een driehoek

De formule om de oppervlakte van een driehoek te vinden

 • A. Uitleg van basisformules

De eenvoudigste formule om de oppervlakte van een driehoek te vinden is door de basislengte (b) te vermenigvuldigen met de overeenkomstige hoogte (h) en het product te delen door 2. Wiskundig gezien kan dit worden weergegeven als:

Oppervlakte = \frac{{basis \maal hoogte}}{2}

 • B. Afleiding van de formule

De afleiding van deze formule is gebaseerd op het concept van een parallellogram. Beschouw een parallellogram met basislengte (b) en hoogte (h). De oppervlakte van dit parallellogram wordt gegeven door de formule:

Oppervlakte = basis \maal hoogte

. Als we nu de helft van dit parallellogram nemen, krijgen we een driehoek, en daarom delen we de formule door 2 om de oppervlakte van de driehoek te vinden.

 • C. Praktische toepassingen van de formule

De basisformule om de oppervlakte van een driehoek te vinden heeft talloze praktische toepassingen. Architecten gebruiken het om de oppervlakte van driehoekige daken of constructies te berekenen. In de techniek wordt deze formule gebruikt om de oppervlakte van een driehoekig gebied in een bepaald systeem te bepalen. Het wordt ook gebruikt in verschillende wetenschapsgebieden, zoals natuurkunde en astronomie, waar berekeningen van driehoeksoppervlakken cruciaal zijn voor het begrijpen van de eigenschappen van objecten en hun relaties.

Hoe de oppervlakte van een driehoek te vinden, gegeven 3 zijden

 • A. Verklaring van de formule van Heron

De formule van Heron biedt een manier om de oppervlakte van een driehoek te vinden als je de lengtes van alle drie de zijden kent. Het is vernoemd naar de oude Griekse wiskundige Heron van Alexandrië. De formule is als volgt:

Oppervlakte = \sqrt{s(sa)(sb)(sc)}

waarbij 's' de halve omtrek van de driehoek is, berekend als:

s = \frac{{a + b + c}}{2}

 • B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek te vinden met behulp van de formule van Heron:
1. Bepaal de lengtes van de drie zijden van de driehoek (a, b, c).
2. Bereken de semi-omtrek 's' met behulp van de formule:

s = \frac{{a + b + c}}{2}

.
3. Vervang de waarden van 's', 'a', 'b' en 'c' in de formule van Heron:

Oppervlakte = \sqrt{s(sa)(sb)(sc)}

.
4. Vereenvoudig de uitdrukking en bereken de vierkantswortel.
5. De resulterende waarde is de oppervlakte van de driehoek.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld nemen om de toepassing van de formule van Heron te begrijpen. Beschouw een driehoek met zijden van 5 cm, 7 cm en 9 cm. Om het gebied te vinden, kunnen we de formule van Heron gebruiken:

 1. Bereken de semi-perimeter 's':

  s = \frac{{5 + 7 + 9}}{2} = 10

  .

 2. Vervang de waarden in de formule van Heron:

  Area = \sqrt{10(10-5)(10-7)(10-9)}

  .

 3. Vereenvoudig de uitdrukking:

  Oppervlakte = \sqrt{10\times5\times3\times1} = \sqrt{150} \circa 12.25

  .

 4. De oppervlakte van de driehoek is ongeveer 12.25 vierkante cm.

De formule van Heron is vooral handig als je alleen de lengtes van de zijden van de driehoek hebt en niet de hoogte of basis.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek kunt vinden met behulp van coördinaten

 • A. Uitleg van de coördinatenmethode

Als je de coördinaten van de drie hoekpunten van een driehoek hebt, kun je de coördinatenmethode gebruiken om de oppervlakte ervan te vinden. De stappen die bij deze methode betrokken zijn, zijn:

 1. Identificeer de coördinaten van de drie hoekpunten: (x1, y1), (x2, y2) en (x3, y3).
 2. Gebruik de formule:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |x1(y2-y3) + x2(y3-y1) + x3(y1-y2)|

 3. Bereken de determinanten en pas de formule toe om het gebied te vinden.

 4. B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek te vinden met behulp van de coördinatenmethode:
1. Identificeer de coördinaten van de drie hoekpunten van de driehoek.
2. Pas de formule toe:

