Hoe middelpuntzoekende kracht te vinden: een uitgebreide gids

Middelpuntzoekende kracht is een essentieel concept in de natuurkunde dat ons helpt de beweging van objecten in cirkelvormige paden te begrijpen. Het is de kracht die inwerkt op een voorwerp dat in een cirkelvormige baan beweegt en het naar het midden van de cirkel richt. In deze blogpost onderzoeken we verschillende methoden om de middelpuntzoekende kracht te berekenen, inclusief het gebruik van verschillende variabelen en formules. Laten we dus een duik nemen in de wereld van middelpuntzoekende kracht!

De wiskundige benadering voor het vinden van middelpuntzoekende kracht

De basisformule om de middelpuntzoekende kracht te berekenen

De middelpuntzoekende kracht kan worden berekend met de formule:

F_c = frac{mv^2}{r}

Waar:
- F_c vertegenwoordigt de middelpuntzoekende kracht
- m is de massa van het object
- v is de snelheid van het object
- r is de straal van het cirkelvormige pad.

Deze formule laat zien dat de middelpuntzoekende kracht recht evenredig is met de massa en het kwadraat van de snelheid, terwijl ze omgekeerd evenredig is met de straal van het cirkelvormige pad.

Hoe de middelpuntzoekende kracht te bepalen met massa en straal

middelpuntzoekende kracht 1

Als we de massa en straal kennen van het object dat in een cirkelvormige baan beweegt, kunnen we de middelpuntzoekende kracht berekenen met dezelfde formule. Laten we een voorbeeld bekijken:

Stel dat we een auto met een massa van 1000 kg hebben die zich in een cirkelvormig pad beweegt met een straal van 10 meter. De snelheid van de auto bedraagt ​​20 m/s. Om de middelpuntzoekende kracht te vinden die op de auto inwerkt, kunnen we de eerder genoemde formule gebruiken:

F_c = frac{mv^2}{r}

Als we de gegeven waarden vervangen, krijgen we:

F_c = frac{(1000;kg) maal (20;m/s)^2}{10;m}

Als we de vergelijking vereenvoudigen, zien we dat de middelpuntzoekende kracht die op de auto inwerkt 4000 N bedraagt.

Berekening van de middelpuntzoekende kracht met hoeksnelheid

In sommige gevallen kunnen we de hoeksnelheid hebben (omega) in plaats van lineaire snelheid (v). De hoeksnelheid geeft aan hoe snel een object rond een middelpunt draait. Om de middelpuntzoekende kracht te berekenen met behulp van de hoeksnelheid, hebben we de volgende formule nodig:

F_c = m maal r maal omega^2

Waar:
- F_c is de centripetale kracht
- m is de massa van het object
- r is de straal van het cirkelvormige pad
- omega is de hoeksnelheid.

Laten we een voorbeeld bekijken om dit beter te begrijpen:

Stel dat we een fietswiel hebben met een massa van 2 kg en een straal van 0.5 meter. De hoeksnelheid van het wiel is 5 radialen per seconde. Om de middelpuntzoekende kracht te vinden die op het wiel inwerkt, kunnen we de formule gebruiken:

F_c = (2;kg) maal (0.5;m) maal (5;rad/s)^2

Na het uitvoeren van de berekeningen ontdekken we dat de middelpuntzoekende kracht die op het fietswiel inwerkt 25 N bedraagt.

Centripetale kracht vinden met frequentie

Frequentie (f) is een andere variabele die kan worden gebruikt om de middelpuntzoekende kracht te berekenen. Het vertegenwoordigt het aantal volledige cycli dat een object per seconde voltooit. De formule om de middelpuntzoekende kracht te berekenen met behulp van frequentie is:

F_c = 4pi^2 maal m maal r maal f^2

Waar:
- F_c is de centripetale kracht
- m is de massa van het object
- r is de straal van het cirkelvormige pad
- f is de frequentie.

Laten we een voorbeeld bekijken om dit te illustreren:

Stel dat we een maan hebben die rond de aarde draait met een gemiddelde afstand van 384,400 km. De massa van de maan is 7.35 keer 10^{22} kg. Om de middelpuntzoekende kracht te vinden die op de maan inwerkt, kunnen we de formule gebruiken:

F_c = 4pi^2 keer (7.35 keer 10^{22};kg) keer (384,400,000;m) keer (1;Hz)^2

Na het uitvoeren van de berekeningen ontdekken we dat de middelpuntzoekende kracht die op de maan inwerkt ongeveer is 1.98 keer 10^{20} N.

