Zonne-energie | Zonneboiler | Zijn voordelen

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie wordt opgewekt uit het zonlicht - fotovoltaïsche cellen worden gebruikt om energie op te halen, die gemakkelijk kan worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit of het opwekken van warmte, zoals een zonneboiler.
Fotovoltaïsche zonnecellen worden gebruikt om zonlicht direct om te zetten in elektrische energie door middel van het zogenaamde fotovoltaïsche effect, waarbij stoffen fotonen (lichtdeeltjes) kunnen absorberen en elektronen kunnen vrijmaken, waardoor een elektrische stroom ontstaat. Aan de andere kant gebruiken thermische zonnecollectoren spiegels of panelen om de warmte van de zon zowel te absorberen als te concentreren, deze naar een vloeistof te verplaatsen en door leidingen te laten lopen om het te gebruiken voor huishoudelijke verwarming en andere toepassingen, en zelfs voor elektriciteitsopwekking (zonne-energie) .

Wat is zonne-energie? Belangrijkste leerpunten

 • Zonne-energie is afkomstig van zonlicht en kan worden verkregen met verschillende technieken, meestal zonnepanelen.
 • Het "fotovoltaïsche effect" is het mechanisme waarbij op silicium gebaseerde zonnepanelen de energie van de zon gebruiken en elektriciteit produceren.

Voordelen van zonne-energie

Zonne-energie is een van de meest veelbelovende energievormen en biedt verschillende voordelen in vergelijking met andere vormen van beschikbare bronnen. Niet-vervuilend, hernieuwbaar en wereldwijd toegankelijk, waar het is geïnstalleerd, draagt ​​bij aan duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid.

 • Hernieuwbaar.
 • Onuitputtelijk.
 • Niet vervuilend.
 • geen opwarming van de aarde
 • Verlaagt het gebruik van fossiele brandstof
 • Verlaagt de stroombehoefte van het huis door een huis met eigen stroomvoorziening
 • Genereert lokale welvaart en werkgelegenheid
 • Draagt ​​bij aan duurzame ontwikkeling
 • Veelzijdig, aanpasbaar aan diverse situaties

Geschikt voor grootschalige elektriciteitsopwekking en voor kleinschalige huishoudelijke toepassingen met meer flexibiliteit.

Welk type energie is zonne-energie?

Lichtenergie is een vorm van elektromagnetische straling, die energie omvat in de vorm van een foton dat zich voortplant als een golf. Momenteel zetten zonnepanelen het grootste deel van het spectrum en ongeveer de helft van het infrarood- en ultraviolet lichtspectrum om voor zonne-energie. Op halfgeleider gebaseerde fotovoltaïsche cellen absorberen zonlicht en dwingen e- door het materiaal te stromen om elektrische stroom op te wekken.

Zonne energie gebaseerde technologieën benutten de energie en het licht van de zon om warmte te bieden voor verschillende toepassingen, zoals huishoudelijk gebruik, voornamelijk voor elektriciteitsproductie, het verwarmen van het water, elektrische auto's op batterijen maken gebruik van zonnepanelen en industrialisatie enz.

Zonne-energietechnologieën:

 • Op fotovoltaïsche cellen gebaseerd paneel - Om elektriciteit rechtstreeks uit het zonlicht op te wekken, gebruikt in een zonne-energiecentrale.
 • Solar Roof Top Heater - Om water op te warmen met zonne-energie, kan worden gebruikt voor huishoudelijke toepassingen en elektriciteit besparen.
 • Zonne-elektriciteit - De warmte van de zon gebruiken om elektriciteit te produceren door stoom om te zetten, vergelijkbaar met een thermische energiecentrale.
 • Passieve zonne-energie en verlichting.
Zonne-energie | Zonneboiler | Het zijn voordelen
Vogelvlucht van zonnepaneel dak afbeelding tegoed: pixabay gratis afbeeldingen
Zonne-energie | Zonneboiler | Het zijn voordelen
Zonneboiler afbeelding tegoed: pixabay gratis afbeeldingen

Hoe wordt zonne-energie verkregen?

