Testen van automatisering van poppenspelers: zelfstudie 6

The Puppeteer is een node js bibliotheekgebaseerd framework dat beschikbaar is als open source. Het kan worden gebruikt voor webscraping-tools. Het wordt ook gebruikt voor testautomatiseringstools. Tegenwoordig neemt het gebruik van Puppeteer snel toe in de geautomatiseerde softwaretestruimte. Basiskennis van de opdrachtregel, Javascript en HTML DOM-structuur is vereist om te begrijpen: poppenspeler tutorial. De hele tutorial is onderverdeeld in de onderstaande artikelen. 

Puppeteer-zelfstudie

Tosca Tutorial # 1: Poppenspeler Overzicht

Tosca Tutorial # 2: Poppenspeler omgevingsvariabelen

Tosca Tutorial # 3: Puppeteer Web Scraping en Puppeteer Test Automation Overzicht

Tosca Tutorial # 4: Installeer Puppeteer

Tosca Tutorial # 5: Voorbeeld van een poppenspelerproject

Tosca Tutorial # 6: Testen van automatisering van poppenspelers

In deze tutorial "Puppeteer Automation Testing" zullen we de gedetailleerde stappen voor Puppeteer Automation vanaf het begin uitleggen. De onderstaande functies zullen worden uitgelegd om Puppeteer Automation-testen vanaf nul te begrijpen -

· Installeer Puppeteer

· Start de webtoepassing

· Identificeer objecteigenschappen vanuit de Chrome-browser

· Stappen voor het indienen van formulieren - Voer tekst in, klik op gebeurtenis, verificatie

· Screenshot vastleggen

· Voer scripts uit voor Puppeteer Automation

Automatisering van poppenspelers

Testen is vereist om de kwaliteit van softwareproducten te waarborgen. Er zijn meerdere testniveaus gedefinieerd in de softwareontwikkelingsprocessen. Om de functionaliteiten van een software te testen, kan dit handmatig of via een geautomatiseerd proces worden gedaan. De belangrijkste doelen van geautomatiseerde softwaretests zijn:

  • Snelle testuitvoering.
  • Voorkom de kans op menselijke fouten.
  • Verkort de timing van de testuitvoering.
  • Verkort de cyclustijd van de release.
  • Zorg voor meer functionaliteit zonder concessies te doen aan kwaliteit.
  • Meerdere uitvoeringen kunnen parallel worden uitgevoerd.

 Puppeteer is een op javascript gebaseerde knooppuntbibliotheek die een applicatie-interface op hoog niveau (API) biedt om de Chrome-webbrowser te besturen via het Chrome DevTools-protocol. De meeste handmatige bewerkingen die in de Chrome-browser worden uitgevoerd, kunnen worden geautomatiseerd met Puppeteer. De poppenspeler is dus een goede keuze voor het snel en gemakkelijk testen van eenheden op webapplicaties. 

Aanpak van het testen van poppenspelers op het gebied van automatisering:

De stappen die betrokken zijn bij Puppeteer Automation Testing worden hieronder uitgelegd - 

Stap 1 # Identificeer het functionele testscenario:

We zullen de stapsgewijze aanpak laten zien voor het uitvoeren van poppenspeler-automatisering voor het onderstaande scenario - 

· Start de webbrowser.

· Roep de Amazon-webtoepassing op.

  • Zoek naar het boek "Testboek".
  • Voeg het boek uit het resultaat toe aan de winkelwagen.
  • Open de winkelwagen en controleer of het boek beschikbaar is in de winkelwagen.
  • Capture-scherm en sluit de browser.

Stap2 # Installeer Puppeteer en maak een testcase:

Maak een leeg javascript-bestand als "sample_script.js" in een specifieke map. Hier beschouwen we de hoofdmap als SampleProject. Om Puppeteer te installeren, gebruiken we het commando - "npm install puppeteer". De installatieprocedure neemt enige tijd in beslag, afhankelijk van de netwerksnelheid. Het zal ongeveer 350 MB aan gegevens downloaden. Na de installatie wordt de map node_modules, die verschillende poppenspeler-componenten en package-lock.json-bestand bevat, aangemaakt in de hoofdmap van het voorbeeld van het Puppeteer-project.

Stap3 # Identificatie-eigenschappen van het testobject vastleggen:

We kunnen de identificatie-eigenschappen vastleggen met behulp van de Developers Tool van de Chrome-webbrowser. Bij het analyseren van de verschillende eigenschappen, zoals id, naam, XPath, enz., Zullen we de juiste kiezen die in de scripting kan worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren. In deze tutorial "Puppeteer Automation Testing" gebruiken we XPath in het script. Onderstaande stappen die u moet volgen om de XPATH of andere eigenschappen te krijgen,

1. Open Developer Tools die beschikbaar zijn onder “Menu -> Meer tools”, en ga naar het tabblad Elementen.

2. Gebruik de Finder-tool (klik op het pijlpictogram dat beschikbaar is in de linkerbovenhoek van het tabblad Elementen) en markeer het testobject vanuit de toepassing. Hier zullen we het zoekvak inspecteren.

