Micrometer: 5 belangrijke feiten die u moet weten

Inleiding tot micrometer

Een micrometer, ook wel bekend als a micrometer schroefmaat, is een precisie meting instrument dat wordt gebruikt in de machinebouw en metrologie om kleine afstanden te meten met een nauwkeurigheid die veel groter is dan bij andere meetinstrumenten. De naam “micrometer" komt van de Griekse woorden ‘micro’ betekenis klein en 'metron' betekent maat. De micrometer is een metrisch apparaatmet zijn metingen doorgaans weergegeven in micrometers (μm), een eenheid van lengte in het metrieke stelsel gelijk aan een miljoenste of een meter.

De micrometer is een zeer veelzijdig hulpmiddel, met verschillende typen ontworpen om te meten verschillende afmetingen. Deze omvatten de buitenmicrometer voor het meten van de externe afmetingen van een voorwerp, de binnenkant micrometer voor het meten de interne afmetingen van een voorwerp, de dieptemicrometer voor het meten van de diepte van gaten of sleuven, en de digitale micrometer die voorziet een digitale uitlezing For makkelijker lezen.

Definitie van micrometer

Een micrometer is een meetinstrument dat werkt volgens het principe van een schroef en moer. Het bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de spil, het aambeeld, de vingerhoed en de ratelstop. De spindel is een nauwkeurig bewerkte schroef en het te meten object wordt tussen de spil en het aambeeld geplaatst. De spil wordt verplaatst door aan de vingerhoed te draaien, en deze beweging wordt gemeten op een schaal in de vingerhoed. Daarvoor zorgt de ratelstop dezelfde kracht wordt toegepast telkens wanneer een meting wordt uitgevoerd, waardoor de nauwkeurigheid van de meting wordt verbeterd.

De micrometer kan worden gekalibreerd om de nauwkeurigheid ervan te garanderen. Dit proces, bekend als micrometer kalibratie, impliceert vergelijken de maten genomen door de micrometer naar die van een standaard of bekende maat. Indien nodig kan de micrometer vervolgens worden aangepast om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig meet.

Belang van micrometer

De micrometer is een essentieel hulpmiddel op veel gebieden, vooral in de machinebouw en metrologie, waar nauwkeurige metingen cruciaal zijn. Het maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk, vaak tot op een duizendste millimeter. Dit niveau precisie is noodzakelijk veel toepassingen, zoals in de fabricage van precisiegereedschappen en onderdelen, waar zelfs de kleinste afwijking van de opgegeven afmetingen kan leiden tot falen van het onderdeel or de gehele vergadering.

Naast zijn precisie, de micrometer wordt ook gewaardeerd zijn veelzijdigheid. Omdat er verschillende soorten micrometers beschikbaar zijn, vrijwel elke afmeting van een object kan met een hoge mate van nauwkeurigheid worden gemeten. Dit maakt de micrometer tot een onmisbaar hulpmiddel bij het monteren veel industrieën.

Geschiedenis van micrometer

De micrometer heeft een lange geschiedenismet de eerste versies of het gereedschap dateert van het begin van de 17e eeuw. Het was echter niet tot de 19e eeuw dat de micrometer zoals we die nu kennen, werd ontwikkeld. De moderne micrometer is uitgevonden door Willem Gascoigne, een Engelse astronoom, die het gebruikte om de afstand tussen sterren te meten.

Over de jaren, het ontwerp van de micrometer is verfijnd en verbeterd, met de toevoeging van functies zoals de noniusschaal, die dit mogelijk maakt nog nauwkeurigere metingen en de ontwikkeling of digitale micrometers, waardoor lezen mogelijk wordt de maten eenvoudiger en nauwkeuriger.

Concluderend is de micrometer a precisie meting instrument dat heeft gespeeld een cruciale rol in de vordering van wetenschap en technologie. Zijn vermogen het meten van kleine afstanden met een hoge mate van nauwkeurigheid heeft het op veel gebieden tot een onmisbaar hulpmiddel gemaakt zijn ontwerp wordt nog steeds verfijnd en verbeterd om te voldoen de steeds toenemende eisen voor precisie en nauwkeurigheid.

Onderdelen van een micrometer

Een micrometer, ook wel bekend als a micrometer schroefmaat, is een precisie meting hulpmiddel dat wordt gebruikt in de machinebouw en metrologie. Het is ontworpen om afmetingen met hoge nauwkeurigheid en precisie te meten. De micrometer kan worden ingedeeld in verschillende typen, zoals buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer. Elk type wordt gebruikt een specifieke maatvoering. Voor het meten van de diameter wordt bijvoorbeeld een buitenmicrometer gebruikt externe afmetingen van een object, terwijl een binnenmicrometer meet interne afmetingen.

De micrometer bestaat uit verschillende onderdelen, elk met een specifieke functie. Hier zullen we bespreken de belangrijkste componenten van een micrometer: de ratelstop, het aambeeld, het frame, de huls of cilinder, de vingerhoed en de borgmoer.

