Smeltpunt en polariteit: 7 feiten die u moet weten

Het smeltpunt van een vloeistof hangt af van het type binding tussen de moleculen waaruit de vloeistof bestaat.

De moleculen werken met elkaar in wisselwerking met verschillende elektroladingen, zodat de interactie twee polen van verschillende ladingen zal vormen bij de vorming van bindingen tussen twee tegengesteld geladen ionen, wat bekend staat als polariteit, vandaar dat het smeltpunt en de polariteit gerelateerd zijn.

Is het smeltpunt afhankelijk van de polariteit?

De polariteit van de moleculen bepaalt de onderlinge binding en hoe sterk de binding tussen de twee ionen is.

De ionen worden gevormd als de moleculen de elektronen delen met andere elementen uit de valentieschil die de bindingen vormen, het smeltpunt van de vloeistoffen hangt af van de polariteit van de vloeibare moleculen.

De benodigde hoeveelheid energie is gebaseerd op het aantal elektronen dat gepaard gaat met de andere moleculen en de lading die de ionen dragen door elektronen te delen die elektronegatief of positief zijn. Hoe groter de elektronegatieve of positieve, hoe sterker de band tussen de twee zal zijn.

Hoe hangt het smeltpunt af van de polariteit?

Als de stof polair is, is het smeltpunt hoger, afhankelijk van de polariteit van de moleculen waaruit het is opgebouwd.

De polariteit als gevolg van de waterstofbinding is erg hoog en daarom wordt het smeltpunt van de materie hoger. De polariteit van de moleculen verhoogt de aantrekkingskracht tussen de moleculen waardoor de bindingen zeer sterker worden.

Er is veel energie nodig om deze bindingen te verbreken. Daarom wordt er meer warmte-energie aan de materie toegevoerd om de afstand tussen de moleculen te vergroten, wat resulteert in het smelten van de stoffen.

Als we het bijvoorbeeld hebben over de polariteit van water, dan is dat er een omdat water neutraal is. Maar de waterstofatomen hebben polariteit +1, terwijl de waterstofelementen zich binden met het zuurstofatoom waardoor het elektronegatief wordt met een polariteit van -2, aangezien zuurstof twee waterstofatomen nodig heeft om zijn buitenste schil te voltooien.

Hoog smeltpunt is polair of niet-polair?

Niet-polaire stoffen zijn stoffen die zijn samengesteld uit edele elementen of diatomische elementen die neutraal worden bevonden.

De bindingen gevormd door de niet-polaire elementen zijn erg zwak en kunnen daarom gemakkelijk breken, terwijl de bindingen tussen polaire elementen sterk zijn en voldoende energie vergen om deze bindingen te verbreken, vandaar dat het smeltpunt van polair hoger is dan dat van niet-polaire.

Uridine-nucleïnezuur is een polaire component met de chemische formule C4H4N2O2; Afbeelding tegoed: pixabay

Het element edelgassen bindt zich nauwelijks met andere elementen in de natuur, omdat de valentieschaal volledig gevuld is en dus vrij in de lucht beweegt en in inerte vorm wordt aangetroffen. Terwijl de diatomische moleculen reageren met dezelfde moleculen en neutraal worden, maar niet stabiel zijn en daarom de bindingen heel gemakkelijk verbreken.

Waarom hebben polaire moleculen hogere smeltpunten?

De polaire moleculen zijn de ionen die worden gevormd door de elektronen te doneren of te accepteren en respectievelijk elektropositieve of negatieve ionen te worden.

Als het molecuul de hogere lading heeft, is de binding die het vormt met andere moleculen erg sterk en heeft een hogere polariteit, daarom is er een grotere hoeveelheid warmte-energie nodig om deze binding te verbreken het smeltpunt verhogen van de stof.

De bindingen die tussen de moleculen worden gevormd, zijn polair of kunnen niet-polair zijn, afhankelijk van het elektronenpaar dat tussen de moleculen wordt uitgewisseld en de elektronegativiteit. Als een van de twee moleculen een hogere elektronegatieve polariteit heeft, vormt het een sterkere binding.

Hebben polaire covalente bindingen lage smeltpunten?

De polaire covalente bindingen hebben een laag smeltpunt vanwege de aantrekkingskracht van de van der Waal tussen de moleculen.