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |x1(y2-y3) + x2(y3-y1) + x3(y1-y2)|

.
3. Vervang de coördinaten in de formule en voer de berekeningen uit.
4. De resulterende waarde is de oppervlakte van de driehoek.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld bekijken om het gebruik van de coördinatenmethode te illustreren. Beschouw een driehoek met hoekpunten op de coördinaten (1, 2), (4, 6) en (7, 3). We kunnen het gebied vinden met behulp van de coördinatenmethode:

 1. Identificeer de coördinaten van de hoekpunten:
  (x1, y1) = (1, 2), (x2, y2) = (4, 6), (x3, y3) = (7, 3).
 2. Pas de formule toe:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |1(6-3) + 4(3-2) + 7(2-6)|

  .

 3. Vereenvoudig de uitdrukking:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |-3 + 4 - 10|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |-9|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times 9 = 4.5

  .

 4. De oppervlakte van de driehoek is 4.5 vierkante eenheden.

De coördinatenmethode biedt een manier om de oppervlakte van een driehoek te vinden als de coördinaten van de hoekpunten bekend zijn.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek zonder hoogte kunt vinden

 • A. Uitleg van de alternatieve methoden

In sommige gevallen beschikt u mogelijk niet over de hoogte van een driehoek, maar er zijn alternatieve methoden om de oppervlakte ervan te bepalen. Twee van dergelijke methoden zijn:

 1. De zijde-lengtemethode: Als je de lengtes van alle drie de zijden van de driehoek kent, kun je de formule van Heron gebruiken, zoals eerder besproken, om de oppervlakte ervan te vinden.
 2. De coördinatenmethode: Als u de coördinaten van de hoekpunten van de driehoek hebt, kunt u, zoals eerder uitgelegd, de coördinatenmethode gebruiken om de oppervlakte te berekenen.

Met deze alternatieve methoden kunt u de oppervlakte van een driehoek bepalen, zelfs zonder de hoogte.

 • B. Stapsgewijze handleiding

Om de oppervlakte van een driehoek te vinden zonder de hoogte, met behulp van de zijdelengtemethode of de coördinatenmethode, volgt u de respectievelijke stapsgewijze handleiding in secties IV en V.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Raadpleeg de uitgewerkte voorbeelden in secties IV en V voor praktische illustraties van het vinden van de oppervlakte van een driehoek zonder de hoogte.

Deze alternatieve methoden zijn handig als u situaties tegenkomt waarin de hoogte van een driehoek onbekend is of lastig te bepalen is.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek kunt vinden met behulp van trigonometrie

 • A. Uitleg van de trigonometrische methode

Trigonometrie kan ook worden gebruikt om de oppervlakte van een driehoek te vinden als u de lengtes van twee zijden en de ingesloten hoek kent. De formule om de oppervlakte van een driehoek te berekenen met behulp van trigonometrie is:

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin(C)

waarbij 'a' en 'b' de lengtes van de twee zijden zijn, en C de ingesloten hoek tussen die zijden is.

 • B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek te vinden met behulp van de trigonometrische methode:
1. Identificeer de lengtes van twee zijden van de driehoek (a, b) en de ingesloten hoek (C).
2. Pas de formule toe:

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin(C)

.
3. Vervang de waarden in de formule en bereken de sinus van de ingesloten hoek.
4. Voer de nodige berekeningen uit om de oppervlakte van de driehoek te bepalen.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld bekijken om het gebruik van de trigonometrische methode te illustreren. Beschouw een driehoek met zijdelengtes van 5 cm en 7 cm, en een ingesloten hoek van 45 graden. We kunnen het gebied vinden met behulp van trigonometrie:

 1. Identificeer de lengtes van de zijkanten: 'a' = 5 cm, 'b' = 7 cm, en de ingesloten hoek: C = 45 graden.
 2. Pas de formule toe:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times 5 \times 7 \times \sin(45^\circ)

  .

 3. Bereken de sinus van 45 graden:

  \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}

  .