Ratelstop

De ratelstop is een onderdeel van de micrometer die ervoor zorgt dat er consistente kracht wordt uitgeoefend bij het uitvoeren van metingen. Dit is van cruciaal belang voor de nauwkeurigheid, omdat het te strak aandraaien voorkomt, wat ertoe zou kunnen leiden meetfouten. De ratelstop bevindt zich meestal op Eind of het handvat van de micrometer.

Aambeeld

Diff
Beeldbron CC BY-SA 3.0: KijkangFu-Kwun Hwangauteur van Easy Java Simulation = Francisco EsquembreMicrometer geen nul fout

het aambeeld is een stilstaand onderdeel van de micrometer waartegen het te meten object wordt geplaatst. Het is meestal vlak en loodrecht op de as van de spil, ervoor zorgend een nauwkeurige meting. het aambeeld wordt meestal gemaakt van gehard staal om slijtage te weerstaan ​​en te onderhouden zijn vlakheid.

Frame van micrometer

De lijst van de micrometer is het C-vormige lichaam dat het aambeeld en de loop op hun plaats houdt. Het is meestal gemaakt van een robuust en duurzaam materiaal, zoals staal of gietijzer, om te weerstaan de stress of herhaaldelijk gebruik. De lijst dient ook als een gastheer For de andere componenten van de micrometer.

Mouw of vat

De mouw of cilinder van de micrometer is gemarkeerd met een schaal, metrisch of imperiaal, afhankelijk van het ontwerp van de micrometer. De mouw staat stil en doet dienst als een referentiepunt For de vingerhoedschaal. De aflezing van de micrometer wordt verkregen door uitlijnen de vingerhoedschaal met de mouwschaal.

Vingerhoed

De vingerhoed is een roterend onderdeel van de micrometer die de spil naar of van het aambeeld beweegt. De vingerhoed is gemarkeerd met een noniusschaal, die wordt gebruikt in combinatie met de mouwschaal om nauwkeurige metingen uit te voeren. De vingerhoed is zo ontworpen dat hij gemakkelijk kan worden gedraaid, vaak met een gekartelde rand For betere grip.

borgmoer

De borgmoer is een onderdeel van de micrometer die wordt gebruikt om de spil op zijn plaats te houden nadat een meting is uitgevoerd. Door aan te spannen de borgmoerkan de gebruiker ervoor zorgen dat de meting tijdens het lezen niet verandert de weegschaal.

Kortom, de micrometer is een precisiegereedschap dat uit verschillende onderdelen bestaat, elk met: een specifieke functie. Begrip deze componenten en hun rollen is cruciaal voor nauwkeurige en nauwkeurige metingen. Of u nu een metrische micrometer, een imperiale micrometer of een digitale micrometer gebruikt, de principes hetzelfde blijven. Herinneren, precisie meting gaat niet alleen over het hebben de juiste tools, maar ook over het begrijpen hoe u ze correct kunt gebruiken.

Micrometermetingen begrijpen

Micrometers zijn dat wel precisie meting gereedschappen die worden gebruikt in de machinebouw en metrologie om kleine afstanden met hoge nauwkeurigheid te meten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende typen, zoals buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer. Elk type dient een uniek doel en is anders gekalibreerd.

Micrometer kleinste telling

Het kleinste aantal van een micrometer is de kleinste meting die ermee kan worden uitgevoerd. Het is het verschil tussen twee opeenvolgende lezingen on de micrometerschaal. Voor een standaard metrische micrometer, de kleinste telling is 0.01 mm, terwijl dit voor een imperiale micrometer 0.00 is1 inches. De kleinste telling wordt bepaald door de toonhoogte van de micrometer schroefmaat, wat de afstand is die de spil per omwenteling aflegt.

Voorbeeld van meting

micrometers
SparkaEngelse WikipediamicrometersWikimedia Commons

Laten we nemen Een voorbeeld van het meten van de dikte van een dun blad van metaal met behulp van een buitenmicrometer. Zorg er eerst voor dat de micrometer correct is gekalibreerd. Plaats de plaat tussen het aambeeld en de spindel van de micrometer. Draai de vingerhoed totdat de plaat stevig tussen het aambeeld en de spil zit. Zorg ervoor dat u de schroefmaat niet te vast aandraait, omdat dit de plaat kan vervormen of de micrometer kan beschadigen. Voor het aanbrengen wordt de ratelstop gebruikt een consistente kracht tijdens het aanspannen.

Neem nu de micrometerstand. Het lezen op de hoofdschaal in lijn met de referentielijn op de vingerhoed geeft de maat weer in millimeters of inches. De extra meting in honderdsten van een millimeter of duizendsten van een inch wordt afgelezen van de noniusschaal op de vingerhoed.

Een micrometer aflezen

Het lezen van een micrometer vereist inzicht in de hoofdschaal en de noniusschaal. De hoofdschaal is op de hoes gegraveerd en toont de maat in hele millimeters of inches. De noniusschaal bevindt zich op de vingerhoed en geeft de fractie aan de millimeter of inch.