De covalente binding tussen de twee moleculen is een korte aantrekkingskracht tussen de moleculen en daarom kan deze aantrekkingskracht gemakkelijk worden overwonnen door een kleine hoeveelheid warmte-energie te leveren.

Het zoutzuurmolecuul is een polair molecuul chloor is elektronegatief verantwoordelijk en bindt zich aan het waterstofatoom dat slechts één elektron heeft. De waterstof wordt positief geladen bij het doneren van zijn enkele elektron.

Het waterstofatoom wordt naar het chlooratoom getrokken, waardoor HCl meer elektronegatief wordt, waardoor een covalente binding ontstaat. Je moet de dampen van waterstof uit de HCl-beker hebben zien verdampen, zelfs bij kamertemperatuur, omdat de bindingen tussen waterstof en chloor gemakkelijk breken.

Heeft covalente binding invloed op het smeltpunt?

De covalente bindingen zijn niet-metalen bindingen gevormd tussen de ionen met een vergelijkbare polariteit of dicht bij het delen van de elektronenparen.

De covalente bindingen vertonen een zwakke aantrekkingskracht omdat de polariteit bijna hetzelfde is tussen de moleculen die aan elkaar hechten, waardoor deze bindingen het smeltpunt van de materie verlagen.

De moleculaire aantrekkingskracht wordt zwakker door de covalente bindingen tussen de atomen en daarom is er minder energie nodig om deze zwakke aantrekkingskracht te verbreken. Daarom toont het smeltpunt van de materie de covalente binding dat de zwakke Van der Waal-kracht laag is.

Waarom smelten covalente bindingen sneller dan ionische bindingen?

De covalente bindingen zijn zwakker dan de ionische bindingen en daarom is het duidelijk dat het smeltpunt van covalente bindingen lager is dan de ionische.

De ionische binding vormt de sterkste roosterstructuur met kleine gelijke holtes tussen de moleculen, terwijl de covalente bindingen tussen de atomen een zwakke aantrekkingskracht zijn en gemakkelijk breken.

smeltpunt en polariteit:
Ionische bindingen die de kristalcel vormen; Afbeelding tegoed: pixabay

De ionische bindingen verbinden meerdere moleculen met elkaar om een ​​structuur van moleculen te vormen die het kristal en de mineralen van goed gedefinieerde gezichten ontwikkelen. De ionische bindingen vormen het kristalrooster dat enorme energie nodig heeft om deze structuur te breken.

is N2 een polaire moleculaire binding?

N2 wordt gevormd door de combinatie van de twee stikstofatomen die drie covalente bindingen delen.

Het paar gevormd door twee stikstofatomen met hetzelfde atoomnummer en dezelfde elektronegativiteit is een niet-polair molecuul.

Welke stof heeft het hoogste smeltpunt?

De materie die de moleculen bevat die de sterkste bindingen tussen elkaar vormen, heeft de hoogste smeltpunt.

De ionische bindingen tussen de atomen zijn de sterkste bindingen en vormen het netwerk van bindingen die de specifieke structuur ontwikkelen, afhankelijk van de bindingslengte en hebben daarom het hoogste smeltpunt in vergelijking met elk ander type binding.

Hoe covalente bindingen bestaan ​​tussen de twee moleculen?

De covalente bindingen zijn de zwakste aantrekkingskracht, ook wel de zwakke aantrekkingskracht van Van der Waal genoemd.

Deze bindingen worden gevormd door de valentie-elektronen te delen met de twee op elkaar inwerkende moleculen om hun buitenste schil te voltooien en stabiele atomen te worden. Het gedeelde elektronenpaar is een covalente binding.

Hoe wordt de ionbinding gevormd?

Het ion wordt gevormd wanneer een atoom het elektron van de valentieschil afgeeft of wegneemt om een ​​elektro-positief of negatief ion te worden.

Deze ionen vormen, wanneer ze aan elkaar zijn gebonden, de sterkste binding die de ionische binding wordt genoemd, waarbij het elektron volledig is gebonden aan een ander tegengesteld geladen ion zonder de elektronenparen te vormen.

Conclusie

Het smeltpunt van die stoffen is hoger, wat een hogere polariteit heeft. Het smeltpunt van de polaire moleculen is hoger in vergelijking met niet-polaire materie. De covalente bindingen tussen de atomen verlagen de smeltpunt terwijl de ionische bindingen het smeltpunt van de materie versterken.

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Scroll naar boven