NaF Lewis-structuur en kenmerken: 19 volledige feiten


Natriumfluoride is een witte vaste stof met molecuulformule NaF en molmassa 41.988 g/mol. Laten we het hebben over de NaF Lewis-structuur en zijn 17 feiten.

NaF of Sodium fluoride wordt gevormd wanneer het metaal natrium reageert met halogeenfluor. Het is een geurloze substantie. Het kookpunt en het smeltpunt is 17040C en 9930C respectievelijk. Het wordt gebruikt in het fluorideringsproces, de productie van tandpasta, metallurgie.

NaF wordt op verschillende gebieden als bron van fluoride gebruikt. Laat ons zien feiten van de NaF Lewis-structuur, valentie-elektronen en andere met alle details in het volgende.

Hoe een NaF Lewis-structuur te tekenen ?

Lewis-structuur wordt getekend door elektronen als stippen en bindingen als lijnen weer te geven. Laten we de stappen begrijpen bij het tekenen van NaF Lewis-structuur.

Tel de totale valentie-elektronen

In deze stap wordt de totale valentie-elektronen die betrokken zijn bij NaF berekend. Natrium heeft één elektron en fluor met zeven. In totaal zijn er dus acht elektronen.

Teken een skeletstructuur

Een skeletstructuur van NaF wordt getekend door het symbool van natrium, Na en fluor, F te tekenen.

Verdeling van elektronen

Alle valentie-elektronen van natrium en fluor zijn daar vertegenwoordigd. Fluor met zeven stippen en natrium met één stip.

Verbinding maken tussen de atomen

Natrium deelt een van zijn elektronen met fluor om er een binding tussen te maken. Die band wordt aangeduid als een lijn ertussen. Dit is de meest stabiele NaF Lewis-structuur.

naf lewis structuur
Lewis-structuur van NaF

NaF Lewis-structuurresonantie

Resonantie is de delokalisatie van elektronen in het molecuul. Laten we studeren over resonantie in NaF Lewis-structuur

NaF Lewis-structuur heeft geen resonantiestructuur. Alle elektronen die hierbij betrokken waren, namen niet deel aan resonantie. Ze zijn volledig verbonden met de atomen. Er is dus maar één structuur en hier is geen resonantie te zien.

NaF Lewis-structuurvorm

De vorm van het molecuul helpt ons meer te weten te komen over de rangschikking van atomen, de lengte van de binding. Laten we de vorm van NaF . bestuderen Lewis-structuur.

De vorm vanf NaF Lewis-structuur is kubisch. De moleculaire vorm van NaF is octaëdrisch. Waarbij elk Na-ion is omgeven door zes F-ionen en vice versa. De standaard vormingsenthalpie blijkt -573.6 KJ/mol te zijn met roosterconstante 642 pm. De roosterafstand tussen de ionen is 462 pm.

NaF Lewis-structuur Formele lading

De formele lading is de lading die bij elk atoom in een molecuul hoort. Laten we de formele lading van NaF berekenen.

De formele lading van de NaF Lewis-structuur is nul. Een molecuul zonder formele lading zal altijd stabiel zijn. Daarom is NaF een stabiele verbinding.

De formele ladingsbasisvergelijking is

  • Formele lading = Valentie-elektronen - Eenzaam elektronenpaar - Aantal bindingen
  • Formele lading van natrium = 1-0-1 = 0
  • Formele lading van fluor = 7-6-1 = 0

NaF Lewis-structuur bindingshoek

De hoek van het molecuul kan voor verschillende vormen verschillen. Laten we eens kijken naar de bindingshoek van de NaF Lewis-structuur.

De bindingshoek van NaF Lewis-structuur is 900. Omdat het een octaëdrische vorm heeft, kan het deze hoek hebben. In een octaëder zijn acht vlakken met zes atomen gerangschikt in de hoekpunten van de octaëder.

NaF Lewis-structuuroctetregel

Octet Rule legt uit dat een stabiel atoom na het maken van een binding acht elektronen in de valentieschil moet hebben. Laten we eens kijken of NaF voldoet aan de octetregel.

NaF Lewis-structuur gehoorzaamt octetregel. In NaF is de elektronische configuratie van natrium en fluor 1s2 2s2 2p6 3s1 en jaren '12 2s2 2p5 respectievelijk. Natrium doneert een van zijn elektronen aan fluor. Dan accepteert fluor met zeven elektronen dit wordt acht. Hun octet is dus tevreden.