Om een ​​micrometer af te lezen, moet u eerst noteren het hoogst zichtbare merkteken op de hoofdschaal. Dit is het hele nummer van millimeters of inches. Kijk dan naar de noniusschaal. De lijn op de noniusschaal die overeenkomt met een lijn op de hoofdschaal geeft de fractie van de millimeter of inch.

De toonhoogte van een vingerhoedschroef met micrometer

Micrometer geen nul fout
Beeldbron CC BY-SA 3.0: KijkangFu-Kwun Hwangauteur van Easy Java Simulation = Francisco EsquembreMicrometer geen nul fout

Het veld of een micrometer vingerhoedschroef is de afstand die de spil beweegt per omwenteling van de vingerhoed. Voor een standaard metrische micrometer, de spoed is 0.5 mm, wat betekent dat de spil 0.5 mm beweegt elke volledige revolutie van de vingerhoed. Voor een imperiale micrometer is de spoed gelijk 0.025 inch.

Meting met behulp van een micrometer

Wanneer u een micrometer gebruikt, is het belangrijk om dit te onthouden een paar kernpunten om nauwkeurige metingen te garanderen. Begin altijd eerst met het kalibreren van de micrometer. Dit houdt in dat u de micrometer op nul zet en controleert of de nul op de vingerhoed op één lijn ligt met de nul op de huls. Als dit niet het geval is, stelt u de micrometer af met behulp van de micrometer kalibratie gereedschap.

Maak vervolgens het aambeeld en de spil schoon om deze te verwijderen eventueel stof of puin. Bij het meten aanbrengen een consistente kracht gebruik de ratelstop om beschadiging van de micrometer of het te meten object te voorkomen. Lees ten slotte de micrometer af zoals hierboven uitgelegd.

Kortom, micrometers zijn precisiegereedschappen die worden gebruikt nauwkeurige maatmeting. Begrijpen hoe je een micrometer moet lezen en gebruiken is essentieel voor iedereen die betrokken is bij werktuigbouwkunde of metrologie.

Kalibratie van micrometer

digitale micrometer
Afbeeldingsbron CC BY 3.0: ZoölogischMicrometro-micromaster

De micrometer is een precisie meting hulpmiddel dat wordt gebruikt in de machinebouw en metrologie voor dimensionale metingen. Het is verkrijgbaar in verschillende typen, zoals de buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer. Elk type heeft een specifiek gebruik, maar ze delen allemaal dezelfde basisonderdelen: het aambeeld, de spil, de vingerhoed en de ratelstop. Bij de schroefmaatset wordt tevens een schroefmaatstandaard geleverd voor stabiliteit tijdens metingen.

Testen en aanpassen

Voordat u een micrometer gebruikt, is het van cruciaal belang om de nauwkeurigheid ervan te garanderen. Dit proces staat bekend als kalibratie en omvat het testen en afstellen van de micrometer om dit te garanderen precisie metings.

Om een ​​micrometer te testen, heb je nodig een verzameling of maat blokken. Deze blokken zijn nauwkeurig machinaal bewerkt specifieke afmetingen, meestal binnen metrische of imperiale eenheden.

 1. Begin met het schoonmaken van het aambeeld en de spindel een schone doek verwijderen eventueel stof of puin.
 2. Plaats vervolgens het eindmaatblok tussen het aambeeld en de spil.
 3. Draai de vingerhoed totdat de spil het eindmaatblok raakt.
 4. Lees de maat af op de micrometer. Als het overeenkomt de bekende meting van het eindmaatblok is de micrometer nauwkeurig. Zo niet, dan is aanpassing nodig.

Aanpassing

Het afstellen van een micrometer houdt in dat u de huls draait totdat de nul op de vingerhoed op één lijn ligt met de nul op de huls. Dit proces staat bekend als nulstelling.

 1. Maak los de borgmoer op de micrometer.
 2. Draai de huls totdat de nul op de vingerhoed op één lijn ligt met de nul op de huls.
 3. Draai vast de borgmoer om de hoes op zijn plaats te houden.
 4. herhaling het testproces om ervoor te zorgen dat de micrometer nu nauwkeurig is.

Testen

Na het afstellen van de micrometer is het belangrijk om hem opnieuw te testen om er zeker van te zijn dat hij nauwkeurig is. Herhalen het testproces met de maat blokken. Indien de micrometer aflezingen match de bekende metings van de maat blokken, de micrometer is nauwkeurig en klaar voor gebruik.

Op nul zetten

Een micrometer op nul zetten is dat wel een cruciale stap bij het garanderen van de nauwkeurigheid ervan. Het gaat om het uitlijnen van de nul op de vingerhoed met de nul op de hoes. Als de nullen niet zijn uitgelijnd, zal de micrometer geen nauwkeurige metingen opleveren.

