Is waterverwarmer een boiler: 11 feiten die beginners moeten weten?


In dit artikel wordt het onderwerp "is een boiler een boiler" met 11 feiten op een korte manier samengevat.

Nee, een boiler en boiler zijn beide verschillend, boiler en boiler zijn niet hetzelfde apparaat. Ketels zijn voornamelijk een gesloten vatsysteem. Het doel van de ketel is niet alleen om het water op te warmen maar ook met behulp van de ketel het huis op te warmen en ook stroom op te wekken.

In het geval van de boiler is een systeem van de ketel beschikbaar met een warmwaterboiler. Ketels zijn net als warmwaterboilers en kunnen zowel in tankloze als in tankversie verkrijgbaar zijn. Binnen het verwarmingssysteem kan ketelwater in zeer korte tijd worden verwarmd.

Waarom wordt een boiler vergeleken met een boiler?

Het rendement van de ketel is meer vergelijkbaar met de boiler. Met behulp van een ketel kunnen we een rendement tot 90% bereiken, maar met het apparaat van een waterverwarmer kan het rendement nooit tot 90% worden bereikt.

Een boiler wordt vergeleken met een boiler alleen omdat met behulp van de boiler water kan worden verwarmd en evenals in de boiler kan ook water worden verwarmd. Maar een boiler kan wel warmte aan een ruimte geven, terwijl een boiler een ruimte niet kan verwarmen.

Tussen de functie van een boiler en boiler hebben enkele crossovers, maar deze twee apparaten zijn niet hetzelfde. Een boiler is een apparaat dat voornamelijk wordt gebruikt om een ​​ruimte te verwarmen met behulp van stralingswarmte en stoomprocessen. Op de andere manier wordt het apparaat van de waterverwarmer gebruikt voor reinigings- en kookdoeleinden.

Voordelen van ketel:-

We kunnen enkele voordelen krijgen van het gebruik van een ketel die hieronder wordt beschreven,

 • Boiler is een apparaat dat is het gebruik van zeer minder brandstof om warmte te maken, om deze reden werd de ketel kostenefficiënt.
 • Het prestatiegeluid van de ketel niet luider.
 • Boiler is verwarmingsapparaten die meer constante warmte krijgen.
 • Boiler is een apparaat dat helpt om de binnenluchtconditie van de kamer te verbeteren. Lucht wordt niet door de ketel verplaatst, wat betekent dat stofdeeltjes, vuil of andere soorten verontreinigingen er niet door worden omgezet.
 • Een ander voordeel van het gebruik van een ketellucht is niet gedroogd.
 • Het prestatierendement van de ketel is te hoog.
 • Door de ketel kan in zeer korte tijd warmte en stoom worden gegenereerd.

Nadelen van ketel:-

Er zijn enkele nadelen van de ketel, die hieronder worden vermeld,

 • Een defecte ketel of een oudere ketel kan leiden tot lekkage naar het verwarmingssysteem, waardoor er waterschade in de woning kan ontstaan.
 • De installatiekosten van de ketel zijn hoog.
 • Tijdens de installatie van de ketel is een beetje extra inspanning en tijd nodig. Ketels kunnen er lang over doen om de temperatuur van de verwarming aan te passen wanneer de thermostaatinstelling is gewijzigd.

Is een boiler een ketel, kunnen we het zeggen met hun overeenkomsten??

Uit de term van de boiler kan worden afgeleid dat het apparaat dat in staat is om water te verwarmen. Aan de andere kant is een boiler een apparaat waarin vloeistof ook wordt verwarmd, maar in dit geval hoeft vloeistof niet te koken. Dus in beide gevallen kunnen boilers en boilers water of vloeibare substantie opwarmen.

De verdampte of verwarmde vloeibare substantie wordt uitgestoten uit de ketel voor gebruik in verschillende methoden of toepassingen van verwarming, waaronder koken, op ketel gebaseerde stroomopwekking, centrale verwarming, sanitaire voorzieningen en het water wordt gebruikt voor het reinigen en koken.

Kan een warmwaterboiler als cv-ketel worden gebruikt?