Puppeteer Automation Testing - Open de Chrome Developer-tool
Puppeteer Automation Testing - Open de Chrome Developer-tool

3. Analyseer de gemarkeerde broncode om gewenste eigenschappen te identificeren. Om de XPATH-eigenschap van het testobject te krijgen, klikt u met de rechtermuisknop op het gemarkeerde gedeelte en klikt u op "Kopiëren-> Xpath kopiëren" om de XPATH-eigenschap naar het klembord te kopiëren.

Puppeteer Automation Testing - Kopieer XPath
Puppeteer Automation Testing - Kopieer XPath

4. Plak nu het Xpath in het tekstvak van de Finder en druk op Enter om te controleren of het Xpath het object uniek identificeert.

Puppeteer Automation Testing - Controleer XPath
Puppeteer Automation Testing - Controleer XPath

5. Evenzo moeten we de identificatie-eigenschappen voor een ander testobject ook vastleggen.

Step4 # Puppeteer Automation Development Stappen:

Om de testcase te voltooien, moeten we bepaalde bewerkingen op webpagina's uitvoeren. Voor elk van de operaties zijn er verschillende methoden beschikbaar. De methoden die worden gebruikt in ons scenario voor "Puppeteer Automation Testing" worden hier uitgelegd.

Applicatie opstarten - Nadat we de poppenspeler hebben opgenomen, moeten we de browser starten met behulp van de poppenspeler-startmethode. Een objectverwijzing kan aan deze methode worden doorgegeven om te definiëren voor headless of headful browser. Vervolgens moeten we de instantie van de webbrowser maken die nodig is om door de URL te navigeren. Hier wordt de async-functie gebruikt om het wachtwoord te gebruiken om de websynchronisatie af te handelen.

// Voeg het poppenspelerpakket toe const puppeteer = required('puppeteer'); (async () => { // de headless browser starten const browser = wacht puppeteer.launch ({ headless: true }); // Maak een instantie van de browser const pagina = wacht browser.newPage (); // Navigeer naar de url wacht op page.goto('https://www.amazon.in/'); })()

De volledige tests worden uitgevoerd in een headless browser. Als we de headful-browser willen openen, moeten we het object doorgeven aan de startmethode als "{Headless: false}".

Controleer het bestaan - We moeten de methode gebruiken pagina.waitForXpath die het bestaan ​​van het Xpath controleert en de referentie van het testobject retourneert. Door de retourreferentie te testen, kunnen we een verificatiepunt aan de testcase toevoegen.

	laat searchBox = wachten op page.waitForXPath("//*[@id='twoabsearchtextbox']",{ visible: true }); if (searchBox === null) // Verificatie van het testobject { console.log ('Amazon-scherm wordt niet weergegeven'); }

Gegevens invoeren - De ... gebruiken  type dan:  methode van die objectreferentie, kunnen we de tekst invoeren.

wacht op searchBox.type("Testboek");

Klik op Element  - Evenzo, met behulp van de Klik methode van elke objectreferentie, kunnen we klikbewerkingen uitvoeren.

laat btnSearch = wachten op page.waitForXPath("//*/input[@id='nav-search-submit-button']",{visible:true }); btnZoeken.klik();

Bericht afdrukken in de console  - Met behulp van de methode console.log, kunnen we elk bericht in de console als uitvoer afdrukken.

console.log('Console-vertraging is gegenereerd');

Raadpleeg het nieuwe tabblad - Met behulp van de methoden page.target en browser.waitforTargetkunnen we de referentie over een nieuw tabblad controleren en opslaan in een variabele.

	const pageTarget = pagina.doel(); const newTarget = wacht browser.waitForTarget(target => target.opener() === pageTarget); //haal het nieuwe pagina-object: const page2 = wacht op newTarget.page();

Screenshot vastleggen - Met behulp van de methode bladzijde. Screenshot, is er een momentopname van de specifieke pagina gemaakt en opgeslagen volgens de bestandsnaam die als argument is opgegeven.

wacht op page.screenshot({ pad: 'screenshot1.png' });

Sluit pagina en browser - Met behulp van de methode dichtbijkunnen we zowel de webpagina als de browser sluiten.

	wacht pagina.close(); wacht browser.close();

Wacht tijd - In bepaalde gevallen is het vereist om te wachten op het laden van de pagina of het voltooien van een afhankelijke taak; we moeten de uitvoering pauzeren voor een vooraf gedefinieerde tijd. Om dit uit te voeren, kunnen we gebruiken de page.waitForTimeout methode die de uitvoering kan pauzeren op basis van de waarde (in milli-seconden) die door het argument is doorgegeven.

wacht op page.waitForTimeout(2000);

Nu hebben we geleerd over de technische basisstappen om ons functionele scenario te automatiseren. Op basis van de kennis kunnen we onderstaande Puppeteer Automation testcase doorlopen. Het gedetailleerde overzicht van de meest gebruikte klassen en methoden zal in volgende berichten worden uitgelegd.