Vergeet niet, een goed gekalibreerde micrometer is een precisie-instrument dat nauwkeurige metingen kan leveren tot en met het micrometerniveau. Dit niveau precisie is essentieel op gebieden als werktuigbouwkunde en metrologie zelfs de kleinste meetfout kunnen hebben belangrijke gevolgen.

Concluderend de kalibratie van een micrometer omvat testen en afstellen het gereedschap om ervoor te zorgen dat het nauwkeurige metingen oplevert. Dit proces is van vitaal belang voor iedereen die een micrometer gebruikt, of ze nu werken met een digitale micrometer, een externe micrometer of elk ander type. Door te volgen de treden hierboven beschreven, kunt u ervoor zorgen jouw micrometer is nauwkeurig en klaar voor gebruik.

Soorten micrometers

Micrometers, precisie meting gereedschappen die worden gebruikt in de machinebouw en metrologie, komen binnen een variëteit van soorten. Elk type is ontworpen voor een specifieke maatvoering taak, en dat hebben ze allemaal unieke kenmerken waarvoor ze geschikt zijn hun beoogde gebruik. De belangrijkste soorten van micrometers omvatten de binnenkant micrometer, micrometer schroefmaat, digitale micrometer, nonius micrometer en toneel micrometer.

Binnenschroefmaat

Een binnenmicrometer, ook gekend als een interne micrometer, wordt gebruikt om te meten de binnenkant afmeting van objecten, zoals de diameter van een gat of de breedte van een gleuf. Het heeft een spil, een aambeeld en een vingerhoed, net als een buitenmicrometer, maar de spil zit erop de binnenkant van het aambeeld. De aflezing van de micrometer is afkomstig van de noniusschaal op de vingerhoed.

Binnenmicrometers kunnen dat zijn metrische of imperiale micrometers, afhankelijk van het apparaat van de metingen die ze gebruiken. Metrische micrometers meten in millimeters, terwijl imperiale micrometers in inches meten.

Schroefmaatschroefmaat

A micrometer schroefmaat is een type micrometer dat wordt gebruikt voor nauwkeurige metingen van hele kleine afstanden. Het maakt gebruik van een schroefmechanisme om de spil naar of van het aambeeld te bewegen. De afstand die per rotatie door de spil wordt verplaatst, staat bekend als de spoed van de schroef.

Het micrometer schroefmaat heeft een ratelstop om consistente kracht te garanderen bij het uitvoeren van metingen. Dit voorkomt te strak aandraaien en schade aan het te meten object of de micrometer zelf. De micrometer schroefmaat is een cruciaal instrument in de machinebouw en wordt vaak meegeleverd in een micrometerset.

Digitale schroefmaat

Een digitale micrometer is een moderne soort van micrometer die voorziet een digitale uitlezing van de meting. Dit elimineert de behoefte een noniusschaal lezen, maken het meetproces sneller en minder gevoelig voor menselijke fouten.

Digitale micrometers kunnen metrisch of imperiaal zijn, en de gebruiker kan er vaak tussen schakelen de twee eenheden van meting. Dat hebben ze meestal ook een functie om de aflezing op nul te zetten enig punt, waardoor differentiële metingen.

Vernier micrometer

A nonius micrometer is een type micrometer dat een noniusschaal gebruikt voor het uitvoeren van metingen. De noniusschaal biedt een extra niveau van precisie voorbij de hoofdschaal op de micrometer.

De noniusschaal werkt door te hebben een iets andere afstand dan de hoofdschaal. Wanneer de weegschaal zijn uitgelijnd, wordt de meting uitgevoerd het punt WAAR de lijnen on de twee schalen overeenkomen. Dit maakt het mogelijk een veel fijner niveau van precisie dan alleen met de hoofdschaal kan worden bereikt.

Stage micrometer

Micrometer remklauw onderdelen 0001
Beeldbron CC BY-SA 4.0: Driekwart tienMicrometer remklauw onderdelen 0001

A toneel micrometer is een type micrometer dat wordt gebruikt bij microscopie. Het is een kleine glijbaan met een schaal erop geëtst, die erop wordt geplaatst het podium of de microscoop. De schaal op de toneel micrometer wordt gebruikt om te kalibreren de microscoop's oculairdradenkruis, waardoor nauwkeurige metingen mogelijk zijn de grootte van objecten bekeken onder de microscoop.

Kortom, micrometers zijn precisiegereedschappen die worden gebruikt nauwkeurige maatmetingS. Ze zijn er in verschillende soorten, elk met zijn eigen unieke kenmerken en toepassingen. Of je nu aan het meten bent de binnenkant diameter van een gat, de dikte van een dun stukje van materiaal of kalibreren een microscoop, daar is een micrometer voor ontworpen de taak.

Praktische toepassingen van micrometers

Micrometers zijn dat wel precisie meting gereedschappen die worden gebruikt in de machinebouw en metrologie voor dimensionale metingen. Ze zijn er in verschillende typen, waaronder buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer. Elk type heeft het specifieke gebruik ervan en toepassing, maar ze delen allemaal hetzelfde principe van operatie.