Geavanceerde methoden om de middelpuntzoekende kracht te berekenen

middelpuntzoekende kracht 2

Hoe de middelpuntzoekende kracht met spanning te meten

In sommige situaties kunnen we de middelpuntzoekende kracht bepalen door de spanning te meten in een touw of touw dat is verbonden met het object dat in een cirkelvormige baan beweegt. De spanning zorgt voor de nodige kracht om het object in zijn cirkelvormige beweging te houden.

Beschouw bijvoorbeeld een auto die zich in een cirkelvormig pad beweegt met een straal van 50 meter. Tussen de auto en een paal wordt een touwtje bevestigd, waardoor er spanning in het touwtje ontstaat. Door de spanning in de snaar te meten met behulp van een krachtmeter, kunnen we de middelpuntzoekende kracht bepalen die op de auto inwerkt.

Bepalen van de middelpuntzoekende kracht zonder versnelling

In gevallen waarin we geen informatie hebben over de versnelling, kunnen we toch de middelpuntzoekende kracht berekenen met behulp van de volgende formule:

F_c = m maal frac{v^2}{r}

Deze formule is vergelijkbaar met de basisformule voor middelpuntzoekende kracht, maar zonder rekening te houden met versnelling. Het is vooral handig als er geen directe versnelling wordt gegeven.

Centripetale kracht berekenen zonder snelheid

Soms hebben we mogelijk geen toegang tot de snelheid van het object dat in een cirkelvormig pad beweegt. In dergelijke gevallen kunnen we de volgende formule gebruiken om de middelpuntzoekende kracht te berekenen:

F_c = m maal r maal omega^2

Hier gebruiken we de hoeksnelheid (omega) in plaats van lineaire snelheid (v). Met deze formule kunnen we de middelpuntzoekende kracht vinden, zelfs als er geen snelheidsinformatie beschikbaar is.

Centripetale kracht vinden zonder straal of massa

Er kunnen situaties zijn waarin we geen informatie hebben over de straal of massa van het object. In deze gevallen wordt het een uitdaging om de middelpuntzoekende kracht rechtstreeks te berekenen. Als we echter over andere relevante informatie beschikken, zoals hoeksnelheid of frequentie, kunnen we de eerder genoemde geschikte formules gebruiken om de middelpuntzoekende kracht te berekenen.

Praktische toepassingen en voorbeelden

Hoe centripetale kracht te vinden
Afbeelding door Afgrond – Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0.

Uitgewerkte voorbeelden van het vinden van middelpuntzoekende kracht

Laten we een paar uitgewerkte voorbeelden bekijken om ons begrip van het vinden van middelpuntzoekende kracht te versterken:

 1. Voorbeeld 1: Een auto met een massa van 1200 kg beweegt zich in een cirkelvormige baan met een straal van 30 meter. De snelheid van de auto bedraagt ​​15 m/s. Bereken de middelpuntzoekende kracht die op de auto inwerkt.

Oplossing:
F_c = frac{mv^2}{r} = frac{(1200;kg) maal (15;m/s)^2}{30;m} = 9000;N

Daarom is de middelpuntzoekende kracht die op de auto inwerkt 9000 N.

 1. Voorbeeld 2: Een reuzenrad heeft een straal van 10 meter en maakt elke 30 seconden een volledige rotatie. Als een persoon met een massa van 60 kg in een van de hutten zit, bereken dan de middelpuntzoekende kracht die op de persoon inwerkt.

Oplossing:
F_c = 4pi^2 keer m keer r keer f^2 = 4pi^2 keer (60;kg) keer (10;m) keer links(frac{1}{30;s}rechts)^2 ongeveer 83.78;N

Daarom is de middelpuntzoekende kracht die op de persoon inwerkt ongeveer 83.78 N.

Real-life toepassingen van middelpuntzoekende kracht

De middelpuntzoekende kracht speelt een cruciale rol in verschillende toepassingen in de praktijk. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn:

 • Auto's die bochten nemen op bochtige wegen: Dankzij de middelpuntzoekende kracht kunnen auto's veilig op bochtige wegen navigeren door ze op hun cirkelvormige paden te houden.
 • Kunstmatige satellieten die in een baan om de aarde draaien: De middelpuntzoekende kracht die door de zwaartekracht van de aarde op kunstmatige satellieten wordt uitgeoefend, houdt ze in hun stabiele banen rond de aarde.
 • Fietsers die scherpe bochten nemen: Wanneer fietsers scherpe bochten nemen, verhindert de middelpuntzoekende kracht dat ze in een rechte lijn bewegen en blijven ze op hun gebogen pad.

Het begrijpen van de middelpuntzoekende kracht is essentieel voor ingenieurs, natuurkundigen en iedereen die geïnteresseerd is in het bestuderen van cirkelvormige bewegingen.