Er zijn nogal wat manieren om zonlicht te gebruiken. De 2 belangrijkste tradities om energie uit zonlicht te benutten zijn fotovoltaïsche zonne-energie en thermische zonne-energie. Fotovoltaïsche zonne-energie is typisch voor de opwekking van elektriciteit (dwz zonnepaneelinstallaties in het huishouden of zonne-energiecentrales aangesloten op het net), en aan de andere kant vangen thermische zonne-energieopslagplaatsen grotendeels warmte op en gebruiken deze voor verschillende toepassingen. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende kook- en verwarmingstoepassingen, zoals zonneboilers op het dak.

Zonne-energie is een van de groeiende projecten over de hele wereld en zal zeker ook in het komende jaar een van de snelst groeiende energiesectoren zijn. De knowhow van zonnepanelen, die elk jaar vordert, helpt financiële voordelen te behalen, en draagt ​​bij aan de ecologische vergoedingen om het als een duurzame voorziening met voorkeur te maken.

Verschillende manieren om energie op te wekken uit Sun:

Fotovoltaïsche panelen bieden licht dat wordt omgezet in elektriciteit via fotovoltaïsche panelen. Fotovoltaïsche module ontworpen door verzamelingen zonnecellen die licht of foton veranderen in elektrische energie. De elektriciteit wordt rechtstreeks opgewekt uit zonlicht via fotovoltaïsche en elektronische procedure en gebruikt om in het algemeen stroom te leveren aan kleine elektronica, zoals rekenmachines en wegverlichting voor huishoudens; en ook voor commerciële doeleinden.


Zonneverwarming en -koeling gebruikt in verschillende toepassingen, zoals waterverwarming in dakverwarming.

Zonne-energie | Zonneboiler | Het zijn voordelen
Solar Updraft-toren afbeelding tegoed: Wikipedia commons

Een andere manier zorgt voor warmte die wordt afgetapt door reflecterende spiegels die zonlicht richten op een ontvanger die een vloeistof bevat en die temperatuur kan bereiken. ongeveer een paar honderd graden. Deze techniek wordt gebruikt voor Zonne-fornuis.

Parabolische zonnekoker

Zonne-fornuis
Parabolische zonnekoker afbeelding tegoed: pixabay gratis afbeeldingen
Mechanisme voor reflecterende zonnespiegels
Solar Reflective Mirrors Mechanism voor Solar cooker. Krediet van het beeld: CmgleeFocusgebalanceerde parabolische reflectorCC BY-SA 3.0

Zonne-energie in Advance Science

Zonne-energie | Zonneboiler | Het zijn voordelen
Zonnepanelen in Space Shuttle afbeelding tegoed: pixabay gratis afbeeldingen

Over Dr. Subrata Jana

Zonne-energie | Zonneboiler | Het zijn voordelenIk ben Subrata, Ph.D. in Engineering, meer specifiek geïnteresseerd in aan nucleaire en energiewetenschap gerelateerde domeinen. Ik heb ervaring in meerdere domeinen, gaande van Service Engineer voor elektronische aandrijvingen en microcontrollers tot gespecialiseerd R & D-werk. Ik heb aan verschillende projecten gewerkt, waaronder kernsplijting, fusie tot fotovoltaïsche zonne-energie, verwarmingsontwerp en andere projecten. Ik heb een grote interesse in het wetenschapsdomein, energie, elektronica en instrumentatie en industriële automatisering, voornamelijk vanwege het brede scala aan stimulerende problemen die op dit gebied zijn overgeërfd, en elke dag verandert het met de industriële vraag. Ons doel is hier om deze onconventionele, complexe bètavakken op een gemakkelijke en begrijpelijke to the point manier te illustreren.
Ik ben gepassioneerd in het leren van nieuwe technieken en begeleid jonge geesten om te presteren als een professional, een visie te hebben en hun prestaties te verbeteren door kennis en ervaring te verrijken.
Afgezien van het professionele front, hou ik van fotografie, schilderen en het verkennen van de schoonheid van de natuur. Laten we verbinden via linked-in - https://www.linkedin.com/in/subrata-jana-399336140/

en English
X