Hoe spanning over weerstand te vinden: verschillende benaderingen en problemen Voorbeeld

Dit artikel besprak hoe u op een moeiteloze manier spanning over weerstand kunt vinden, zoals in seriecombinatie, parallelle combinatie en andere circuitcombinaties.

Spanning over elke weerstand kan worden bepaald door:

  • Verschillende circuitwetten of regels zoals de wet van Kirchhoff, stroomverdeling of spanningsverdelingsregel.
  • Equivalente weerstand van het vereiste deel van een circuit.
  • Door de kenmerken of functies van het geheel of een deel van het circuit te bepalen.

Hoe spanning over weerstand in serie te vinden? ?

Een serieweerstandscircuit heeft slechts één pad of aftakking waar circuitstromen doorheen kunnen stromen. Alle weerstanden zijn verbonden met een enkel pad of tak van het circuit in deze circuittype-aansluiting.

De spanningsval over elke serie combinatie van weerstand: kan variëren met de totale of individuele weerstandswaarde.

Ervan uitgaande dat er meer dan één weerstand is aangesloten op de seriecombinatie, kan de hele weerstandscombinatie worden vervangen door een enkele weerstand met een equivalente weerstand. Stel dat de weerstand in a serieschakeling is van identieke waarden. In dat geval kan de spanningsval (of elektrische potentiaalval) over elke weerstand worden geïdentificeerd omdat de stroom die door elke weerstand in het circuit vloeit hetzelfde is.

De totale spanningsval in een serieweerstandsschakeling is gelijk aan de som van de spannings- of potentiaalval over elke afzonderlijke weerstand van de serieschakelingscombinatie.

In welk type weerstandscircuitcombinatie wordt de totale circuitspanning verdeeld over verschillende weerstanden van de serieschakeling combinatie. De groottespanning over elke weerstand hangt af van de weerstandswaarde van de respectieve weerstand om de grootte van de stroom die door de weerstand vloeit te vinden. 

Stel dat er meerdere weerstanden zijn aangesloten in een serieschakeling en V1, V2, V3 … Vn is het individu spanningsval over elke weerstand in een serieschakeling combinatie, dan kan de totale spanningsval over de serieschakeling worden aangegeven, kan worden gedefinieerd als:

V=V1 +V2 +V3 . . . +Vn

Gebruik de formule om de totale of algehele equivalente weerstand van een serieschakelingcombinatie van 'n' aantal weerstanden te bepalen:

Re = R1+ R2 + R3……+Rn

Waar Re is de equivalente of algehele weerstand van de serieweerstandscombinatie

R1, R2, R3. . . . .Rn de weerstand van individuele weerstanden aangesloten op de serieschakeling van 'n' aantallen weerstanden.

Hoe spanning over weerstand parallel te vinden? ?

Elk circuit kan worden gevormd met serie of parallel een combinatie van beide series en parallelschakeling ontwerp. 

De spanningsval (of elektrische potentiaal) druppel) over de weerstand parallel kan eenvoudig worden bepaald of berekend door rekening houdend met het kenmerk van een parallelle weerstandsschakeling, aangezien de spanningsval of elektrische potentiaalval over elk pad of vertakking in parallelle combinatie identiek is.

Bestand:Weerstanden in parallel.svg
Image Credit: weerstanden zijn in parallelle combinatie. OmegatronWeerstanden parallelCC BY-SA 3.0

De stroom die door elke tak in een parallelle circuitcombinatie vloeit, kan worden bepaald door de algehele weerstand over het pad of de tak van het circuit. De totale stroom in een circuit is gelijk aan de som van de momentane stroom door naar een individuele tak in een parallelle circuitcombinatie. Als er meer dan één weerstand is aangesloten op een parallelle schakeling, dan kunnen die weerstanden worden vervangen door slechts één weerstand van gelijke grootte.

Een circuit wordt een parallelle circuitcombinatie van een weerstand genoemd, wanneer meer dan één weerstand twee circuitknooppunten verbindt, waardoor er verschillende paden zijn waar stroom doorheen kan stromen.

Stroom door elke weerstand kan ook worden bepaald door huidige delerregel omdat de stroom door het circuit wordt opgesplitst in alle takken in een parallel circuit van de weerstand. Het totale vermogen dat in een parallelle combinatie wordt gedissipeerd, is evenredig met de som van het individuele momentane vermogen dat wordt gedissipeerd door een willekeurig register in een parallelle circuitcombinatie.

Zoals erkend, heeft de totale spanning in de parallelle circuitcombinatie van de weerstand dezelfde grootte als de elektrische potentiaalval over elk pad of tak van het parallelle circuit van een weerstand constant is.

Laten we aannemen dat als er meerdere takken zijn in een parallelle circuitcombinatie van weerstand, dan zijn V1, V2, V3, ... de individuele spanningsval over de totale weerstand van elke tak in parallelle combinatie.