Veelvoorkomende fouten die u moet vermijden bij het berekenen van de middelpuntzoekende kracht

Bij het berekenen van de middelpuntzoekende kracht is het belangrijk om veelgemaakte fouten te vermijden om nauwkeurige resultaten te garanderen. Enkele veel voorkomende fouten waar u op moet letten zijn:

 • Vergeten de snelheid te kwadrateren bij gebruik van de basisformule F_c = frac{mv^2}{r}. Het kwadraat van de snelheid is cruciaal voor het verkrijgen van de juiste centripetale krachtwaarde.
 • Nalaten om eenheden om te rekenen. Zorg ervoor dat alle eenheden consistent zijn tijdens de berekeningen om fouten als gevolg van niet-overeenkomende eenheden te voorkomen.
 • Middelpuntzoekende kracht verwarren met middelpuntvliedende kracht. De middelpuntzoekende kracht werkt naar het midden van de cirkel, terwijl de middelpuntvliedende kracht naar buiten werkt. Bedenk dat de middelpuntzoekende kracht verantwoordelijk is voor het in cirkelvormige beweging houden van voorwerpen.

Door rekening te houden met deze veelgemaakte fouten, kunt u nauwkeurige berekeningen en een beter begrip van de middelpuntzoekende kracht garanderen.

Hoe vind je de middelpuntzoekende kracht en de tips voor het berekenen van de uitgeoefende kracht?

Het concept van middelpuntzoekende kracht houdt verband met het idee van uitgeoefende kracht. De middelpuntzoekende kracht is de kracht die een voorwerp in een cirkelvormige baan in beweging houdt. Aan de andere kant verwijst de uitgeoefende kracht naar de kracht die door een object op een ander object wordt uitgeoefend. Om het snijvlak tussen deze twee thema's te onderzoeken, is het belangrijk om te begrijpen hoe je zowel de middelpuntzoekende kracht als de uitgeoefende kracht kunt berekenen. Voor tips over het berekenen van de uitgeoefende kracht kunt u terecht op “Tips voor het berekenen van uitgeoefende kracht”. Deze hulpbron biedt waardevolle inzichten over het bepalen van de kracht die in verschillende scenario's wordt uitgeoefend, wat nuttig kan zijn bij het begrijpen van de relatie tussen middelpuntzoekende kracht en de uitgeoefende kracht.

Numerieke problemen bij het vinden van middelpuntzoekende kracht

Probleem 1:

Een auto met een massa van 1000 kg beweegt zich in een cirkelvormige baan met een straal van 50 meter. De snelheid van de auto bedraagt ​​20 m/s. Bereken de middelpuntzoekende kracht die op de auto inwerkt.

Oplossing:

Gegeven:
Massa van de auto, m = 1000 kg
Straal van het cirkelvormige pad, r = 50 m
Snelheid van de auto, v = 20 Mevrouw

De formule om de middelpuntzoekende kracht te berekenen is:
F = frac{mv^2}{r}

Vervanging van de gegeven waarden:
F = frac{(1000 , tekst{kg}) cdot (20 , tekst{m/s})^2}{50 , tekst{m}}

vereenvoudigen:
F = frac{1000 cdot 400}{50} , tekst{N}

Eindresultaat:
De middelpuntzoekende kracht die op de auto inwerkt, bedraagt ​​8000 N.

Probleem 2:

Een steen met een massa van 0.5 kg wordt aan een touwtje vastgemaakt en rondgedraaid in een cirkelvormig pad met een straal van 2 meter. De steen voltooit 4 rotaties in 10 seconden. Bereken de middelpuntzoekende kracht die op de steen inwerkt.

Oplossing:

Gegeven:
Massa van de steen, m = 0.5 kg
Straal van het cirkelvormige pad, r = 2 m
Aantal rotaties, n = 4
Tijd genomen, t = 10 s

Om de snelheid van de steen te vinden, delen we de totale afgelegde afstand in de gegeven tijd door de tijd die er in zit.
text{Afgelegde afstand} = text{Omtrek van het cirkelvormige pad} = 2 pi r
text{Snelheid} = frac{text{Afgelegde afstand}}{text{Genomen tijd}} = frac{2 pi r n}{t}

De formule om de middelpuntzoekende kracht te berekenen is:
F = frac{mv^2}{r}

Vervanging van de gegeven waarden:
F = frac{(0.5 , tekst{kg}) cdot links(frac{2 pi cdot 2 cdot 4}{10}rechts)^2}{2 , tekst{m}}

vereenvoudigen:
F = frac{0.5 cdot (2 pi cdot 2 cdot 4)^2}{10 cdot 2} , tekst{N}

Eindresultaat:
De middelpuntzoekende kracht die op de steen inwerkt, bedraagt ​​ongeveer 12.57 N.

