Is boiler een verwarmingssysteem: 7 feiten die beginners moeten weten?


In dit artikel proberen we een antwoord te geven op de vraag “Is de ketel een verwarmingssysteem?”. In het begin moeten we iets weten over een verwarmingssysteem.

Een mechanisme dat wordt gebruikt om een ​​comfortabele temperatuur te handhaven door gebruik te maken van thermische energie in een gebouw of huis of in een kantoor, staat bekend als een verwarmingssysteem.

Tegenwoordig zijn er verschillende soorten centrale verwarmingssystemen op de markt. In de meeste gevallen is het hoofdbestanddeel een centrale ketel, waar het water wordt verwarmd, niet gekookt en vervolgens met behulp van leidingen warm water wordt verdeeld en warmtewisselaars of radiatoren de warmte naar alle delen van een gebouw geleiden.

Is een ketel een centrale verwarming?

Een centraal verwarmingssysteem verwijst naar het systeem dat vanuit een enkele verwarmingsbron of centraal punt warmte in het hele gebouw levert.

Het meest efficiënte en goedkoopste type cv-installatie is tegenwoordig een gasboiler, aangesloten op het gasnet en houdt kantoorgebouwen, winkelcentra, woongebouwen, hotels, etc. warm. De cv-installatie bestaat uit de ketel, radiator en aansluitleidingen die rondom het gebouw lopen om het warm te houden.

Een cv-installatie levert optioneel ook warm tapwater uit één hoofdwarmtebron. Ovens en boilers worden beschouwd als centrale verwarmingssystemen omdat in beide gevallen warmte wordt gegenereerd in het binnenste of centrale deel van een huis en vervolgens in elke hoek wordt verdeeld.

is de ketel een verwarmingssysteem?
Warmwatercentrale verwarming, met hout als brandstof; Afbeelding tegoed: Wikipedia

Wat wordt beschouwd als een verwarmingssysteem?

Een mechanisme dat de temperatuur in een woongebouw, kantoor, commercieel winkelcentrum, enz. op een adequaat niveau regelt, staat bekend als een verwarmingssysteem. Over het algemeen kunnen verwarmingssystemen worden beschouwd als een tak van HVAC en zijn ze beschikbaar in twee vormen, centraal of gedistribueerd.

Wat zijn de meest voorkomende soorten verwarmingssystemen?

De veel voorkomende verwarmingssystemen zijn ovens, boilers, warmtepompen, gasgestookte ruimteverwarmers, elektrische ruimteverwarmers, haarden, enz.

Ovens

Er wordt een centrale oven geplaatst om een ​​huis van warmte te voorzien, de verwarmde lucht uit de oven wordt door de kanalen geblazen en warmte wordt via luchtroosters of roosters door het hele huis afgegeven. Ovens kunnen worden beschouwd als geleide heteluchtdistributiesystemen, stookolie, aardgas en elektriciteit zijn de krachtbron voor de ovens.

In het geval van een oven op fossiele brandstof is het rendement direct afhankelijk van het verbrandingsrendement van de brandstof.

ketels

Ketel- of waterverwarmers voeren warmte af in warm water en verspreiden warmte via radiatoren of andere apparaten door het hele huis. Er wordt regelmatig koeler water naar de ketel gecirculeerd om te worden opgewarmd. Aardgas en stookolie zijn veelvoorkomende brandstoffen die in een ketel worden gebruikt.

In het geval van een stoomketel wordt water gekookt en de geproduceerde stoom is de drager van warmte door het huis. Stoom wordt gecondenseerd tot water in de radiator terwijl deze afkoelt.

Heet water wordt naar radiatoren gecirculeerd met behulp van een pomp in plaats van kanalen of ventilatoren, plastic buizen op de vloer worden ook gebruikt om warm water te laten circuleren in sommige warmwatersystemen.

Warmtepompen

Warmtepompen kunnen in de zomer worden gebruikt om de woning te koelen en in de winter als warmtebron. Koelmiddel en elektriciteit worden gebruikt als warmteoverdrachtsmedium, veel efficiënter dan andere verwarmingssystemen, maar alleen geschikt voor gematigde klimaten.

Wat is een verwarmingsketel op gas?

Een gasboiler houdt ons huis warm en comfortabel in de winter en zorgt ook voor een constante toevoer van warm water volgens de behoefte.

Het warme water dat door een gasboiler wordt geproduceerd, wordt door het centrale verwarmingssysteem gepompt dat werkt als een circuit. Warm water stroomt door leidingen en bereikt de radiator om het huis te verwarmen als de verwarming wordt ingeschakeld. Steeds weer wordt hetzelfde water gebruikt.

Een andere taak van een gasboiler is het verwarmen van water, net als de centrale verwarming om het huis op te warmen, wordt water gepompt om over de vlam te circuleren zodat deze opwarmt.

Is een combiketel een direct verwarmingssysteem?

Directe verwarmingssystemen zijn zowel doorstroomverwarmers als direct gestookte verwarmers.

Een combiketel heeft twee warmtewisselaars, primaire warmtewisselaars voor ruimteverwarming en een secundaire platenwarmtewisselaar voor warmwatervoorziening via de kranen. De primaire warmtewisselaar verwarmt inkomend water tot 60 graden en stuurt dit via leidingen naar de radiator, ook vindt er hergebruik van water plaats.

Om warm drinkwater te krijgen is een omschakelklep geopend waardoor gerecycled verwarmingswater de platenwarmtewisselaar binnenkomt, afgedichte watervoerende leidingen worden verwarmd en schoon warm water wordt aangevoerd via de kranen.

Een combiketel is een directe bron van warm water en kan ook voor centrale verwarming in een woning zorgen. De beperking van een combiketel is dat deze op een bepaald moment voor warmwatervoorziening of centrale verwarming zorgt, hij kan niet beide diensten tegelijk leveren. Over het algemeen geeft een combiketel voorrang aan warm water.

Door het ontbreken van een opslagtank neemt een combiketel minder ruimte in beslag en is daarom geschikt voor kleine woningen. Voor een goede werking is een ononderbroken waterstroom noodzakelijk.

Is een combiketel een indirect verwarmingssysteem?

Hoewel een combiketel zowel de warmwatervoorziening als de ruimteverwarming levert, wordt de belangrijkste prioriteit gegeven aan de levering van warm water.

indirect verwarmingssystemen zijn zoetwaterstations en warmte wisselaar systemen. Bij een combiketel is vermenging van water voor ruimteverwarming en warm water voor normaal gebruik geen probleem.

Conclusie:

In dit artikel hebben we geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: “is een ketel een verwarmingssysteem? Alvorens het artikel af te ronden, kunnen we concluderen dat hoewel een ketel een apparaat is om stoom en/of heet water te produceren, dat verschillende eindtoepassingen kan hebben; het primaire gebruik van warm water/stoom geproduceerd in een ketel is in ruimteverwarming, waaronder verwarming van woonhuizen, winkelcentra en ook andere industriële ruimten.

Sangeeta Das

Ik ben Sangeeta Das. Ik heb mijn Master in Werktuigbouwkunde afgerond met specialisatie in IC Engine and Automobiles. Ik heb ongeveer tien jaar ervaring in de industrie en de academische wereld. Mijn interessegebieden zijn IC-motoren, aerodynamica en vloeistofmechanica. U kunt mij bereiken op https://www.linkedin.com/in/sangeeta-das-57233a203/

Recente Nieuws