Waar micrometers worden gebruikt

Micrometers worden gebruikt een variëteit van velden, zoals:

 • Werktuigbouwkunde: Micrometers worden gebruikt precisie metings van mechanische onderdelen. Een buitenmicrometer kan bijvoorbeeld de diameter meten van een staaf, terwijl een binnenmicrometer de diameter van een gat kan meten een pijp.

 • Metrologie: In het veld van metrologie, waarvoor micrometers worden gebruikt kalibratie en nauwkeurigheidstesten van andere meetinstrumenten.

 • Manufacturing: Micrometers worden gebruikt maakindustrie om de nauwkeurigheid ervan te garanderen de geproduceerde onderdelen. Bijvoorbeeld, een dieptemicrometer kan de diepte van een sleuf of gat meten een vervaardigd onderdeel.

 • Kwaliteitscontrole: Micrometers worden gebruikt bij kwaliteitscontrole om de nauwkeurigheid van te controleren gefabriceerde onderdelen tegen de opgegeven afmetingen.

Hoe te meten met een micrometer

Werkwijze meten met een micrometer met zich meebrengt verschillende stappen:

 1. Voorbereiding: Voordat u een micrometer gebruikt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze schoon en goed gekalibreerd is. De micrometer kalibratie wordt gedaan met behulp van een micrometerset en een micrometerstandaard.

 2. maat: Het te meten object wordt tussen de spindel en het aambeeld van de schroefmaat geplaatst. De vingerhoed wordt vervolgens gedraaid totdat het object stevig tussen de spil en het aambeeld wordt vastgehouden.

 3. lezing: De aflezing van de micrometer is afkomstig van de noniusschaal op de vingerhoed. De hoofdschaal geeft de maat weer in hele millimeters of inches (afhankelijk van of het een metrische micrometer of een imperiale micrometer is), en de noniusschaal geeft de fractie van een millimeter of inch weer.

 4. Nauwkeurigheid: De nauwkeurigheid van de meting is afhankelijk van de precisie van de micrometer en de vaardigheid van de gebruiker. Er wordt gebruik gemaakt van een ratelstop om ervoor te zorgen dat er consistente kracht wordt uitgeoefend bij het uitvoeren van metingen, waardoor de nauwkeurigheid wordt verbeterd.

Micrometer versus schuifmaat: wanneer gebruik je welke?

Beide micrometers en remklauwen zijn precisiegereedschappen die worden gebruikt voor maatmetingen. Ze worden echter wel gebruikt verschillende situaties:

 • micrometer: Een micrometer wordt gebruikt wanneer een hoge mate van nauwkeurigheid vereist is. Het kan afmetingen meten met een nauwkeurigheid van 0.01 mm of 0.001 inches. Het wordt het best gebruikt voor het meten van de diameter van staven, de dikte van platen of de diepte van sleuven.

 • Remklauw: Er wordt een schuifmaat gebruikt snelle en minder nauwkeurige metingen. Het kan afmetingen meten tot op 0.1 mm nauwkeurig 0.01 inches. Het wordt het beste gebruikt om te meten de binnenkant en buitenafmetingen van objecten, en de diepte van gaten.

Kortom, micrometers zijn dat wel essentiële hulpmiddelen op terreinen die dat vereisen precisie metingS. Ze zijn veelzijdig, nauwkeurig en betrouwbaar, waardoor ze onmisbaar zijn in de machinebouw, metrologie, productie en kwaliteitscontrole.

Micrometereenheden begrijpen

Een micrometer, ook wel bekend als a micrometer schroefmaat, is een precisie meting hulpmiddel dat wordt gebruikt in de machinebouw en metrologie om kleine afstanden te meten met een nauwkeurigheid die alles overtreft de meeste andere meetinstrumenten. De micrometer werkt volgens het principe van een schroef en moer. Zijn naam komt van de Griekse woorden ‘micro’ betekenis klein en 'metron' betekent maat. De micrometereenheid is een miljoenste of een meter, aangeduid met de Griekse letter 'mu' in kleine letters, dat wil zeggen een Unicode-tekenteken voor ‘micro’.

Micrometer naar Inch

De imperiale micrometer, ook gekend als een Engelse micrometer, is gekalibreerd in inches. Om micrometers om te rekenen naar inches, deel je de maat in micrometers door 25,400 (aangezien 1 inch is gelijk aan 25,400 micrometer). Als u bijvoorbeeld een meting heeft van 50,000 micrometer, zou je 50,000 delen door 25,400 om te krijgen ongeveer 1.97 inch.

Micrometer naar meter

Het omzetten van micrometers naar meters is eenvoudig, omdat beide lengte-eenheden zijn het metrieke stelsel. Een meter is gelijk aan 1,000,000 micrometer. Om een ​​meting van micrometers naar meters om te zetten, deelt u de micrometermeting eenvoudigweg door 1,000,000. Als u bijvoorbeeld een meting heeft van 500,000 micrometer, zou je 500,000 delen door 1,000,000 om te krijgen 0.5 meter.

