Is WOW een tussenwerpsel? 5 feiten (wanneer, waarom en voorbeelden)


Er zijn bepaalde tussenwerpsels die kunnen worden gebruikt om onze verschillende emoties uit te drukken. Laten we eens kijken naar het gebruik van het woord "wauw" als een tussenwerpsel.

Het woord "wauw" kan zeker worden gemarkeerd als een "interjectie", omdat het woord "wauw" ons helpt onze innerlijke emoties in een enkel woord uit te drukken in plaats van een lange zin terwijl we niet spelen enige grammaticale rol.

Nu zullen we belangrijke verklaringen leren met betrekking tot het gebruik van het tussenwerpsel "wauw".

Wanneer wordt "wauw" beschouwd als een tussenwerpsel?

Verschillende soorten tussenwerpsels kunnen worden gebruikt om verschillende soorten emoties in de menselijke geest uit te drukken. Laten we eens kijken of het woord "wauw" kan worden beschouwd als een tussenwerpsel of niet.

Het woord "wauw" kan als een tussenwerpsel worden beschouwd wanneer het respectieve woord een van de hieronder vermelde emoties vertoont.

Gebruik van het tussenwerpsel "wauw"VoorbeeldUitleg
1. Om "verrassing" uit te drukkenWauw! Het verbaast me dat je de kwalificatiehorde in slechts één poging hebt genomen!Het woord "wauw" kan zeker worden gemarkeerd als een tussenwerpsel, aangezien het woord wordt gebruikt om de emotie van "verrassing" van de spreker te tonen over het vermogen van de geadresseerde om de hindernis bij de eerste poging te kwalificeren.
2. Om "verwondering" uit te drukkenWauw! De plaats is veel veranderd sinds mijn laatste excursie!Het woord "wauw" kan zeker worden gemarkeerd als een tussenwerpsel, aangezien het woord wordt gebruikt om de emotie van "verwondering" van de spreker over de verandering van de plaats te tonen.
3. Om "plezier" uit te drukkenWauw, het is me een waar genoegen jullie allemaal te mogen verwelkomen op mijn verjaardagsfeestje!Het woord "wauw" kan zeker worden gemarkeerd als een tussenwerpsel, aangezien het woord "wauw" wordt gebruikt om de emotie van "plezier" van de spreker te tonen om de gasten op het verjaardagsfeestje te verwelkomen.
Gebruik van het tussenwerpsel "wauw"

Wat voor soort tussenwerpsel is "wauw"?

We kunnen niet alle tussenwerpsels in één categorie plaatsen. Laten we eens kijken naar het soort tussenwerpsel dat het woord "wauw" met zich meebrengt.

Het tussenwerpsel "wauw" valt onder de "primaire groep" van tussenwerpsels, die de volgende kenmerken vertoont:

  • De primaire groep tussenwerpsels kan niet worden gecategoriseerd onder een andere groep woordsoorten.
  • De primaire groep tussenwerpsels speelt geen grammaticale rol in de hoofdzin. Ze zijn totaal verschillend, maar hebben een aantal gemeenschappelijke emoties met de respectieve zinnen.

We kunnen het woord "wauw" ook categoriseren onder de groep "interjecties om emoties te tonen", wat betekent dat het woord "wauw" voornamelijk wordt gebruikt om sterke emoties te tonen, zoals verrassing, verwondering, enz.

Voorbeeld: Wauw! De inrichting van uw kantoor is zeer lovenswaardig!

Uitleg:

Het woord "wauw" kan worden gemarkeerd als een tussenwerpsel omdat het de emotie van "verwondering" van de spreker uitdrukt over de inrichting van het kantoor dat toebehoort aan de geadresseerde. De betekenis van het tussenwerpsel en de hoofdzin is hetzelfde, hoewel het tussenwerpsel geen grammaticale rol speelt.

Voorbeelden van "wauw" als een tussenwerpsel-

Nu zullen we verklaringen begrijpen van zinnen die zijn omlijst met het tussenwerpsel 'wauw'.

