NaHCO3 Lewis-structuur en kenmerken: 15 volledige feiten


Zuiveringszout is een andere naam voor natriumwaterstofcarbonaat, ook wel bekend als natriumbicarbonaat. Laten we eens kijken naar NaHCO3 en het zijn complete feiten.

NaHCO3 of natriumbicarbonaat is een witte kristallijne vaste stof met een molecuulmassa van 84.006 g/mol. Het is een geurloze stof met zoutachtige aard. Het bestaat uit een natriumkation en een anion van bicarbonaat.

NaHCO3 wordt gebruikt als bakmiddel in cakes, pyrotechniek, maagzuurremmers en als brandblussers. Laat het ons weten over NaHCO3 Lewis-structuur, hybridisatie en andere details in de volgende secties.

Hoe een NaHCO3 Lewis-structuur te tekenen?

Lewis-structuur is de eenvoudigste weergave van de geometrie van een molecuul. Laten we eens kijken naar de stappen voor het tekenen van de NaHCO3 Lewis-structuur.

Tel de totale valentie-elektronen

In deze fase moet het totale aantal valentie-elektronen in het molecuul worden bepaald. Koolstof heeft er vier, zuurstof heeft er zes, waterstof heeft er één en natrium heeft één elektron. Dus in totaal 1+4+1+6×3=24 elektronen.

Een skeletstructuur tekenen

Omdat het het minst elektronegatieve element in dit systeem is, dient koolstof als het hoofdatoom. Schrijf koolstof omgeven door twee zuurstofatomen en één hydroxylgroep. Maak een enkele band met elk van hen.

Verdeling van elektronen

Na het maken van bindingen is het overgebleven elektron 16. Verdeel deze elektronen over alle atomen volgens de octetregel. Aan alle atomen behalve de valentie van koolstof is nu voldaan.

Bindingen maken tussen atomen

Aangezien aan de valentie van alle atomen behalve koolstof is voldaan. Dus een van de zuurstof doneert zijn elektronenpaar aan koolstof om zijn valentie te bevredigen. Zo ontstond er een dubbele binding tussen koolstof en zuurstof. Het natriumkation wordt gehecht aan het bicarbonaatanion om de volledige Lewis-structuur van NaHCO3 te vormen.

nahco3 lewis-structuur
Lewis-structuur van NaHCO3

NaHCO3 Lewis-structuurresonantie

Resonantie kan leiden tot meer dan één structuur voor een molecuul. Laten we eens kijken of NaHCO3 resonantie heeft of niet.

NaHCO3 ondergaat resonantie en heeft twee resonantiestructuren. Resonantie is te wijten aan het bicarbonaat-ion dat hier aanwezig is. Het zuurstofatoom in het bicarbonaat-ion gaat gepaard met resonantie om één extra structuur aan NaHCO3 te geven. De resonantiestructuur van NaHCO3 is.

Resonantie van NaHCO3

NaHCO3 Lewis-structuur Vorm

De vorm van het molecuul geeft de meest stabiele positie van de aanwezige atomen aan. Laten we eens kijken naar de vorm van NaHCO3.

De vorm van de NaHC3 Lewis-structuur is driehoekig vlak. In deze structuur zijn de twee zuurstofatomen en één hydroxylgroep bevestigd aan het centrale koolstofatoom op de hoeken van een gelijkzijdige driehoek. Alle atomen die hier aanwezig zijn, liggen in één vlak. De kristalstructuur van NaHCO3 is monoklien.

NaHCO3 Lewis-structuur Formele lading

Een hypothetische lading die aan elk atoom in een molecuul wordt gegeven, staat bekend als de formele lading. Laten we de formele lading van NaHCO3 eens onderzoeken.

De Lewis-structuur van NaHCO3 heeft geen formele lading. Hier zijn er in totaal drie zuurstof, één koolstof, waterstof en natrium aanwezig. Alle atomen hebben geen formele lading. Dus NaHCO3 is stabiel.

De formele ladingsbevindingsvergelijking is

  • Formele lading = valentie-elektronen - eenzaam elektronenpaar - Aantal bindingen
  • De formele lading van alle zuurstofatomen = 6-4-2=0
  • De formele lading van koolstof= 4-0-4=0
  • De formele lading van waterstof = 1-0-1=0
  • De formele lading van natrium=1-0-1=0

NaHCO3 Lewis-structuurbindingshoek

De hoek gevormd door de atomen in een molecuul staat bekend als de bindingshoek. Laten we eens kijken naar de bindingshoek van de NaHCO3 Lewis-structuur.