Micrometer naar Centimeter

Om micrometers om te rekenen naar centimeters, deel je de micrometermeting door 10,000, zoals er is 10,000 micrometer in een centimeter. Als u bijvoorbeeld een meting heeft van 30,000 micrometer, zou je 30,000 delen door 10,000 om te krijgen 3 centimeter.

Micrometer naar nanometer

een nanometer is zelfs kleiner dan een micrometer. Eén micrometer is gelijk aan 1,000 nanometers. Om een ​​meting van micrometers naar nanometers om te zetten, vermenigvuldigt u eenvoudigweg de micrometermeting met 1,000. Als u bijvoorbeeld een meting heeft van 5 micrometer, zou je 5 met 1,000 vermenigvuldigen om te krijgen 5,000 nanometers.

Micrometer naar millimeter

een millimeter is groter dan een micrometer. Een millimeter is gelijk aan 1,000 micrometer. Om een ​​meting van micrometers naar millimeters om te zetten, deelt u de micrometermeting eenvoudigweg door 1,000. Als u bijvoorbeeld een meting heeft van 2,000 micrometer, zou je 2,000 delen door 1,000 om te krijgen 2 millimeters.

De micrometer is een veelzijdig hulpmiddel die gebruikt kan worden voor buiten, binnen en diepte metingen. Het bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de spil, het aambeeld, de vingerhoed en de ratelstop. De spindel is een nauwkeurig bewerkte schroef en het te meten object wordt tussen de spil en het aambeeld geplaatst. Vervolgens wordt de vingerhoed gedraaid om de spil naar het aambeeld te bewegen en de ratelstop zorgt ervoor dat er consistente kracht wordt uitgeoefend. De afmeting wordt gelezen door te combineren de metingen op de mouw en vingerhoed.

Kortom, de micrometer is een precisie-instrument dat nauwkeurige metingen mogelijk maakt zowel het metrische als het imperiale systeem. Het is een essentieel hulpmiddel in het velds van werktuigbouwkunde en metrologie.

Fouten en nauwkeurigheid in micrometers

Een micrometer is een precisiemeetinstrument dat in de machinebouw en metrologie wordt gebruikt om kleine afstanden met hoge nauwkeurigheid te meten. De soorten van micrometers omvatten buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer. Elk micrometertype heeft een specifiek gebruik en komt binnen zowel metrische als imperiale eenheden.

Waarom micrometerschroefmeter nauwkeurig is

Het micrometer schroefmaatstaat bijvoorbeeld bekend om zijn precisie meting. Het werkt volgens het principe van een schroef en een moer. De belangrijkste onderdelen van de micrometer zijn de spil en het aambeeld, die het te meten object vasthouden. De vingerhoed, die wordt gedraaid om de spil te verplaatsen, heeft een noniusschaal nauwkeurigere metingen.

Het micrometer schroefmaat is gekalibreerd voor nauwkeurigheid. Het kalibratieproces zorgt ervoor dat de aflezing van de micrometer zo dicht mogelijk bij de waarde ligt de werkelijke waarde. De micrometer kalibratie omvat het instellen het apparaat naar een bekende standaard, zoals een micrometerset of een micrometerstatief, en afstellen de instellingen van de micrometer tot de metingen match de standaard.

Foutbron voor schroefmaat

Niettegenstaande zijn precisie, een micrometer is niet immuun voor fouten. De bron fout voor een micrometer kan in twee worden onderverdeeld: systematische fouten en willekeurige fouten.

Systematische fouten zijn consistente, herhaalbare fouten die vaak te wijten zijn aan onvolmaakte kalibratie of het meetinstrument. Bijvoorbeeld, als het nulpunt op de noniusschaal van de micrometer schroefmaat is niet precies op één lijn het nulpunt op de hoofdschaal, alle metingen zal langs zijn een consistent bedrag. Dit staat bekend als nul fout.

Willekeurige fouten, aan de andere kant, komen onvoorspelbaar voor en worden meestal veroorzaakt door menselijke factoren zoals het verkeerd aflezen van de weegschaal, of milieufactoren als temperatuur veranderingen die van invloed de micrometeronderdelen.

Hoe nauwkeurig is een micrometer

De nauwkeurigheid van een micrometer wordt bepaald door zijn minst tellen, wat de kleinste meting is die kan worden gedaan met behulp van het instrument. Voor een standaard metrische micrometer, de kleinste telling is 0.01 mm, terwijl dit voor een imperiale micrometer 0.00 is1 inchbijvoorbeeld.

Echter, de werkelijke nauwkeurigheid van een gebruikte micrometer kan worden beïnvloed door Verschillende factoren. Als u bijvoorbeeld de ratelstop te strak aandraait, kan dit spanning veroorzaken op de micrometer schroefmaat, leiden naar onnauwkeurige metingen. Evenzo een slecht gekalibreerde micrometer kan ook tot fouten leiden.

