Hoe u een relativistisch momentum kunt vinden: een uitgebreide gids

Relativistisch momentum is een concept dat voortkomt uit Einsteins speciale relativiteitstheorie. Terwijl de klassieke mechanica de vergelijking p = mv gebruikt om het momentum te berekenen, is deze vergelijking niet langer geldig bij hoge snelheden. Om het momentum op het gebied van relativistische snelheden nauwkeurig te berekenen, moeten we een andere formule gebruiken. In deze blogpost zullen we onderzoeken hoe we een relativistisch momentum kunnen vinden en de implicaties ervan kunnen begrijpen.

De relativistische momentumformule

Relativistisch momentum 1

Uitleg van de formule

De formule voor relativistisch momentum wordt gegeven door:

p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}

Hier vertegenwoordigt p het relativistische momentum, m de massa van het object, v de snelheid ervan en c de snelheid van het licht in een vacuüm. Deze formule houdt rekening met de effecten van tijddilatatie en lengtecontractie die optreden bij hoge snelheden.

Componenten van de formule

Hoe u een relativistisch momentum kunt vinden
Afbeelding door Free High School Science Texts Authors – Wikimedia Commons, gelicentieerd onder CC BY-SA 3.0.

Laten we de verschillende componenten van de formule opsplitsen om hun betekenis beter te begrijpen:

 • Massa (m): Dit vertegenwoordigt de massa van het bewegende object. In de context van de speciale relativiteitstheorie is massa niet constant en neemt deze toe naarmate de snelheid de snelheid van het licht nadert.
 • Snelheid (v): Dit is de snelheid van het object ten opzichte van een waarnemer. Het is belangrijk op te merken dat deze snelheid moet worden gemeten in eenheden van meters per seconde (m/s) om consistentie met de formule te behouden.
 • Lichtsnelheid (c): De snelheid van het licht in een vacuüm is een fundamentele constante in de natuurkunde, ongeveer gelijk aan 299,792,458 m/s. Het dient als de bovengrens voor de snelheid van elk object in het universum.

Kun je momentum berekenen zonder snelheid?

Om het relativistische momentum te berekenen, moeten we zowel de massa als de snelheid van het bewegende object kennen. Zonder de snelheid is het niet mogelijk om het relativistische momentum nauwkeurig te bepalen. Snelheid speelt een cruciale rol bij het bepalen van de omvang van relativistische effecten op momentum.

Hoe het relativistische momentum te berekenen

Relativistisch momentum 2

Stapsgewijze handleiding voor het vinden van relativistisch momentum

Relativistisch momentum 3

Volg deze stappen om het relativistische momentum te berekenen met behulp van de formule die we eerder hebben besproken:

 1. Bepaal de massa (m) van het bewegende object. Dit kan elke massa zijn, of het nu de massa van een deeltje is of de massa van een macroscopisch object.
 2. Meet de snelheid (v) van het object in meter per seconde (m/s).
 3. Kwadraat de snelheid (v^2) en deel deze door het kwadraat van de lichtsnelheid (c^2).
 4. Trek het resultaat af van 1 om de waarde binnen de vierkantswortel te krijgen.
 5. Neem de vierkantswortel van de waarde die u in de vorige stap hebt verkregen.
 6. Vermenigvuldig de massa (m) met de snelheid (v).
 7. Deel het resultaat door de waarde verkregen in stap 5 om het relativistische momentum (p) te vinden.

Belangrijke overwegingen bij het berekenen van het relativistische momentum

Bij het berekenen van het relativistische momentum zijn er een paar belangrijke overwegingen waarmee u rekening moet houden:

 • Zorg ervoor dat u tijdens de berekening consistente eenheden gebruikt. De massa moet in kilogram (kg) zijn en de snelheid in meter per seconde (m/s).
 • Vergeet niet om in de formule het kwadraat van de lichtsnelheid (c^2) te gebruiken.
 • Het relativistische momentum (p) heeft eenheden van kilogram meter per seconde (kg m/s).

Uitgewerkte voorbeelden

Laten we nu een paar voorbeelden bekijken om ons begrip van hoe we een relativistisch momentum kunnen vinden te verstevigen.