Nee, niet helemaal. Een warmwaterboiler kan niet als boiler worden gebruikt. Ketels en boilers beide is het verschillende apparaat. Water kan in beide gevallen worden opgewarmd, maar de manieren om warm water te genereren in de apparaten zijn totaal verschillend van elkaar.

is boiler een boiler?
Afbeelding - Een kleine reparatie van een warmwaterboiler in de witte kleur Fresno;
Image Credit - Wikimedia Commons

Voordelen van boiler: -

Enkele voordelen van de boiler zijn vermeld in onderstaande sectie,

 • De grootte van de boiler is om deze reden niet te groot na installatie van de boiler in een huis dat veel ruimte heeft.
 • Het energieverbruik kan worden verminderd door de hulp van een boiler.
 • De werking van de boiler is redelijk veilig.
 • Voor het bedienen van de boiler is geen vakman vereist.

Nadelen van boiler: -

 • Enkele nadelen van de boiler zijn vermeld in onderstaande sectie,
 • De bedrijfskosten van de boiler zijn te hoog.
 • Het opwarmen van het water kost tijd. Het proces van het verwarmingswater is traag.
 • Geschikt voor stroomuitval.

Kan een cv-ketel worden gebruikt als warmwaterboiler?

Ja, een boiler kan worden gebruikt als warmwaterboiler. In een ketel wordt water niet alleen binnenin een ketel verwarmd, maar de ketel is ook in staat om de kamer te verwarmen en kan ook stroom produceren. Ketels zijn in staat om in zeer korte tijd water op te warmen. Net als waterkoker is er ook een waterkoker in twee vormen. De ene vorm is beschikbaar in tanked en een andere vorm is tankless.

Een verschil tussen de ketel en de warmwatertank is dat sommige ketels een opslagcilinder met warm water hebben. Ketels zijn apparaten die veel worden gebruikt in de industrie. De industrieën waar de ketel veel wordt gebruikt, staan ​​​​hieronder vermeld,

 1. Multiplex
 2. Energiesector
 3. Suikerplanten
 4. Thermische centrales
 5. Voedselverwerkende industrieën
 6. Textiel
 7. Fast moving consumer goods (FMAG)
Afbeelding – Een stoomketel van een moderne elektriciteitscentrale;
Image Credit - Wikimedia Commons

Kunnen we warm water hebben zonder boiler?

Ja, het is mogelijk om warm water te hebben zonder boiler. Tankless boiler is in staat om water in één keer te verwarmen, ongeacht het gedrag van een opslagtank. Wanneer de trechter van het warme water op dat moment wordt ingeschakeld, kan koud water door de warmtewisselaar in het systeem stromen en verbrandt een elektrisch element of aardgas het water.

Er zijn grofweg twee soorten ketels. Zij zijn waterpijpketel en vlampijpketel. In vlampijpketels zijn er een aantal buizen waardoor hete gassen worden geleid en water omringt deze buizen. Waterpijpketel is omgekeerd van de vuurbuis ketel.

Wanneer wordt een boiler als boiler beschouwd?

Een boiler die als boiler wordt beschouwd wanneer sommige eigenschappen door de boiler worden gedragen. De woningen staan ​​hieronder vermeld,

 1. 120 gallon (454.2 liter) nominale wateropslagcapaciteit
 2. 160 psi (1103.2 kPa) werkdruk
 3. 210 graden Fahrenheit (99 graden Celsius) bedrijfstemperatuur
 4. 200,000 Btu/uur. (58,620 kW) warmte-inbreng.

Is een tankloze boiler hetzelfde als een boiler?

Een tankloze boiler en een boiler zijn helemaal niet hetzelfde. Een tankloze boiler en een boiler zijn beide de verschillende soorten gadgets. Een tankless boiler kan alleen warm water opwekken en kan er niet door worden opgewekt. Maar met behulp van boiler kan water worden verwarmd en ook de woning opwarmen. Een comfortabele sfeer kan worden gecreëerd door de ketel.