NaF Lewis-structuur alleenstaande paren

Niet-gebonden elektronen worden ook wel eenzaam elektronenpaar genoemd. Laat ons weet over de eenzame paren in de NaF Lewis-structuur.

NaF Lewis-structuur heeft drie eenzame paren in fluor. Het natriumatoom deelt zijn elektron met fluor met zeven elektronen. Van de zeven zijn er zes alleenstaande paren. Dus in NaF zijn er zes niet-bindende elektronen.

NaF Lewis-structuur valentie-elektronen

De valentie-elektronen in een atoom nemen gewoonlijk deel aan de vorming van bindingen. Laten we eens kijken naar het aantal valentie-elektronen in de NaF Lewis-structuur.

NaF Lewis-structuur heeft acht valentie-elektronen. Natrium heeft één elektron en fluor met zeven. In totaal heeft NaF acht elektronen. Waarvan er drie alleenstaande paren waren.

NaF Lewis-structuurhybridisatie

Hybridisatie is een proces van overlapping van orbitalen om de binding stabieler te maken. Laten we eens kijken of de NaF Lewis-structuur hybridisatie ondergaat.

NaF Lewis-structuur heeft geen hybridisatie. Hybridisatie is een proces dat behoort tot de covalente verbinding. NaF is een ionische verbinding, dus er is geen kans op overlapping van orbitalen om een ​​nieuwe set gestabiliseerde orbitalen te vormen om een ​​stabiel bestaan ​​te geven.

Is NaF een vaste stof?

Vast is een van de vormen van substantie. Laten we eens kijken of NaF vast is of niet.
NaF is een vaste stof die wit van kleur is. NaF wordt gevormd door de sterke aantrekkingskracht tussen Na- en F-ionen. Als gevolg van deze sterke aantrekkingskracht zijn ze erg sterk met een hoog smeltpunt zoals vaste stoffen. Er is een enorme hoeveelheid energie nodig om de onderlinge banden te verbreken.

Waarom en hoe NaF solide is?

In vaste stoffen zijn moleculen dicht opeengepakt met lage kinetische energie.Laat ons weten waarom en hoe NaF vast is.

NaF is een vaste stof omdat het een bepaalde vorm en volume heeft. Een stof met een duidelijke vorm en volume wordt solide genoemd. Het wordt beschouwd als een vaste stof omdat het alle eigenschappen van stevigheid bezit.

Is NaF oplosbaar in water?

Oplosbaarheid is het vermogen van een stof om op te lossen in een oplosmiddel. Het kan worden gevarieerd. Laat het ons weten over de oplosbaarheid van NaF.

NaF is oplosbaar in water. De oplosbaarheid van NaF in water is verschillend bij verschillende temperaturen, zoals 36.4 g/L bij 0 °C, 40.4 g/L bij 20 °C, 50.5 g/L bij 100 °C. Maar het is niet oplosbaar in ethanol, aceton en zwaveldioxide en slecht oplosbaar in HF en ammoniak.

Waarom en hoe is NaF oplosbaar in water?

De oplosbaarheid van een stof zal in verschillende media anders zijn. Laten we de reden voor de oplosbaarheid van NaF in water begrijpen.

NaF is een polaire verbinding met één natrium- en elektronegatief fluoratoom. Water is ook een polaire verbinding. Polaire verbindingen lossen altijd gemakkelijk op in polaire verbindingen. NaF kan dus gemakkelijk in water oplossen.

Is NaF polair of niet-polair ?

Polariteit ontstaat wanneer er elektronegativiteitsverschil is in de samengevoegde atomen. Laten we eens kijken naar de polariteit in NaF.

NaF is een polaire stof. De elektronegativiteit van natrium en fluor is respectievelijk 0.93 en 3.98. Het elektronegativiteitsverschil is 3.05.

Waarom en hoe NaF polair is?

Dipoolmoment is een indicatie van polariteit in een binding.Laat ons weten wat de reden voor de polariteit van NaF is.

NaF is polair omdat het een ionische verbinding is. Alle ionische verbindingen zijn polair van aard. NaF wordt gevormd door de aantrekkingskracht tussen positieve Na+ en negatieve F-. Het elektronegativiteitsverschil in NaF is 3.05, wat aangeeft dat het zeer polair is. Ook het ionische karakter in NaF is 81%.

Is NaF een zuur of een base?

De zuurgraad of basiciteit wordt bepaald door de pH van een stof te meten. Laten we eens kijken naar de zure of basische kracht van NaF.