De bindingshoek van NaHCO3 is 1200. De vorm van NaHCO3 is driehoekig vlak waarbij alle atomen via de hoeken van de gelijkzijdige driehoek aan het centrale metaal zijn bevestigd. De hybridisatie in NaHCO3 bevestigt ook de triagonale vlakke vorm van het molecuul.

NaHCO3 Lewis-structuuroctetregel

Octetregel wordt voornamelijk nageleefd door het hoofdgroepselement in het periodiek systeem. Laat ons weten of NaHCO3 octet gehoorzaamt of niet.

NaHCO3 Lewis-structuur voldoet aan de octetregel. In NaHCO3 gehoorzamen alle atomen behalve waterstof aan octet. Om zijn octet te voltooien, verwijdert natrium een ​​van zijn elektronen.

Net als bij koolstof heeft zuurstof na het tot stand brengen van bindingen acht elektronen in zijn valentieschil. Waterstof heeft slechts twee elektronen nodig om in een stabiele toestand te zijn en wordt voldaan door bindingsvorming.

NaHCO3 Lewis-structuur alleenstaande paren

Eenzame elektronenpaar is niet betrokken bij het creëren van bindingen. Laat ons weten over de eenzame paren in NaHCO3 Lewis structuur.

NaHCO3 Lewis-structuur heeft in totaal zeven eenzame paren. Alle eenzame paren zijn geassocieerd met een zuurstofatoom. Eén zuurstofatoom heeft drie eenzame paren, terwijl twee zuurstofatomen er elk twee hebben. Er zijn dus 7 eenzame paren en in totaal 14 elektronen.

NaHCO3 Lewis-structuur valentie-elektronen

Valentie-elektronen zijn degenen die zichtbaar zijn in de buitenste schil. Laten we eens kijken naar het aantal valentie-elektronen in NaHCO3 Lewis-structuur.

NaHCO3 Lewis-structuur heeft 24 valentie-elektronen. Natrium en waterstof met één elektron, koolstof met vier en zuurstof met zes. Dus totaal 1+1+4+6×3=24 elektronen.

NaHCO3 Lewis-structuurhybridisatie

Door hybridisatie ontstaan ​​nieuwe orbitalen met dezelfde energie. Vertel ons over de hybridisatie in de NaHCO3 Lewis-structuur.

NaHC3 Lewis-structuur ondergaat sp2-hybridisatie. Eigenlijk volgt het bicarbonaat-ion sp2-hybridisatie. De centrale koolstof is sp2 gehybridiseerd. Een van de s- en twee p-orbitalen van de koolstof overlapt met de orbitalen van zuurstof om drie enkele bindingen te vormen.

Dan overlapt de niet-gehybridiseerde orbitaal in een van de zuurstof zijwaarts met koolstof om een ​​pi-binding te vormen.

Is NaHCO3 vast?

Vaste stoffen zijn een toestand van materie met een starre vorm. Laten we eens kijken of NaHCO3 vast is of niet.

NaHCO3 is een vaste stof die wit van kleur is. Alle deeltjes zijn op een regelmatige manier strak verbonden zonder ruimte in NaHCO3.

Waarom en hoe NaHCO3 een vaste stof is?

NaHCO3 is een vaste stof omdat het wordt gevormd als gevolg van aantrekking tussen positief natrium- en negatief bicarbonaat-ion. Hierdoor is hun binding erg sterk en heeft het een hoog kook- en smeltpunt. Ze hebben dus alle kenmerken van solide.

Is NaHCO3 oplosbaar in water?

De interactie van de opgeloste stof en het oplosmiddel bepaalt de oplosbaarheid. Laat het ons weten over de oplosbaarheid van NaHCO3.

NaHCO3 is oplosbaar in water. Het wordt gemakkelijk opgelost in water om natriumhydroxide en koolzuur te produceren. Het is slecht oplosbaar in methanol en aceton en niet in ethanol.

Waarom en hoe is NaHCO3 oplosbaar in water?

NaHCO3 is oplosbaar in water omdat beide stoffen polair zijn. Het natriumkation en het bicarbonaatanion vormen samen de ionische samenstelling NaHCO3. Evenzo heeft water ook een proton en een hydroxylanion. Het zijn dus verbindingen in dezelfde staat en worden daarom gemakkelijk met elkaar mengbaar.

Is NaHCO3 een moleculaire verbinding?

Moleculaire of covalente verbinding wordt gemaakt door het gemeenschappelijk delen van elektronen. Laten we eens kijken of NaHCO3 moleculair is of niet.

NaHCO3 is een ionische stof in plaats van een moleculaire stof te zijn. Hier worden de bicarbonaat- en natriumionen geladen.

Waarom en hoe is NaHCO3 ionisch?