Kortom, hoewel een micrometer een precisiegereedschap is dat is ontworpen voor nauwkeurige maatmeting, het is niet onfeilbaar. Goed gebruik, regelmatige kalibratieen begrip van potentiële bronnen fouten zijn van cruciaal belang om de nauwkeurigheid ervan te garanderen micrometer aflezingen.

Geavanceerde onderwerpen in micrometer

Een micrometer, ook wel bekend als a micrometer schroefmaat, is een precisiemeetinstrument dat wordt gebruikt in de machinebouw en metrologie voor dimensionale metingen. Het komt binnen verschillende vormen zoals de buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer, elk ontworpen voor specifieke toepassingen. De micrometerset bevat doorgaans een spindel, een aambeeld, een vingerhoeden een ratelstop. Micrometers zijn verkrijgbaar in zowel metrische als imperiale (Engelse) eenheden en hun nauwkeurigheid wordt verzekerd door micrometer kalibratie. Laten we ons er nu in verdiepen enkele geavanceerde onderwerpen gerelateerd aan micrometers.

Waarom een ​​micrometer een ratelstop heeft

Een ratelstop in een micrometer is dat wel een mechanisch apparaat ontworpen om een ​​consistente kracht te garanderen bij het vastdraaien van de spil tegen het aambeeld. Deze functie is cruciaal om te bereiken nauwkeurige en nauwkeurige metingen. Zonder de ratelstop, verschillende gebruikers zou van toepassing kunnen zijn verschillende graden van kracht, leidend tot inconsistente metingen. De ratelstop zorgt ervoor dat de spindel net genoeg wordt vastgedraaid om het object te meten zonder het te vervormen, waardoor de nauwkeurigheid van de micrometeraflezing wordt verbeterd.

Waarom een ​​binnenmicrometer wordt gebruikt

Een binnenmicrometer is een gespecialiseerd type micrometer gebruikt voor het meten de interne afmetingen van een object, zoals de diameter van een gat of de breedte van een gleuf. In tegenstelling tot een buitenmicrometer, die meet externe afmetingen, waar een binnenmicrometer in kan reiken smalle ruimtes en zorgen voor nauwkeurige metingen. Deze tool is essentieel op gebieden als werktuigbouwkunde en metrologie, waar precisie voorop staat.

Welke micrometer heeft een stopplaat

Een stopplaat, ook gekend als een borgmoer or SluitmechanismeIs een kenmerk gevonden in enkele micrometers, vooral dieptemicrometers. De stopplaat Hiermee kan de gebruiker de spil vergrendelen op een specifieke meting, zodat de aflezing niet verandert, zelfs niet als de micrometer wordt verplaatst of geduwd. Deze functie is vooral handig bij het nemen meerdere metingen of wanneer de micrometer tussen metingen moet worden verplaatst.

Wanneer moet u een micrometer versus een schuifmaat gebruiken?

Beide micrometers en remklauwen zijn precisiegereedschappen die worden gebruikt voor maatmetingen. Ze worden echter wel gebruikt verschillende gevallen door hun unieke kenmerken.

Een micrometer wordt doorgaans gebruikt als er sprake is van precisie hoogste belang. Het kan afmetingen meten tot een duizendste van een millimeter (0.001 mm) of een tienduizendste van een inch (0.0001″). Dit maakt hem geschikt voor taken die een hoge nauwkeurigheid vereisen, zoals in de machinebouw of metrologie.

Aan de andere kant is er een remklauw een veelzijdiger instrument dat kan meten interne, externe en diepteafmetingen. Het is echter minder nauwkeurig dan een micrometer, waarbij doorgaans wordt gemeten de dichtstbijzijnde 0.02 mm of 0.001″. Hiervoor wordt vaak een schuifmaat gebruikt snelle metingen of wanneer de exacte maat is niet kritisch.

Concluderend de keuze tussen een micrometer en een schuifmaat hangt af van de specifieke vereisten of de taak bij de hand. Voor hoog precisie metings, een micrometer is het voorkeursinstrument, terwijl een remklauw daar meer geschikt voor is algemene metingen.

In de wereld of precisie meting, de micrometer staat als een testament naar de vindingrijkheid of menselijke uitvinding. De verschillende componenten, elke portie een specifiek doel, samenwerken om zeer nauwkeurige metingen te leveren, een noodzakelijkheid in vele vakgebieden en in de industrie. Of je dat nu bent een doorgewinterde ingenieur or een beginnende student, begrip de werking of deze tool is een waardevolle vaardigheid in het rijk of natuurwetenschappen.

Conclusie

Concluderend is de micrometer a precisie meting hulpmiddel dat veelvuldig wordt gebruikt in de machinebouw en metrologie voor dimensionale metingen. Het komt binnen verschillende vormen zoals de buitenmicrometer, binnenmicrometer, dieptemicrometer en digitale micrometer. Elk type heeft een specifiek gebruik, zo wordt de buitenschroefmaat gebruikt voor het meten van de diameter externe afmetingen van een object, terwijl de dieptemicrometer wordt gebruikt voor het meten van diepte.