NaF is een basische stof wanneer het wordt opgelost in water. Het natriumhydroxide dat ontstaat als gevolg van het oplossen van NaF met water geeft deze basiskracht.

Waarom en hoe is NaF basisch?

Basiciteit is het vermogen om elektronen te doneren aan andere elektronenarme soorten. Laten we eens kijken naar de reden achter het basiskarakter van NaF.

NaF is basisch omdat het wordt gevormd door de reactie tussen een sterke base NaOH en zwak zuur HF. Het wordt gevormd als gevolg van een neutralisatiereactie. Wanneer opgelost in water de Na+ ionen combineert met de OH- ionen in water om NaOH te vormen. Dat is een sterke basis en daarom zal het als basis fungeren.

Is NaF een elektrolyt?

Een elektrolyt kan stroom geleiden wanneer het wordt opgelost in water. Laten we eens kijken naar het elektrolytische gedrag van NaF.

NaF is een sterk elektrolyt. Het kan dissociëren in overeenkomstige ionen zoals Na+ en F- die elektriciteit kan geleiden wanneer opgelost in water.

Waarom en hoe NaF elektrolyt is? ?

De geleidbaarheid van een elektrolyt heeft te maken met de ionen die erin aanwezig zijn.Laat ons weten waarom NaF elektrolyt is.

NaF is een elektrolyt omdat het wordt gedissocieerd in Na+ en F- ionen wanneer opgelost in water. Deze ionen geleiden stroom. Wanneer er stroom over stroomt, kunnen ionen naar de bijpassende elektroden reizen. Dus wanneer NaF opgelost in water wordt gedissocieerd in ionen en naar elektroden beweegt om stroom te produceren.

Is NaF een zout?

Zout ontstaat wanneer zuur reageert met base. Laten we eens kijken of NaF zout is of niet.

NaF is een zout dat wordt gevormd wanneer natriumhydroxide reageert met waterstoffluoride.

Waarom en hoe is NaF zout?

Zout is een neutrale stof. Laten we eens kijken waarom NaF zout is.

NaF is een zout omdat het wordt gevormd wanneer natriumhydroxide reageert met waterstoffluoride. Dan een+ ion combineert met F- ionen en OH- met H+ water te vormen. Dit is dus een neutralisatiereactie en het hier gevormde product is zout en water.

Is NaF een sterke basis?

Sterke base kan OH-ionen volledig afstaan ​​aan een oplossing. Laten we eens kijken naar de fundamentele kracht van NaF.

NaF is alleen een sterke base als het is opgelost in water.

Waarom en hoe NaF een sterke basis is?

Basisstof heeft een pH-waarde boven 7.Laten we weten over de sterke basiciteit van NaF.

NaF is basisch omdat, wanneer opgelost in water, de Na+ ionen van NaF combineren met OH- ionen van water om NaOH te vormen. NaOH is een sterke base omdat het volledig kan dissociëren in water. NaOH kan ook gemakkelijk worden geoxideerd en geïoniseerd. Dus NaF is zelf een zout en een sterke base wanneer opgelost in water.

Is NaF een moleculaire verbinding?

Moleculaire verbinding wordt ook genoemd als covalente verbinding. Laten we eens kijken of NaF moleculair is of niet

NaF is een ionische verbinding en geen moleculaire verbinding. Wanneer atomen die samensmelten elektronen delen, ontstaat er een moleculaire of covalente verbinding.

Waarom en hoe is NaF Ionisch?

De aantrekkingskracht tussen een positieve en negatieve lading leidt tot de vorming van een ionbinding. Laten we eens kijken naar het ionische karakter van NaF.

NaF is ionisch omdat het Na-atoom zijn ene elektron afstaat aan het fluoratoom. Hier doneert het ene atoom en het andere accepteert. Dus men wordt een positief geladen kation Na+ en ander negatief geladen anion F-. Ze zullen dan elkaar aantrekken en hier een ionische binding vormen.

Conclusie
NaF is een anorganische verbinding die wordt gevormd als gevolg van een ionische binding tussen natrium en fluor. Het heeft verschillende eigenschappen en wordt daarom op verschillende gebieden gebruikt.

Aparna Dev

Hallo... Ik ben Aparna Dev, een postdoctorale chemie met een goed begrip van scheikundeconcepten. Ik werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ervaring in de ontwikkeling van elektrokatalysatoren als onderdeel van een postdoctorale scriptie. Laten we verbinding maken via LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Recente Nieuws