 4. Vervang de waarden in de formule:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times 5 \times 7 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{35\sqrt{2}}{2} \circa 24.75 \text{ vierkante cm}

  .

 5. De oppervlakte van de driehoek is ongeveer 24.75 vierkante cm.

De trigonometrische methode is handig als u toegang heeft tot de lengtes van twee zijden en de ingesloten hoek van een driehoek.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek kunt vinden met vectoren

 • A. Uitleg van de vectormethode

In vectorwiskunde kan het kruisproduct van twee vectoren worden gebruikt om de oppervlakte van een driehoek te vinden die door die vectoren wordt gevormd. Gegeven twee vectoren, zeg 'u' en 'v', geeft de grootte van hun kruisproduct gedeeld door 2 de oppervlakte van de driehoek gevormd door die vectoren.

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |u \times v|

 • B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek te vinden met behulp van de vectormethode:
1. Identificeer de twee vectoren die de driehoek vormen, 'u' en 'v'.
2. Bereken het kruisproduct van de twee vectoren:

u \maal v

.
3. Zoek de grootte van het kruisproduct.
4. Deel de grootte door 2 om de oppervlakte van de driehoek te verkrijgen.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld bekijken om het gebruik van de vectormethode te illustreren. Beschouw twee vectoren 'u' = (2, 3) en 'v' = (-4, 1). We kunnen de oppervlakte van de driehoek vinden die door deze vectoren wordt gevormd:

 1. Identificeer de vectoren: 'u' = (2, 3), 'v' = (-4, 1).
 2. Bereken het kruisproduct:

  u \tijden v = (2 \tijden 1) - (3 \tijden -4) = 2 + 12 = 14

  .

 3. Zoek de grootte van het kruisproduct:

  |u \maal v| = |14| = 14

  .

 4. Deel de grootte door 2 om de oppervlakte te verkrijgen:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times 14 = 7

  .

De oppervlakte van de driehoek gevormd door de vectoren 'u' = (2, 3) en 'v' = (-4, 1) is 7 vierkante eenheden.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek op een coördinatenvlak kunt vinden

 • A. Uitleg van de coördinatenvlakmethode

Met de coördinatenvlakmethode kunt u de oppervlakte van een driehoek vinden als de coördinaten van de drie hoekpunten bekend zijn. Deze methode omvat het nemen van de helft van de absolute waarde van de determinant van een 3×3-matrix die is opgebouwd met behulp van de coördinaten.

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |x1(y2-y3) + x2(y3-y1) + x3(y1-y2)|

 • B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek op een coördinatenvlak te vinden met behulp van de coördinatenvlakmethode:
1. Identificeer de coördinaten van de drie hoekpunten van de driehoek.
2. Pas de formule toe:

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |x1(y2-y3) + x2(y3-y1) + x3(y1-y2)|

.
3. Vervang de coördinaten in de formule en voer de berekeningen uit.
4. De resulterende waarde is de oppervlakte van de driehoek.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld bekijken om het gebruik van de coördinatenvlakmethode te illustreren. Beschouw een driehoek met hoekpunten op de coördinaten (1, 2), (4, 6) en (7, 3). We kunnen het gebied vinden met behulp van de coördinatenvlakmethode:

 1. Identificeer de coördinaten van de hoekpunten:
  (x1, y1) = (1, 2), (x2, y2) = (4, 6), (x3, y3) = (7, 3).
 2. Pas de formule toe:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |1(6-3) + 4(3-2) + 7(2-6)|

  .

 3. Vereenvoudig de uitdrukking:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |-3 + 4 - 10|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |-9|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times 9 = 4.5

  .

 4. De oppervlakte van de driehoek is 4.5 vierkante eenheden.

De coördinatenvlakmethode biedt een manier om de oppervlakte van een driehoek te vinden als de coördinaten van de hoekpunten bekend zijn.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek kunt vinden met behulp van matrices

 • A. Uitleg van de Matrixmethode

Met de matrixmethode kunt u de oppervlakte van een driehoek vinden met behulp van matrices. Deze methode omvat het construeren van een 3×3-matrix met behulp van de coördinaten van de hoekpunten, en vervolgens het nemen van de helft van de absolute waarde van de determinant ervan om het gebied te vinden.