Probleem 3:

Hoe centripetale kracht te vinden

Afbeelding door Gebruiker:Tomia – Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, gelicentieerd onder CC BY 2.5.
middelpuntzoekende kracht 3

Een fietser met een massa van 70 kg beweegt zich in een cirkelvormige baan met een straal van 10 meter. De snelheid van de fietser bedraagt ​​8 m/s. Bereken de middelpuntzoekende kracht die op de fietser inwerkt.

Oplossing:

Gegeven:
Massa van de fietser, m = 70 kg
Straal van het cirkelvormige pad, r = 10 m
Snelheid van de fietser, v = 8 Mevrouw

De formule om de middelpuntzoekende kracht te berekenen is:
F = frac{mv^2}{r}

Vervanging van de gegeven waarden:
F = frac{(70 , tekst{kg}) cdot (8 , tekst{m/s})^2}{10 , tekst{m}}

vereenvoudigen:
F = frac{70 cdot 64}{10} , tekst{N}

Eindresultaat:
De middelpuntzoekende kracht die op de fietser inwerkt, bedraagt ​​448 N.

Belangrijkste kenmerken:

Wat is de definitie van middelpuntzoekende kracht?

A: De centripetale kracht is de netto kracht die een uniforme cirkelvormige beweging naar het midden van een cirkelvormig pad veroorzaakt. Het is de kracht of combinatie van krachten die ervoor zorgt dat een object langs dat pad beweegt.

Hoe is de snelheid gerelateerd aan de middelpuntzoekende kracht?

A: De snelheid van een object in cirkelvormige beweging houdt verband met de middelpuntzoekende kracht, in die zin dat de kracht altijd naar het midden van het cirkelvormige pad moet worden gericht, waardoor het object in beweging blijft.

Hoe beïnvloedt de straal de middelpuntzoekende kracht?

A: De straal beïnvloedt de middelpuntzoekende kracht, aangezien elke verandering in de straal de grootte van de middelpuntzoekende kracht kan beïnvloeden. Hoe kleiner de straal, hoe groter de middelpuntzoekende kracht om dezelfde snelheid te behouden.

Wat is de centripetale versnelling en hoe houdt deze verband met de centripetale kracht?

A: Centripetale versnelling is de versnelling van een object dat in een cirkelvormige baan beweegt. Het houdt rechtstreeks verband met de middelpuntzoekende kracht, aangezien de netto kracht gelijk moet zijn aan de middelpuntzoekende kracht die de versnelling naar het midden van het cirkelvormige pad veroorzaakt.

Hoe verhoudt middelpuntvliedende kracht zich tot middelpuntzoekende kracht?

Gebied/ContextMiddelpuntzoekende krachtCentrifugale kracht
Vergelijkingen (Newtoniaanse mechanica) in een roterend referentiekader.
RotatiesystemenNoodzakelijke kracht die een voorwerp in cirkelvormige beweging houdt.Reactieve pseudokracht in een roterend systeem; werkt niet in een traagheidsframe.
Centrifuge-technologieHoudt roterende monsters in een cirkelvormig pad binnen de centrifuge.Veroorzaakt scheiding van componenten op basis van dichtheid in een centrifuge.
astrofysicaZwaartekracht als middelpuntzoekende kracht houdt hemellichamen in banen.Draagt ​​bij aan de equatoriale uitstulping van roterende hemellichamen als gevolg van rotatie.
Atmosferische dynamiekForceert lucht naar het midden in cyclonen.Forceert lucht naar buiten in anticyclonen.
Kwantitatieve maatstafDirect meetbaar en berekenbaar als de kracht voor cirkelvormige beweging.Niet direct meetbaar; afgeleid uit beweging in een roterend frame.
Coriolis effectHeeft betrekking op bewegingen in een roterend referentieframe, maar veroorzaakt niet het Coriolis-effect.Het Coriolis-effect treedt op als gevolg van de rotatie van de aarde, vaak besproken naast de middelpuntvliedende kracht.
VoertuigdynamicaLaat voertuigen draaien door de nodige binnenwaartse kracht te leveren.Kan naar buiten slippen in een bocht veroorzaken als dit niet wordt tegengegaan.
VluchtmechanicaZorgt ervoor dat een vliegtuig draait via de horizontale liftkrachtcomponent.Piloten voelen deze kracht als een uiterlijke sensatie tijdens een bocht.
RelativiteitIn de algemene relativiteitstheorie heeft dit betrekking op het volgen van een recht pad in de gekromde ruimtetijd rond massa's.Geen direct analoog, maar roterende frames kunnen in de algemene relativiteitstheorie leiden tot 'frame-slepende' effecten.