De micrometer is een metrisch apparaat, met metingen erin ofwel metrische micrometer or imperiale micrometereenheden. De micrometeronderdelen omvatten de spil, het aambeeld, de vingerhoed en de ratelstop. De aflezing van de micrometer is afkomstig van de noniusschaal.

De nauwkeurigheid van een micrometer wordt verzekerd door regelmatig micrometer kalibratie. Precisie gereedschap zoals het micrometer schroefmaat spelen een cruciale rol bij het garanderen van de nauwkeurigheid van metingen in verscheidene velden. Daarom is het begrijpen van het gebruik en het aflezen van een micrometer een vereiste een essentiële vaardigheid in velden die nauwkeurige metingen vereisen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Vraag 1: Wat is een micrometer en waar gebruiken we deze?

Een micrometer is een precisiemeetinstrument dat in de machinebouw en metrologie wordt gebruikt om kleine afstanden met hoge nauwkeurigheid te meten. Het wordt vaak gebruikt in laboratoria, werkplaatsen en industrieën om de dikte, diameter of lengte van kleine voorwerpen dat een liniaal kan niet nauwkeurig meten.

Vraag 2: Hoe werkt een micrometer en hoe kun je ermee meten?

Een micrometer werkt door een schroefmechanisme te gebruiken om vooruit te gaan een aambeeld naar of weg van een spil. Het te meten object wordt tussen het aambeeld en de spil geplaatst. Terwijl de vingerhoed wordt gedraaid, beweegt de spil naar het aambeeld en omsluit het object. De afmeting wordt vervolgens van de schaal afgelezen The Barrel of digitaal op een digitale micrometer.

Vraag 3: Waarom heeft een micrometer een ratelstop?

Een micrometer heeft een ratelstop om ervoor te zorgen dat er consistente kracht wordt uitgeoefend bij het uitvoeren van metingen. Dit voorkomt te vast aandraaien en mogelijke schade aan het te meten object of aan de micrometer zelf, waardoor verzekerd wordt nauwkeurige en herhaalbare metingen.

Vraag 4: Wat is het kleinste aantal van een micrometer?

Het kleinste aantal van een micrometer verwijst naar de kleinste meting die deze kan uitvoeren. Voor de meeste micrometers, het kleinste aantal is 0.01 mm of 0.001 mm. Deze hoge precisie maakt micrometers ideaal voor toepassingen die uiterst nauwkeurige metingen.

Vraag 5: Hoe nauwkeurig is een micrometer?

Een micrometer is zeer nauwkeurig vanwege zijn ontwerp en precisieproductie. Het kan maximaal een duizendste van een millimeter (0.001 mm) of een tienduizendste van een inch (0.000 mm) meten.1 inches). De nauwkeurigheid hangt echter ook af van de vaardigheid van de gebruiker en de kalibratie van de micrometer.

Vraag 6: Wat is het verschil tussen een buitenschroefmaat en een binnenschroefmaat?

Een buitenmicrometer wordt gebruikt om te meten de buitenafmetingen van een object, zoals diameter of dikte. Aan de andere kant wordt voor het meten een binnenmicrometer gebruikt de binnenkant afmeting van objecten zoals de diameter van een gat of de breedte van een sleuf.

Vraag 7: Hoe kalibreer ik een micrometer?

Kalibratie van een micrometer gebeurt met behulp van een verzameling of maat blokken or een micrometerstandaard. De micrometer wordt afgesteld totdat deze afleest de exacte lengte van het eindmaatblok of de standaard. Dit proces zorgt ervoor dat de micrometer dit levert nauwkeurige en consistente metingen.

Vraag 8: Wat is een digitale schroefmaat en waarin verschilt deze van een traditionele schroefmaat?

Een digitale micrometer is een moderne versie of de traditionele micrometer dat de meting weergeeft een digitaal scherm. anders traditionele micrometers, die vereisen handmatig lezen van de schaal, digitale micrometers zorgen voor snelle en gemakkelijk afleesbare metingen, Het verminderen de kansen van leesfouten.

Vraag 9: Wat is het doel van de micrometerschroefmeter?

Het micrometer schroefmaat wordt gebruikt om de dikte of diameter van te meten kleine voorwerpen met hoge precisie. Het maakt gebruik van een schroefmechanisme precieze beweging van de spil, waardoor zeer nauwkeurige metingen mogelijk zijn.

Vraag 10: Waarom wordt een micrometer als een precisiegereedschap beschouwd?

Een micrometer wordt vanwege zijn nauwkeurigheid als een precisiegereedschap beschouwd zijn vermogen meten kleine afmetingen met hoge nauwkeurigheid. Het ontwerp en de materialen gebruikt in zijn constructie laat staan ​​te voorzien consistente en betrouwbare metingen, het maken een essentieel hulpmiddel in fijnmechanica en metrologie.

Scroll naar boven