Is ketel een drukvat: feiten die u moet weten?

In dit artikel zullen we verschillende feiten met betrekking tot ketel en drukvat bespreken om het antwoord te weten op de vraag "is ketel een drukvat?"

Ketels zijn een speciaal type drukvaten. Ketels zijn veelvoorkomende apparaten voor industriële verwarmings- en bevochtigingstoepassingen. Drukvaten zijn grote containers of tanks die zijn ontworpen om te werken bij drukken die veel hoger zijn dan de atmosferische druk.

Definieer een ketel

Volgens de Indian Boiler Act is een Boiler een gesloten drukvat met een inhoud van meer dan 22.75 liter dat wordt gebruikt voor het opwekken van stoom onder druk.

Een ketel is een apparaat dat wordt gebruikt voor het genereren van stoom voor energieopwekking of verwarmingsdoeleinden en warm water voor verwarmingsdoeleinden. Industriële ketels zijn zo ontworpen dat ze hoge drukken aankunnen. Ketels worden vervaardigd door dikke stalen platen aan elkaar te lassen.

Eventuele gebreken bij het maken van een Ketel kunnen leiden tot krachten die een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken.

is ketel een drukvat?
een industriële ketel; Afbeelding tegoed: Wikipedia
Een gelast stalen drukvat; Krediet van het beeld: Wikipedia

Verschil tussen ketel en drukvat

Een drukvat is een container die de vloeistoffen, gassen of combinaties onder hoge druk bevat. terwijl een ketel een container is die de vloeistof bevat die water is, zodat deze bij hogere temperaturen door de warmtebron kan worden gekookt.

Het verschil wetenswaardigheden “Is Boiler” een drukvat” worden hieronder opgesomd:

 KetelsDrukvat
IntroductieKetels zijn een speciaal type gesloten vaten waarin vloeistof, voornamelijk water, wordt verwarmd. Verwarmde vloeistof wordt dan voor verschillende doeleinden gebruikt.In principe een gesloten container met een drukverschil tussen binnen en buiten de container. De binnendruk is meestal hoger dan de buitendruk, behalve in enkele geïsoleerde situaties.
u gebruiktDe belangrijkste functie van een boiler is het produceren van heet water of stoom.Hoofdzakelijk gebruikt om gassen en vloeistoffen onder hoge druk op te slaan.
ToepassingsgebiedVerschillende sectoren zoals de voedingsindustrie, het bierbrouwproces, huishoudelijke doeleinden, commercieel en industrieel gebruik, textiel, thermische energiecentrales, energiesectoren, suikerfabrieken enz.Verschillende sectoren zoals de gas- en olie-industrie, de chemische industrie en energiecentrales, distillatietorens gebruiken drukvaten voor verschillende doeleinden.
Hoofd onderdelenEen oven is een essentieel onderdeel van een ketel waar brandstof wordt verbrand om warmte te produceren.De belangrijkste componenten van een drukvat zijn schaalomhulsel, mondstuk, steun of zadel- en kop- of eindsluitingen.
TypesVerschillende soorten ketels zijn vlampijpketel, waterpijpketel, hogedruk- en lagedrukketel, horizontale en verticale ketel, extern en intern gestookte ketels enz.Verschillende soorten drukvaten zijn autoclaven, hogedrukvaten, procesvaten, expansievaten, warmtewisselaar, vacuümtanks, ASME-drukvat, ketels, dunwandig drukvat enz.
gebruikte materialenStaal. Gelegeerd staal, koper, messing, smeedijzer enz. worden gebruikt.Staal, non-ferro materialen (aluminium, koper), metalen (zoals titanium, zirkonium) kunststoffen, composiet, beton enz.
Boiler versus drukvat

Deze vaten zijn altijd zorgvuldig ontworpen om de hoge bedrijfstemperatuur en -druk het hoofd te bieden. In de meeste landen moeten vaartuigen zoals ketels en drukvaten met een bepaalde grootte en druk bepaalde regelgeving volgen, voornamelijk om naleving van veiligheids-, beveiligings- en ontwerpnormen te garanderen.

Het gebruik van Boiler begint veel eerder dan Drukvat. Plotselinge opname van een drukvat of een ketel kan worden vergeleken met een gevaarlijke explosie die leidt tot uitgebreid lichamelijk letsel en materiële schade, daarom zijn veiligheid en integriteit van fundamenteel belang bij het ontwerp.

Ketel- en drukvatcode

American Society of Mechanical Engineers (ASME) ontwikkelt normen en regelgevingscodes om ketels en drukvaten veilig te definiëren en te beveiligen, het omvat een breed scala aan regels en richtlijnen.

Ketels en drukvaten kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot dodelijke ongevallen. Daarom worden ontwerp, fabricage en bediening strikt gereguleerd door technische autoriteiten, gevolgd door wetgeving. In de Verenigde Staten wordt de ASME Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) en in Europa de Pressure Equipment Directive Code toegepast.

Een bevoegde inspecteur moet elk nieuw gebouwd vaartuig aftekenen, elk vaartuig moet een naamplaatje hebben met alle vereiste informatie over het vaartuig. In meer dan 100 landen wordt de ASME-code geaccepteerd. De toevoeging van het ASME-keurmerk aan uw drukapparatuur bevordert het vertrouwen bij uw zakenpartners, eindgebruikers en autoriteiten.

Conclusie:

In dit artikel proberen we te weten "Is ketel een drukvat?". Voordat we het artikel inpakken, kunnen we zeggen dat ketels onder de categorie Drukvaten vallen en dat ketels bijna alle kenmerken hebben waarvoor we kunnen zeggen dat ketels vergelijkbaar zijn met drukvaten

Lees meer over  Is ketel gesloten systeem of machine, Boilerstroomtemperatuur: en Is de ketel energiezuinig.

Scroll naar boven