VoorbeeldDe emotie uitgedrukt door het tussenwerpsel "wauw"Uitleg
1. Wauw, de dansgroep die je als leraar hebt gevormd, is echt waardevol!"zich afvragen"Het tussenwerpsel "wauw" wordt gebruikt om de emotie van "verwondering" van de spreker over een dansgroep te tonen. Hier speelt het tussenwerpsel "wauw" geen enkele grammaticale rol, maar de emotie van de hoofdzin en de emotie die wordt uitgedrukt door het tussenwerpsel "wauw" komen vaak voor.
2. Wauw! Deze tuin staat echt vol met unieke roze rozen."verrassing"Het tussenwerpsel "wauw" wordt gebruikt om de emotie van "verrassing" van de spreker te tonen over een tuin die vol staat met unieke roze rozen. Hier speelt het tussenwerpsel "wauw" geen enkele grammaticale rol, maar de emotie van de hoofdzin en de emotie die wordt uitgedrukt door het tussenwerpsel "wauw" komen vaak voor.
3. Wauw! Je hebt echt geweldig werk geleverd door vijf straathonden te redden."genoegen"Het tussenwerpsel "wauw" wordt gebruikt om de emotie van "plezier" van de spreker te tonen over een geweldig werk dat is gedaan door de geadresseerde. Hier speelt het tussenwerpsel "wauw" geen enkele grammaticale rol, maar de emotie van de hoofdzin en de emotie die wordt uitgedrukt door het tussenwerpsel "wauw" komen vaak voor.
4. Wauw, deze schilderijententoonstelling is een ware presentatie van nieuwkomers!"zich afvragen"Het tussenwerpsel "wauw" wordt gebruikt om de emotie van "verwondering" van de spreker over een schilderijententoonstelling te tonen. Hier speelt het tussenwerpsel "wauw" geen enkele grammaticale rol, maar de emotie van de hoofdzin en de emotie die wordt uitgedrukt door het tussenwerpsel "wauw" komen vaak voor.
5. Wauw! Het apparaat dat je hebt ontdekt is echt het resultaat van hard werken!"genoegen"Het tussenwerpsel "wauw" wordt gebruikt om de emotie van "plezier" van de spreker te tonen over een ontdekking die is gedaan door de geadresseerde. Hier speelt het tussenwerpsel "wauw" geen enkele grammaticale rol, maar de emotie van de hoofdzin en de emotie die wordt uitgedrukt door het tussenwerpsel "wauw" komen vaak voor.
Voorbeelden van "wauw" als tussenwerpsel

Kan "wauw" worden beschouwd als geen tussenwerpsel?

Er zijn een paar tussenwerpsels die als meer dan één type woordsoort dienen. Laten we eens kijken of het woord "wauw" als een tussenwerpsel kan worden beschouwd of niet.

Het tussenwerpsel "wauw" behoort tot de "primaire groep van tussenwerpsels". Interjecties die tot deze groep behoren, kunnen niet de rol spelen van een ander type woordsoort. Het woord "wauw" kan dus niet worden gebruikt als enig ander type woordsoort, behalve "interjecties".

Conclusie:

We moeten het uitroepteken (!) gebruiken samen met het tussenwerpsel "wauw", omdat het een sterke emotie toont. Het uitroepteken kan net na het tussenwerpsel of aan het einde van de zin worden gebruikt, maar als we het uitroepteken aan het einde van de zin gebruiken, moeten we een "komma" na het tussenwerpsel "wauw" plaatsen.

Arpita Bose Roy

Hoi! Ik ben Arpita Bose Roy. Mijn kwalificaties zijn MA in het Engels met B. Ed. zowel in het algemeen als in het speciaal onderwijs. Ik heb 2 jaar ervaring als "taalanalist" bij IIT Kharagpur en 4 jaar ervaring als "Academic Content Developer" bij IIT Kharagpur. Momenteel werk ik als academisch schrijver bij Lambdageeks. Laten we verbinding maken via LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Recente Nieuws