Relativistisch momentumvoorbeeld: eenvoudig scenario

Laten we een deeltje met een massa van 1 kilogram (kg) beschouwen dat zich voortbeweegt met een snelheid van 0.5 maal de lichtsnelheid (c). Met behulp van de relativistische momentumformule kunnen we het relativistische momentum als volgt berekenen:

p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}

De waarden in de formule vervangen:

p = \frac{(1 \, \text{kg})(0.5c)}{\sqrt{1 - \frac{(0.5c)^2}{c^2}}}

Vereenvoudiging van de vergelijking:

p = \frac{(1 \, \text{kg})(0.5c)}{\sqrt{1 - 0.25}}

p = \frac{(1 \, \text{kg})(0.5c)}{\sqrt{0.75}}

p = \frac{(1 \, \text{kg})(0.5c)}{0.866}

p \circa 0.577 \, \text{kg m/s}

Het relativistische momentum van het deeltje is ongeveer 0.577 kilogram meter per seconde (kg m/s).

Relativistisch momentumvoorbeeld: complex scenario

Laten we nu een complexer scenario bekijken waarin een ruimteschip met een massa van 1000 kilogram (kg) reist met een snelheid van 0.9 maal de lichtsnelheid (c). Met behulp van de relativistische momentumformule kunnen we het relativistische momentum als volgt berekenen:

p = \frac{mv}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}

De waarden in de formule vervangen:

p = \frac{(1000 \, \text{kg})(0.9c)}{\sqrt{1 - \frac{(0.9c)^2}{c^2}}}

Vereenvoudiging van de vergelijking:

p = \frac{(1000 \, \text{kg})(0.9c)}{\sqrt{1 - 0.81}}

p = \frac{(1000 \, \text{kg})(0.9c)}{\sqrt{0.19}}

p = \frac{(1000 \, \text{kg})(0.9c)}{0.435}

p \circa 1960.92 \, \text{kg m/s}

Het relativistische momentum van het ruimteschip bedraagt ​​ongeveer 1960.92 kilogram meter per seconde (kg m/s).

Door deze stappen te volgen en de relativistische momentumformule te gebruiken, kunnen we nauwkeurig het momentum berekenen van objecten die met relativistische snelheden bewegen.

Numerieke problemen bij het vinden van relativistisch momentum

Probleem 1:

Hoe u een relativistisch momentum kunt vinden
Afbeelding door Echt niet – Wikimedia Commons, Wikimedia Commons, gelicentieerd onder CC BY-SA 4.0.

Een deeltje met een rustmassa van 0.5 kg beweegt met een snelheid van 0.8c. Bereken het relativistische momentum ervan.

Oplossing:

Het relativistische momentum kan worden berekend met behulp van de formule:

p = \frac{m \cdot v}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}

waar: - p is het relativistische momentum, – m is de rustmassa van het deeltje, – v is de snelheid van het deeltje, en – c is de lichtsnelheid.

Vervanging van de gegeven waarden in de formule:

p = \frac{0.5 \cdot 0.8c}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.8c}{c}\right)^2}}

Vereenvoudiging van de uitdrukking:

p = \frac{0.4mc}{\sqrt{1 - 0.64}}

p = \frac{0.4mc}{\sqrt{0.36}}

p = \frac{0.4mc}{0.6}

p = \frac{2}{3}mc

Daarom wordt het relativistische momentum van het deeltje gegeven door \frac{2}{3}mc.

Probleem 2:

Een deeltje met een rustmassa van 1.2 kg beweegt met een snelheid van 0.6c. Bereken het relativistische momentum ervan.

Oplossing:

Met dezelfde formule als in probleem 1 kunnen we het relativistische momentum berekenen:

p = \frac{m \cdot v}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}

Vervanging van de gegeven waarden in de formule:

p = \frac{1.2 \cdot 0.6c}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.6c}{c}\right)^2}}

Vereenvoudiging van de uitdrukking:

p = \frac{0.72mc}{\sqrt{1 - 0.36}}

p = \frac{0.72mc}{\sqrt{0.64}}

p = \frac{0.72mc}{0.8}

p = 0.9 mc

Daarom wordt het relativistische momentum van het deeltje gegeven door 0.9mc.

Probleem 3:

Een deeltje met een rustmassa van 2 kg beweegt met een snelheid van 0.9c. Bereken het relativistische momentum ervan.

Oplossing:

Nogmaals, met dezelfde formule als voorheen:

p = \frac{m \cdot v}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}

Vervanging van de gegeven waarden in de formule:

p = \frac{2 \cdot 0.9c}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.9c}{c}\right)^2}}

Vereenvoudiging van de uitdrukking:

p = \frac{1.8mc}{\sqrt{1 - 0.81}}

p = \frac{1.8mc}{\sqrt{0.19}}

p = \frac{1.8mc}{0.4359}

p = 4.134 mc

Daarom wordt het relativistische momentum van het deeltje gegeven door 4.134mc.

Scroll naar boven