/** * @name Amazon zoeken */ const puppeteer = required('puppeteer'); const reportPath = 'C:\\LambdaGeeks\\puppteer_proj_sample\\output\\'; const screenshot = 'screen1.png'; // Wordt gebruikt om het bestand naar een .docx-bestand te exporteren try { (async () => { const browser = wait puppeteer.launch ({ headless: false }); const pageNew = wait browser.newPage () wait pageNew.setViewport ( {breedte: 1280, hoogte: 800}); wacht op pageNew.goto('https://www.amazon.in/'); //Voer zoekcriteria in let searchBox = wacht op page.waitForXPath("//*[@id ='twoabsearchtextbox']",{ zichtbaar: true }); if (searchBox === null) { console.log('Amazon-scherm wordt niet weergegeven'); } else{ wacht op searchBox.type("Testboek"); console.log('Zoekcriteria zijn ingevoerd'); } //Klik op zoekknop let btnSearch = wait pageNew.waitForXPath("//*/input[@id='nav-search-submit-button']", { zichtbaar: true }); if (btnSearch === null) { console.log('Zoekknop wordt niet weergegeven'); } else{ wacht op btnSearch.click(); console.log('Geklikt op zoekknop') ; } //Klik op een specifiek zoekresultaat let myBook = wait pageNew.waitForXPath("//*[contains(text(),'Selenium Testing Tools Cookbook Second Edition')]",{ visible: true}) if (myBook === null) { console.log('Boek is niet beschikbaar'); } else{ wacht op myBook.click(); console.log('Klik op een specifiek boek om te bestellen'); } // Identificeer of het nieuwe tabblad is geopend const pageTarget = pageNew.target(); const newTarget = wacht browser.waitForTarget(target => target.opener() === pageTarget); //haal het nieuwe pagina-object: const page2 = wacht op newTarget.pageNew(); wacht op page2.setViewport ({ width: 1280, height: 800 }); //Toevoegen aan winkelwagen let addToCart = wacht op page2.waitForXPath("//*/input[@id='add-to-cart-button']",{ visible: true }); if (addToCart === null) { console.log('Toevoegen aan winkelwagen knop is niet beschikbaar'); } else{ console.log('Klik op de knop 'Toevoegen aan winkelwagen'); wacht addToCart.click(); } //Verifieer het proces van toevoegen aan winkelwagen let successMessage = wacht op page2.waitForXPath("//*[contains(text(),'Added to Cart')]",{ visible: true }); if (successMessage === null) { console.log('Item is niet toegevoegd aan winkelwagen'); } else{ console.log('Item is succesvol toegevoegd aan winkelwagen'); } // Leg geen winkelwagen vast let cartCount = wacht op page2.waitForXPath("//*/span[@id='nav-cart-count']",{ visible: true}); let value = wacht op page2.evaluate(el => el.textContent, cartCount) console.log('Cart count: ' + value); winkelwagenCount.focus(); wacht op page2.screenshot ({ pad: screenshot }); wacht op pageNew.waitForTimeout(2000); wacht op page2.close(); wacht op pageNew.close(); wacht browser.close(); })() } catch (err) { console.error(err) }

Step5 # Puppeteer Automation Test Execution:

We kunnen de uitvoering starten met behulp van het commando knooppunt sample_script.js via de opdrachtprompt. Tijdens de uitvoering wordt de Chromium-browser geopend en automatisch de functionele stappen uitgevoerd en het screenshot van de laatste pagina opgeslagen. De schermafbeelding en de console-uitvoer zien er als volgt uit.

Puppeteer Automation Testing - Console-uitvoer
Puppeteer Automation Testing - Console-uitvoer
Testen van automatisering van poppenspelers - vastgelegde scherm
Puppeteer Automation Testing - Captured Screen

Conclusie:

In deze tutorial voor het testen van poppenspelers hebben we geleerd over de gedetailleerde stappen voor het testen van poppenspeler automatisering. In de volgende Puppeteer-tutorial zullen we het gedetailleerde overzicht leren van de meest gebruikte poppenspelersklassen en -methoden. Klik alstublieft hier om het referentieportaal voor deze Puppeteer Tutorial te bezoeken. 

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Scroll naar boven