NaHCO3 is een moleculaire verbinding omdat in NaHCO3 het bicarbonaat-ion een negatieve lading heeft en natrium een ​​positieve lading. Dus de tegenovergestelde ladingen worden elkaar aangetrokken zoals ionische verbindingen dat doen. Ze hebben alle kenmerken van ionische binding.

Is NaHCO3 een zuur of een base?

Zuurgraad en basiciteit kunnen worden bepaald door de pH van de oplossing te meten. Laten we eens kijken of NaHCO3 zuur of base is.

NaHCO3 is een zwakke base. De pH is iets boven de 7 in water. Geen sterke basis dus. Maar wanneer een sterke base aan NaHCO3 wordt toegevoegd, begint het protonen zoals zuur te doneren. Werkt dan als een zuur. Het kan dus zowel zuur als base werken, afhankelijk van de toestand, maar over het algemeen wordt het als een base beschouwd.

Waarom en hoe is NaHCO3 een base?

Basische stof geeft hydroxylionen in de oplossing. Laten we het hebben over de fundamentele aard van NaHCO3.

NaHCO3 is basisch omdat het, wanneer het wordt opgelost in water, wordt gedissocieerd om de ionen te vormen. Het gevormde bicarbonaation kan gemakkelijk OH-ionen in de oplossing afgeven. Het kan dus als basis dienen.

Is NaHCO3 een elektrolyt?

Elektrolyten kunnen sterke basen, sterke zuren en zouten zijn. Laten we eens kijken of NaHCO3 een elektrolyt is of niet.

NaHCO3 is een elektrolyt. NaHCO3 blijkt van nature een zwak elektrolyt te zijn omdat het slechts gedeeltelijk wordt gedissocieerd.

Waarom en hoe is NaHCO3 een elektrolyt?

NaHCO3 is een elektrolyt omdat het in water wordt gedissocieerd en daardoor elektriciteit geleidt zoals een elektrolyt dat doet. Wanneer het gesmolten of opgelost is in water, kunnen elektrolyten elektriciteit transporteren. Ze zijn echter niet in staat volledig te scheiden. Het elektrolytische vermogen is dus laag.

Is NaHCO3 een zout?

Zout is een neutrale stof. Laten we eens kijken of NaHCO3 een zout is of niet.

NaHCO3 is een zout. De neutralisatiereactie tussen NaOH en H2CO3 zorgt ervoor dat het wordt gevormd. Een sterke base en een zwak zuur gecombineerd om hier samen met water een zout te maken.

Waarom en hoe is NaHCO3 een zout?

NaHCO3 is een zout omdat het een resultaat is van een neutralisatiereactie. Zout en water ontstaan ​​wanneer een zuur en een base reageren. Zout met een sterke base en een zwak zuur wordt een basisch zout genoemd. Omdat een sterke base zoals NaOH en een zwak zuur zoals H2CO3 samen NaHCO3 vormen. Het is dus een basisch zout.

Is NaHCO3 polair of niet-polair?

Polaire moleculen zijn asymmetrisch van vorm. Laten we eens kijken of NaHCO3 polair is of niet.

NaHCO3 is een polaire verbinding. NaHCO3 is een ionische verbinding. Alle ionische verbindingen zijn polair van aard. Het dipoolmoment van NaHCO3 is 7 Debye.

Waarom en hoe is NaHCO3 polair?

Een van de factoren die worden gebruikt om de polariteit van een verbinding te bepalen, is het verschil in elektronegativiteit. Laten we het hieronder verkennen.

NaHCO3 is een polaire verbinding omdat het in water uiteenvalt in natrium- en bicarbonaationen. Er is een enorm verschil in elektronegativiteit tussen de atomen die hier betrokken zijn. Het is dus een polair molecuul. Ook is de oriëntatie van atomen helemaal niet symmetrisch.

Conclusie

NaHCO3 is een chemische stof die een aantal duidelijke eigenschappen heeft. De daarin aanwezige bicarbonaationen geven kooldioxide af, wat een luchtig karakter geeft aan cakes.

Lees meer over Heliumstructuur en kenmerken
XeO2 Lewis-structuur en kenmerken
NCl2+ Lewis-structuur en kenmerken
Ncl4+ Lewis-structuur en kenmerken

Aparna Dev

Hallo... Ik ben Aparna Dev, een postdoctorale chemie met een goed begrip van scheikundeconcepten. Ik werk in Kerala Minerals and Metals Limited Kollam met ervaring in de ontwikkeling van elektrokatalysatoren als onderdeel van een postdoctorale scriptie. Laten we verbinding maken via LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Recente Nieuws