 Dan V1 + V2…. = Vn

Stel bijvoorbeeld dat er meer dan één weerstand in een parallelle combinatie is aangesloten. De weerstandswaarden kunnen in elke identiek of verschillend zijn parallelschakeling combinatie. Neem aan dat twee weerstanden met dezelfde weerstand parallel aan elkaar zijn gekoppeld. In dat geval zullen de stromen die er doorheen stromen even groot zijn en met een equivalente weerstand en stroomverdelingsregel. Nadat we de wet van Ohm hebben toegepast, kunnen we de spanning over elke weerstand parallel krijgen. 

Neem aan dat twee weerstanden, R1 en R2, verschillende weerstanden hebben die in parallelle combinaties zijn geschakeld. De stroom die door elke weerstand vloeit, kan onverschillig van elkaar zijn.

Na het berekenen van de stroom door elke tak door de huidige delingsregel en het vinden van de waarde van de equivalente weerstand van een algeheel circuit kan worden berekend met de wet van Ohm, kan de spanning over elke weerstand worden bepaald.

Vergelijking van equivalente weerstand in parallelle combinatie met weerstand:

1 / Re = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 …+1/Rn

Waar Re Gelijkwaardig weerstand van de parallel circuit combinatie.

R1, R2, R3... Verschillende weerstanden parallel geschakeld in combinatie. 

Wanneer twee parallel geschakelde weerstanden (R) dezelfde waarde hebben, is de equivalente weerstand van beide weerstanden de helft van die van één weerstand (R)

Hoe de spanning over de weerstand in het RL-circuit te vinden?

RL-circuit bevat ten minste één weerstand en inductor in het circuit parallel of serie combinatie.

De spanningsval over de weerstand in het RL-circuit kan worden verkregen (of bepaald) door de wet van Kirchhoff toe te passen. Er wordt een differentiaalvergelijking van de eerste orde gegenereerd, bestaande uit de spanningsval over de inductor en weerstand. 

hoe spanning over weerstand te vinden?
Krediet van het beeld: Ea91b3ddSerie-RLCC BY-SA 3.0

Voor elk RL-circuit kan de spanningsval over de weerstand worden bepaald door de stroom die er doorheen stroomt, samen met de bekende waarde van de weerstand met behulp van de wet van Ohm.

Voor het Series RL-circuit,

Vr = R/Rs + Ir

Voor het parallelle RL-circuit,

Ir = Vr (R/Rs)

Hoe de maximale spanning over een weerstand te vinden?

Elke weerstand heeft een maximaal vermogen, wat betekent dat dit het maximale vermogen is dat aan de specifieke weerstand kan worden gegeven zonder deze te beschadigen.

Uit de huidige machtsrelatie P = I2R waar R in dit geval als constant wordt beschouwd) en door maximaal vermogen aan de weerstand te leveren terwijl rekening wordt gehouden met het maximale vermogen van die specifieke weerstand, kan de maximale spanning over de weerstand worden gemeten.

Hoe de spanning over een weerstand in een combinatiecircuit te vinden?

Een combinatiecircuit is een combinatie of mengsel van zowel serie- als parallelle circuits samen.

Bestand:Combo3.png
Krediet van het beeld: DrjenncashCombo3CC0 1.0
  • Analyse van combinatieschakeling is mogelijk door de mogelijke combinatie van parallelle en serieschakeling te verbreken.
  • En na het opsplitsen van de hele combinatie in verschillende delen, kan de analyse of het equivalent van die specifieke delen afzonderlijk worden berekend.
  • Vervolgens kan het totale equivalent van de hele circuitcombinatie worden berekend, na het combineren van alle equivalente delen (die afzonderlijk werd berekend).
  • Door de wet van Ohm toe te passen, de wet van Kirchhoff, kan de spanningsval over elk onderdeel in het circuit worden bepaald.

Hoe de RMS-spanning over een weerstand te vinden?

RMS-spanning betekent wortelgemiddelde kwadratische spanning van an AC-circuit, waarbij de RMS-waarde de equivalente vermogensdissipatie van een DC-circuit aangeeft.

In een AC circuit, kan de RMS-spanning worden berekend op basis van de piek- tot piekspanning van een AC-circuit. De wet van Ohm, de wet van Kirchhoff en andere circuitwetten kunnen worden toegepast op het wisselstroomcircuit om de momentane spanning of stroom door de weerstand te berekenen.

Bestand:Sinusspanningen.svg
Krediet van het beeld: AlanM1SinusspanningenCC0 1.0

Laat Vr de momentane spanning over een weerstand zijn, dan is Vr = Vp sin ωt

En Ir is de momentane stroom door een weerstand, dan is Ir = Vr/R = Vr / Sin ωt

Dus de spanning over een weerstand kan worden gedefinieerd als Vr = Ir sin ωt

Hoe de spanning over de belastingsweerstand te vinden?

De belastingsweerstand is een passief circuitelement met twee klemmen die een bepaalde weerstandswaarde hebben.

De spanningsval over de belastingsweerstand kan worden bepaald door de circuitcombinatie te bepalen en de vereiste circuitwetten toe te passen, zoals de wet van Ohm, de wet van Kirchhoff, enz. Indien nodig kan een equivalent circuit worden aangestuurd door eenvoudige berekeningen.

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Scroll naar boven