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |x1(y2-y3) + x2(y3-y1) + x3(y1-y2)|

 • B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek met matrices te vinden:
1. Identificeer de coördinaten van de drie hoekpunten van de driehoek.
2. Construeer een 3×3-matrix met behulp van de coördinaten.
3. Bereken de determinant van de matrix.
4. Neem de helft van de absolute waarde van de determinant om de oppervlakte te vinden.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld bekijken om het gebruik van de matrixmethode te illustreren. Beschouw een driehoek met hoekpunten op de coördinaten (1, 2), (4, 6) en (7, 3). We kunnen het gebied vinden met behulp van de matrixmethode:

 1. Identificeer de coördinaten van de hoekpunten:
  (x1, y1) = (1, 2), (x2, y2) = (4, 6), (x3, y3) = (7, 3).
 2. Construeer de matrix:

  \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \ 4 & 6 & 1 \ 7 & 3 & 1 \ \end{bmatrix}

 3. Bereken de determinant van de matrix:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |1(6-3) + 4(3-2) + 7(2-6)|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |-3 + 4 - 10|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times |-9|

  .

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times 9 = 4.5

  .

 4. De oppervlakte van de driehoek is 4.5 vierkante eenheden.

De matrixmethode biedt een alternatieve manier om de oppervlakte van een driehoek te vinden met behulp van determinanten.

Hoe u de oppervlakte van een driehoek met breuken kunt vinden

 • A. Uitleg van de breukmethode

Met de breukmethode kun je de oppervlakte van een driehoek vinden als de lengtes van twee zijden en de loodrechte afstand daartussen bekend zijn. De formule om de oppervlakte te berekenen met behulp van breuken is:

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times \frac{a \times b}{h}

waarbij 'a' en 'b' de lengtes van de twee zijden zijn, en 'h' de loodrechte afstand daartussen.

 • B. Stapsgewijze handleiding

Volg deze stappen om de oppervlakte van een driehoek met breuken te vinden:
1. Identificeer de lengtes van de twee zijden van de driehoek (a, b) en de loodrechte afstand daartussen (h).
2. Pas de formule toe:

Oppervlakte = \frac{1}{2} \times \frac{a \times b}{h}

.
3. Vervang de waarden in de formule en voer de berekeningen uit.
4. De resulterende waarde is de oppervlakte van de driehoek.

 • C. Uitgewerkt voorbeeld

Laten we een voorbeeld bekijken om het gebruik van de breukmethode te illustreren. Beschouw een driehoek met zijdelengtes van 4 cm en 6 cm, en een loodrechte afstand van 3 cm. We kunnen de oppervlakte vinden met behulp van breuken:

 1. Identificeer de lengtes van de zijkanten: 'a' = 4 cm, 'b' = 6 cm, en de loodrechte afstand: 'h' = 3 cm.
 2. Pas de formule toe:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times \frac{4 \times 6}{3}

  .

 3. Vereenvoudig de uitdrukking:

  Oppervlakte = \frac{1}{2} \times \frac{24}{3} = 4

  .

 4. De oppervlakte van de driehoek is 4 vierkante cm.

De breukmethode biedt een manier om de oppervlakte van een driehoek te vinden als de lengtes van twee zijden en de loodrechte afstand daartussen bekend zijn.

Conclusie

In deze blogpost hebben we verschillende methoden onderzocht om de oppervlakte van een driehoek te vinden. We zijn begonnen met de basisformule, waarbij de basislengte en -hoogte worden vermenigvuldigd en door 2 worden gedeeld. Vervolgens hebben we ons verdiept in meer geavanceerde technieken, zoals het gebruik van de formule van Heron, trigonometrie, coördinaten, vectoren, matrices en breuken. Elke methode heeft zijn eigen voordelen en toepassingen, afhankelijk van de beschikbare informatie en probleemvereisten. Door deze verschillende benaderingen te begrijpen, beschikt u nu over een gevarieerde set hulpmiddelen waarmee u elke driehoeksoppervlakteberekening kunt uitvoeren. Dus ga je gang en stel je nieuwe kennis op de proef!

Scroll naar boven