Het grootste nadeel van tankloze boilers is dat hun initiële kosten aanzienlijk hoger zijn dan die van tankverwarmers. Inclusief installatie kosten tankless boilers gemiddeld 3 keer meer dan tank-style boilers.

Is een gasboiler een boiler?

Het simpele antwoord is nee. Een gasboiler en boiler zijn helemaal niet hetzelfde. Een gasboiler en boiler zijn beide verschillende apparaten. Een gasboiler kan alleen warm water opwekken en kan er niet door worden opgewekt. Maar met behulp van boiler kan water worden verwarmd en ook de woning opwarmen. Een comfortabele sfeer kan worden gecreëerd door de ketel.

Op verschillende gebieden kan ook stroom worden geleverd door de ketel. Door een gasboiler kan nooit stroom worden opgewekt.

Verschil tussen boiler en boiler:

De belangrijkste verschillen tussen de boiler en de boiler staan ​​hieronder vermeld,

KetelsWater heater
Ketel kan worden afgeleid als een gesloten vat of constructie van pijpen en vaten, samen met een warmtebron of oven waarin damp of stoom kan worden geproduceerd uit water om turbines of motoren aan te drijven, warmte te leveren, bepaalde materialen te verwerken en nog veel meer .Waterverwarmer is een apparaat dat een continue toevoer van warm water kan genereren.
Ketels zijn warmtewater en bieden ook stoom of warm water voor verwarming. Stoom wordt via de buizen naar stoomradiatoren gedistribueerd en warm water kan worden gedistribueerd via plintradiatoren of vloerverwarming, of kan via een spiraal worden verwarmd.Warmwaterboilers zijn apparaten die worden gebruikt om water te verwarmen en op een min of meer constante verhoogde temperatuur te houden. Net zo belangrijk, ze worden ook gebruikt voor een constante en continue toevoer van water.
Stroom kan worden opgewekt door de ketel.De boiler kan geen stroom produceren.
Het rendement van de ketel is meer dan de boiler. Voor de moderne systeemketel kan het rendement oplopen tot 98 procenten. Voor oudere ketelsystemen kan het rendement oplopen tot 50 tot 75 procent.Het rendement van het water is niet te hoog in vergelijking met de ketel. Het rendement kan door de boiler tot 58 tot 60 procent worden gehaald.
De gemiddelde levensduur van de ketel is in de buurt van ongeveer 15 tot 20 jaar. Als een ketel in een gehandhaafde toestand blijft, kan deze gemakkelijk deze levensduur bereiken.  De gemiddelde levensduur van de boiler is in de buurt van ongeveer 6 tot 15 jaar.  

Wat is het verschil tussen een boiler en een warmwaterboiler?

Het verschil tussen een warmwatertank en een boiler moet werken in het pad waarin elk het geproduceerde warm water gebruikt.

De warmwatertank en boiler van beide apparaten nemen water op dat op koele temperatuur blijft en verwarmen daarna het koele water en verdelen uiteindelijk met behulp van leidingen het koude water in het hele huis. Het koude water dat door de ketel wordt opgewarmd, wordt door het hele huis weggegeven door de buizen, het stralende vloersysteem en de radiatoren om het te verwarmen om het door de vloeren, kamers, garage warm en comfortabel te houden. Terwijl een warmwatertank een apparaat is dat wordt gebruikt voor het reinigen en koken voor was, afwassen en douchen.

Conclusie:

Het zeer interessante onderwerp wordt in dit artikel besproken. Een boiler kan nooit een boiler zijn, warm water kan uit twee apparaten komen, maar alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van warm water kunnen we niet uitleggen dat de boiler en boiler hetzelfde zijn. Boiler kan stroom opwekken, maar boiler kan geen warm water genereren.

Indrani Banerjee

Hallo..Ik ben Indrani Banerjee. Ik heb mijn bachelor werktuigbouwkunde afgerond. Ik ben een enthousiast persoon en ik ben een persoon die positief is over elk aspect van het leven. Ik hou van boeken lezen en naar muziek luisteren. Laten we verbinding maken via LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/indrani-banerjee-2487b4214

Recente Nieuws