Kun je de vergelijking van de middelpuntzoekende kracht verklaren?

A: De centripetale krachtvergelijking F = mv^2/r stelt dat de kracht die nodig is om een ​​object in een cirkelvormige baan te laten bewegen gelijk is aan de massa van het object maal het kwadraat van de snelheid, gedeeld door de straal van het pad. Deze vergelijking dient als uitdrukking voor middelpuntzoekende kracht.

Hoe kan het begrijpen van de middelpuntzoekende kracht praktische toepassingen beïnvloeden?

A: Inzicht in de middelpuntzoekende kracht kan onder meer helpen bij het ontwerpen van wegen, achtbanen en de rotatie van satellieten. Ingenieurs gebruiken het concept van middelpuntzoekende kracht om ervoor te zorgen dat deze constructies veilig en functioneel zijn. Bij het ontwerpen van een wegbocht gebruiken ingenieurs bijvoorbeeld het concept van middelpuntzoekende kracht om de juiste hellingshoek te bepalen voor een veilige bocht bij bepaalde snelheden.

Wat zijn de factoren die de grootte van de middelpuntzoekende kracht van een object kunnen beïnvloeden?

 1. Massa van het object (m):

  • Hoe groter de massa van het object, hoe groter de middelpuntzoekende kracht die nodig is om een ​​cirkelvormige beweging in stand te houden.
 2. Snelheid van het object (v):

  • De middelpuntzoekende kracht is recht evenredig met het kwadraat van de snelheid van het object. Een toename van de snelheid zal resulteren in een grotere behoefte aan middelpuntzoekende kracht.
 3. Straal van het cirkelvormige pad (r):

  • De kracht is omgekeerd evenredig met de straal van het cirkelvormige pad. Een kleinere straal vereist een grotere middelpuntzoekende kracht om de cirkelvormige beweging met een bepaalde snelheid te behouden.
 4. Wrijvingscoëfficiënt (μ) (wanneer wrijving de middelpuntzoekende kracht oplevert):

  • De beschikbare wrijvingskracht, die als middelpuntzoekende kracht kan werken, hangt af van de wrijvingscoëfficiënt tussen de contactoppervlakken.
 5. Spanning in een snaar of kabel (voor objecten die met een touwtje aan een draaipunt zijn bevestigd):

  • De spanning in een touwtje of ander verbindingsstuk kan de grootte van de middelpuntzoekende kracht beïnvloeden als het object aan een centraal punt is vastgebonden en eromheen zwaait.
 6. Bankhoek (voor wegen en sporen):

  • Op een hellende curve kan de hoek van de oever de centripetale kracht beïnvloeden die nodig is voor wrijving, aangezien de normaalkracht een component zal hebben die als centripetale kracht fungeert.
 7. Zwaartekracht (voor hemellichamen en banen):

  • In gevallen waarin de zwaartekracht voor de middelpuntzoekende kracht zorgt, zoals bij planeten die rond een ster draaien, zal de zwaartekracht de omvang van de middelpuntzoekende kracht beïnvloeden.
 8. Sterkte van de Centrale Strijdkracht (in het geval van cirkelvormige bewegingen zoals een satelliet die in een baan om de aarde draait):

  • Dit kan een zwaartekracht, magnetische, elektrische of andere centrale aantrekkingskracht zijn die de cirkelvormige beweging veroorzaakt.
 9. Luchtweerstand en weerstand (voor objecten in een vloeibaar medium):

  • Voor objecten die in een vloeistof bewegen, zoals lucht of water, kan luchtweerstand of weerstand de snelheid beïnvloeden en bijgevolg de middelpuntzoekende kracht.
 10. Dichtheid van het vloeibare medium (voor voorwerpen in vloeistof of gas):

  • Het medium waardoor het object beweegt, kan weerstand bieden die de snelheid van het object beïnvloedt, waardoor de vereiste middelpuntzoekende kracht verandert.
 11. Hoogte en zwaartekrachtvariatie:

  • Variaties in de zwaartekracht met de hoogte kunnen het gewicht beïnvloeden en daarmee de centripetale kracht die nodig is voor cirkelvormige bewegingen op verschillende hoogtes.
 12. Rotatietraagheid (voor draaiende objecten):

  • De verdeling van de massa in het object beïnvloedt de rotatietraagheid en de kracht die nodig is om de rotatiesnelheid te veranderen.

Lees ook: