9 Voorbeeld thermische expansie: gedetailleerde uitleg

Inleiding tot thermische uitzetting

Termometros mercurio en infravervelho thermometers
Wikimedia Commons

Thermische uitzetting is een fenomeen dat optreedt wanneer een materiaal uitzet of samentrekt als reactie op temperatuurveranderingen. Het is een belangrijk begrip in natuurkunde en techniek, omdat het het gedrag en de prestaties van verschillende materialen beïnvloedt verschillende toepassingen. Het begrijpen van thermische uitzetting is cruciaal voor het ontwerpen van constructies en het voorspellen ervan materieel gedrag, en verzekeren de integriteit van verschillende systemen.

Definitie van thermische uitzetting

Thermische uitzetting verwijst naar de verandering in afmetingen van een materiaal als gevolg van temperatuurschommelingen. Wanneer een materiaal wordt verwarmd, zijn deeltjes krijgen energie en trillen krachtiger, waardoor ze verder uit elkaar bewegen. Deze toename in deeltjesafstand leidt tot uitzetting van het materiaal. Omgekeerd, wanneer een materiaal wordt afgekoeld, verliezen de deeltjes energie en komen ze dichter bij elkaar, wat resulteert in samentrekking of krimp.

De omvang van thermische uitzetting wordt bepaald door de thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE), wat een materiaaleigenschap is. De CTE vertegenwoordigt de fractionele verandering in lengte, oppervlakte of volume van een materiaal per eenheid temperatuurverandering. Verschillende materialen hebben verschillende CTE-waarden en deze eigenschap speelt een cruciale rol bij het begrijpen en voorspellen gedrag bij thermische uitzetting.

Belang van thermische uitzetting

Thermische uitzetting heeft belangrijke implicaties op verschillende gebieden, waaronder techniek, bouw en het dagelijks leven. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom thermische uitzetting belangrijk is:

 1. Ontwerp en bouw: Ingenieurs en architecten moeten rekening houden met thermische uitzetting bij het ontwerpen van constructies zoals bruggen, spoorwegen en gebouwen. Als er geen rekening wordt gehouden met thermische uitzetting, kan dit leiden tot structurele schade, zoals scheuren of vervormingen. Dilatatievoegen worden vaak in constructies verwerkt om thermische uitzetting en krimp mogelijk te maken zonder schade te veroorzaken.

 2. Materieel gedrag: Het begrijpen van thermische uitzetting helpt bij het voorspellen hoe materialen zich zullen gedragen onder verschillende temperatuuromstandigheden. Deze kennis is cruciaal bij het selecteren geschikte materialen For specifieke toepassingen. Bijvoorbeeld, bimetalen strips, die bestaan ​​uit twee verschillende metalen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten, worden gebruikt in thermostaten en apparaten voor temperatuurregeling.

 3. Vloeistof- en gasexpansie: Thermische uitzetting is niet beperkt tot vaste stoffen; het geldt ook voor vloeistoffen en gassen. De uitzetting van water bij verhitting is bijvoorbeeld de reden waarom leidingen kunnen barsten temperaturen onder het vriespunt. Op soortgelijke wijze wordt de uitzetting van gassen gebruikt in verschillende toepassingen, zoals bij de uitzetting van ballonnen of bij het functioneren van verbrandingsmotoren.

 4. Thermische spanning: Temperatuur verandert kan thermische spanning in materialen veroorzaken, wat kan leiden tot vervorming of falen. Het begrijpen van thermische uitzetting helpt bij het beheersen en beheersen van thermische stress de levensduur en betrouwbaarheid van structuren en componenten.

Concluderend is thermische uitzetting een fundamenteel concept dat het gedrag van materialen als reactie op temperatuurveranderingen beïnvloedt. Het is begrip is van cruciaal belang op verschillende terreinen, van techniek tot constructie toepassingen uit het dagelijks leven. Door rekening te houden met de thermische uitzettingscoëfficiënt en de constructies dienovereenkomstig te ontwerpen, kunnen we de gevolgen ervan beperken de mogelijke risico's geassocieerd met thermische uitzetting en zorgen de veilige en efficiënte werking van systemen.

Thermische uitzetting begrijpen

Thermische uitzetting is een fascinerend fenomeen dat gebeurt wanneer materialen uitzetten of krimpen als reactie op temperatuurveranderingen. Het is een concept dat toepassingen vindt op verschillende gebieden, waaronder techniek en constructie. Door de thermische uitzetting te begrijpen, kunnen we het gedrag van verschillende materialen en materialen beter begrijpen constructies ontwerpen dat kan herbergen deze veranderingen.

Soorten thermische uitzettingscoëfficiënten

gif

Als het gaat om thermische uitzetting, vertonen verschillende materialen verschillende graden van uitzetting of inkrimping. Dit wordt gekwantificeerd door de thermische uitzettingscoëfficiënt, die de verandering in grootte of volume van een materiaal per eenheid temperatuurverandering meet. Er zijn drie hoofdtypen: of thermische uitzettingscoëfficiënten:

 1. Lineair Thermische expansie: Dit type Uitzetting verwijst naar de verandering in lengte of hoogte van een materiaal temperatuur stijgt. Het wordt vaak waargenomen in vaste stoffen, zoals metalen, keramiek en polymeren. Het lineaire thermische uitzetting coëfficiënt beschrijft hoeveel het materiaal uitrekt of contracten mee een bepaalde richting.

 2. De Omgeving Thermische expansie: Sommige materialen, vooral vloeistoffen, vertonen niet alleen uitbreiding in de lengte, maar ook in de breedte of oppervlakte. Dit staat bekend als thermische uitzetting van het gebied. Het wordt vaak aangetroffen in vloeistoffen, zoals water, waar een stijging van de temperatuur ervoor zorgt dat de vloeistof uitzet alle richtingen.

 3. Volume Thermische expansie: Het is bekend dat gassen aanzienlijk uitzetten bij verhitting, waardoor het volume toeneemt. Volume thermische uitzetting wordt waargenomen in gassen, waarbij de thermische uitzettingscoëfficiënt de verandering in volume beschrijft per eenheid temperatuurverandering.

De rol van temperatuur bij thermische uitzetting

Temperatuur speelt een cruciale rol bij thermische uitzetting. Als de temperatuur van een materiaal toeneemt, de kinetische energie of zijn deeltjes neemt ook toe. Deze toenamed-energie zorgt ervoor dat de deeltjes krachtiger trillen, wat leidt tot uitzetting van het materiaal. Omgekeerd, wanneer de temperatuur daalt, verliezen de deeltjes energie, wat resulteert in samentrekking of krimp van het materiaal.

De omvang van thermische uitzetting hangt af van de materiaaleigenschappen en de thermische uitzettingscoëfficiënt. Elk materiaal heeft zijn eigen unieke coëfficiënt, die bepaalt hoeveel het zal uitbreiden of krimpen een gegeven verandering qua temperatuur. Begrip deze coëfficiënten Het is essentieel voor ingenieurs en ontwerpers om rekening te houden met thermische uitzetting in hun projecten.

Veroorzaakt thermische uitzetting stress?

Ja, thermische uitzetting kan spanning veroorzaken in materialen en constructies. Wanneer een materiaal uitzet of samentrekt als gevolg van temperatuurveranderingen, kan het krachten uitoefenen zijn omgeving. Indien deze krachten Als ze niet goed worden beheerd, kunnen ze leiden tot structurele schade of defecten.

Om de effecten van thermische uitzetting te verzachten, gebruiken ingenieurs verschillende strategieën. Eén gemeenschappelijke aanpak is het gebruik uitzettingsvoegen, waardoor materialen kunnen uitzetten en samentrekken zonder dit te veroorzaken overmatige stress. Bij de aanleg van bruggen en spoorlijnen worden bijvoorbeeld dilatatievoegen ingebouwd om dit op te vangen de thermische uitzetting en voorkomt knikken of kromtrekken.

In het dagelijks leven kunnen we de effecten van thermische uitzetting waarnemen verschillende objecten. Wanneer bijvoorbeeld een kolf met een vloeistof wordt verwarmd, zet de vloeistof uit en stijgt in de kolf. Dit komt doordat de temperatuur stijgt, waardoor de vloeistof uitzet. Op dezelfde manier zet een ballon uit als hij gevuld is met warme lucht, waarin de uitzetting van gassen wordt getoond.

Concluderend is het begrijpen van thermische uitzetting cruciaal op gebieden als techniek en constructie. Door te overwegen de verschillende soorten of thermische uitzettingscoëfficiënten en rol van temperatuur, dat kunnen we constructies ontwerpen die de effecten van thermische uitzetting kunnen weerstaan ​​zonder concessies te doen hun integriteit.

Voorbeelden van thermische uitzetting in het dagelijks leven

Thermische uitzetting is een fenomeen dat optreedt wanneer materialen uitzetten of krimpen als gevolg van temperatuurveranderingen. dit concept is aanwezig in verschillende aspecten van onze dagelijkse levens, van de werking van thermometers tot de constructie van bruggen. Laten we enkele voorbeelden van thermische uitzetting bekijken en de gevolgen daarvan verschillende objecten en systemen.

Thermometers

Thermometers worden veel gebruikt om de temperatuur te meten en zijn gebaseerd op het principe van thermische uitzetting. Binnen een typische glasthermometer, Er is een kleine hoeveelheid van vloeistof, meestal kwik of alcohol. Zoals de temperatuur stijgtzet de vloeistof uit, waardoor deze naar binnen stijgt de smalle buis. De uitzetting van de vloeistof is recht evenredig met de temperatuurverandering, waardoor we de temperatuur nauwkeurig kunnen meten.

Vaste deksels verwijderen

d40167c0130225a42f2101b4ae406b4952425bcc
snappygoat.com

Heb je ooit moeite gehad om te openen een kruik met een strak deksel? Thermische uitzetting kan optreden de redding in dergelijke situaties. Door warmte toe te passen het deksel, zoals het eronder laten lopen heet water of gebruiken een haardroger, het metaal deksel zet uit door de temperatuurstijging. Deze uitzetting wordt losser het deksel, waardoor het gemakkelijker wordt om te draaien en te openen.

Strookje bimetaal

558px Blinde klinknagelinkepingen
Wikimedia Commons

Een bimetalen strip is een apparaat dat gebruikt de differentiële expansie van twee verschillende metalen die met elkaar verbonden zijn. Als de temperatuurveranderings, elk metaal breidt uit of krimpt in een ander tarief, veroorzaken de strook buigen. Dit principe wordt vaak gebruikt in thermostaten, waar de buiging of de bimetalen strip triggers de opening of sluiting van elektrische contacten, temperatuur regelen.

Klinken

832e978152911fe543c3b66e0319bd853f8907fb
snappygoat.com

In de bouw en techniek is er sprake van thermische uitzetting een cruciale overweging bij het samenvoegen van materialen. Klinken wel een techniek dat profiteert dit fenomeen. Wanneer een metalen klinknagel wordt verwarmd en ingebracht een gat, het zet uit als gevolg van de temperatuurstijging. Terwijl het afkoelt en samentrekt, ontstaat er iets een veilige en strakke verbinding, waarbij de materialen bij elkaar worden gehouden.

thermostaten

Thermostaten spelen een vitale rol bij het onderhouden gewenste temperaturen in onze huizen en apparaten. Ze gebruiken het principe van thermische uitzetting om te controleren verwarmings- en koelsystemen. een thermostaat bevat een bimetaalstrip of een spoel dat uitzet of samentrekt bij temperatuurveranderingen. Deze beweging triggers de activatie of deactivering van de hitteof koelmechanismen, waarborgen een comfortabele omgeving.

Er verschijnen scheuren in de wegen

Hampden Lane barst. Update 27 april 2010
Wikimedia Commons

Is het je ooit opgevallen dat er scheuren in verschijnen? de wegs gedurende hete zomerdagen? Dit is een resultaat van thermische uitzetting. Naarmate de temperatuur stijgt, het asfalt of beton zet uit, maar vanwege beperkingen kan het niet vrijelijk uitbreiden. Dit leidt tot de formatie van scheuren, waardoor het materiaal de uitzetting kan opvangen en schade kan voorkomen.

Dilatatievoegen

Spoorrail uitzettingsvoeg
Wikimedia Common

In de bouw worden dilatatievoegen opzettelijk aangebracht om thermische uitzetting en krimp mogelijk te maken. Deze gewrichten zijn flexibele verbindingen tussen verschillende secties van constructies, zoals bruggen of gebouwen. Zij bieden de nodige ruimte zodat materialen kunnen uitzetten en samentrekken zonder structurele schade of vervorming te veroorzaken.

Metalen frameramen hebben rubber nodig

gif

Ramen met metalen kozijnen hebben vaak rubber of siliconen afdichtingen om hen heen. Deze zegels dienen de bedoeling om thermische uitzetting en krimp op te vangen. Als het metaal omlijsting zet uit of krimpt in bij temperatuurveranderingen, het rubber of siliconen zorgen voor flexibiliteit en zorgen ervoor een strakke en veilige afdichting dat voorkomt lucht- of waterlekkage.

Deze voorbeelden illustreren hoe thermische uitzetting een fundamenteel concept is in verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Of het nu gaat om de werking van thermometers, de constructie van bruggen, of de opening of strakke deksels, het begrijpen en overwegen van thermische uitzetting is essentieel voor de goed functionerend en levensduur van materialen en systemen.

Band van het voertuig wordt warm

gif

Wanneer je rijdt uw voertuig For een tijdje, dat merk je misschien de bands begin warm te worden. Dit is een veel voorkomend verschijnsel en wordt vaak veroorzaakt door het fenomeen dat bekend staat als thermische uitzetting.

Thermische uitzetting is de tendens van een materiaal dat in vorm, volume en lengte verandert als reactie op een temperatuurverandering. Verschillende materialen hebben verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten, die bepalen hoeveel ze zullen uitzetten of krimpen een bepaalde temperatuurstijging of afnemen.

In Bij van banden, het rubber materiaal waarvan ze zijn gemaakt, ondergaat door warmte veroorzaakte uitzetting wanneer blootgesteld aan hogere temperaturen. Als de band Tijdens het rijden warmt het op, de moleculen erin het rubber materiaal begint sneller te bewegen, waardoor het rubber uitbreiden. Deze uitbreiding kan leiden tot een toename van het aantal de band's totale grootte en diameter.

Om beter te begrijpen het concept van thermische uitzetting, laten we nemen onder de loep bij enkele voorbeelden van expansie in verschillende materialen:

Voorbeelden van thermische uitzetting:

 1. Solide uitbreiding: Wanneer een vast materiaal, zoals metaal of keramiek, wordt verwarmd, zet het uit. Deze uitzetting is bij verschillende toepassingen waar te nemen, waaronder de uitzetting van spoorlijnen en bruggen als gevolg van temperatuurveranderingen.

 2. Vloeibare expansie: Vloeistoffen, zoals water of benzine, vertonen ook thermische uitzetting. Naarmate de temperatuur stijgt, de vloeibare moleculen krijgen energie en bewegen vrijer, waardoor de vloeistof uitzet. Van deze uitbreiding wordt gebruik gemaakt verschillende apparaten, zoals thermometers en vloeistofgevulde dilatatievoegen.

 3. Gasuitbreiding: Net als vloeistoffen zetten gassen ook uit bij verhitting. De toename in temperatuur veroorzaakt de gas moleculen om sneller te bewegen en zich te verspreiden, wat resulteert in een uitbreiding van het gasvolume. Deze eigenschap is essentieel in toepassingen zoals heteluchtballonnen en de ideale gaswet in de thermodynamica.

Het is belangrijk op te merken dat thermische uitzetting kan optreden Praktische implicaties op verschillende gebieden, waaronder techniek en constructie. Ingenieurs en architecten moeten bij het ontwerpen van constructies rekening houden met de effecten van thermische uitzetting, omdat dit kan leiden tot spanningen potentiële schade als er niet goed op wordt gerekend.

In het dagelijks leven komen we thermische uitzetting tegen tal van manieren. Denk bijvoorbeeld eens na over hoe een ballon uitzet als hij gevuld wordt warme lucht of hoe een glazen fles kan barsten bij blootstelling eraan plotselinge temperatuurveranderingen. Deze voorbeelden benadrukken de belangrijkheid van het begrijpen van thermische uitzetting en de impact ervan op verschillende materialen.

Rekenen de hoeveelheid van thermische uitzetting in een materiaal, wordt de thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE) gebruikt. De CTE vertegenwoordigt de snelheid waarmee een materiaal uitzet of samentrekt bij een verandering in temperatuur. Het wordt doorgaans uitgedrukt in lengte-eenheden per graad Celsius (of Fahrenheit).

Kortom, wanneer uw voertuigDe banden van de auto worden tijdens het rijden warm, dit komt door het fenomeen thermische uitzetting. Het rubberen materiaal of de bands breidt uit naarmate het wordt blootgesteld hogere temperaturen, met als resultaat een merkbare stijging qua maat. Inzicht in de fysica van thermische uitzetting en de effecten ervan op verschillende materialen is op verschillende gebieden van cruciaal belang en kan helpen voorkomen mogelijke problemen veroorzaakt door thermische spanning.

Effecten van thermische uitzetting op specifieke materialen

Thermische uitzetting is een fenomeen dat optreedt wanneer materialen uitzetten of krimpen als reactie op temperatuurveranderingen. Dit effect wordt waargenomen in verschillende stoffen, inclusief vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Het begrijpen van de effecten van thermische uitzetting is cruciaal veel velden, zoals techniek, constructie en het dagelijks leven.

De rol van banden bij thermische uitzetting

In de context van thermische uitzetting spelen banden een belangrijke rol. Als de temperatuur van een band neemt toezet de lucht erin uit, waardoor de druk toeneemt. Deze uitbreiding kan leiden tot een stijging in de band's totale omvang, wat resulteert in een toename van zijn omtrek​ Het is belangrijk om te controleren temperatuur van de banden te zorgen Optimale werking en veiligheid.

Belang van het monitoren van de bandentemperatuur

Monitoren temperatuur van de banden is essentieel om te voorkomen mogelijke problemen veroorzaakt door thermische uitzetting. Wanneer een band extreem heet wordt, kan dit ertoe leiden verhoogde slijtage en scheur, verminderde grip on de weg en zelfs uitbarstingen. Door te houden een oog on temperatuur van de banden, chauffeurs en monteurs kunnen nemen noodzakelijke voorzorgsmaatregelen onderhouden integriteit van de band en ervoor te zorgen veilige rijomstandigheden.

Voorbeeld van thermische uitzetting in de gezondheidswetenschappen

Thermische uitzetting vindt ook toepassingen in de gezondheidswetenschappen. Bijvoorbeeld, binnen een laboratoriumsetting, kan een kolf die een vloeistof bevat, uitzetten als de temperatuur stijgt. Deze uitzetting kan worden gekwantificeerd met behulp van de thermische uitzettingscoëfficiënt, die de verandering in volume of lengte van een materiaal per eenheid temperatuurverandering meet. Het begrijpen van thermische uitzetting in de gezondheidswetenschappen is van cruciaal belang nauwkeurige metingen en experimentele resultaten.

Voorbeeld van isotherme expansie

Isotherme uitzetting verwijst naar de uitbreiding van een stof met behoud van een constante temperatuur. Een voorbeeld of isotherme expansie kan worden waargenomen in een ballon. Wanneer een ballon wordt verwarmd, zet de lucht binnenin uit, waardoor de ballon wordt opgeblazen. Deze uitbreiding vindt plaats als gevolg van de toename van de kinetische energie van de gas moleculen, waardoor het volume toeneemt.

Voorbeeld van thermische uitzetting van gassen

Gassen zijn zeer gevoelig voor thermische uitzetting als gevolg van hun moleculaire structuur. Wanneer de temperatuur van een gas toeneemt, het gemiddelde kinetische energie van zijn moleculen neemt ook toe. Deze toename in kinetische energie veroorzaakt de gas moleculen krachtiger te bewegen, wat leidt tot een uitbreiding van het volume. Begrip de thermische uitzetting van gassen is van cruciaal belang op verschillende gebieden, waaronder de thermodynamica en techniek.

Voorbeelden van thermische uitzetting in vaste stoffen

Vaste stoffen vertonen ook thermische uitzetting, hoewel dat wel het geval is In mindere mate vergeleken met gassen. Wanneer vaste stoffen worden verwarmd, de verhoogde temperatuur oorzaken de atomen of moleculen in het materiaal sneller trillen. Deze toenamed trillingen leiden tot een uitzetting in de afmetingen van de vaste stof. De thermische uitzettingscoëfficiënt kwantificeert deze uitbreiding en varieert afhankelijk van de materiaaleigenschappen.

Thermische uitzetting Voorbeelden van water

Water is een unieke stof dat vertoont een interessante gedrag bij thermische uitzetting. De meeste stoffen krimpen als ze afkoelen, maar water gedraagt ​​zich anders. Terwijl het water beneden afkoelt 4 graden Celsius, het begint uit te breiden, wat leidt tot een daling qua dichtheid. Deze uitbreiding is het gevolg van de formatie of waterstofbruggen tussen watermoleculen, waardoor de moleculen zichzelf ordenen een manier dat bezet meer ruimte.

Concluderend: thermische uitzetting is een fenomeen dat verschillende materialen beïnvloedt verschillende manieren. Het begrijpen van de effecten van thermische uitzetting is van cruciaal belang op gebieden variërend van techniek tot gezondheidswetenschappen. Door rekening te houden met de thermische uitzettingscoëfficiënt en temperatuurveranderingen te monitoren, kunnen we beter voorspellen en beheren de gevolgen van thermische uitzetting op specifieke materialen.

Toepassing van thermische uitzetting

Thermische uitzetting is een fenomeen waarbij materialen uitzetten of samentrekken als reactie op temperatuurveranderingen. Deze eigenschap wordt in verschillende toepassingen gebruikt verschillende velden. Laten we er een paar verkennen de interessante toepassingen van thermische uitzetting in het dagelijks leven en techniek.

Branddetectoren en brandalarmen

Brandmelders en brandalarmen spelen een cruciale rol bij het waarborgen ervan de veiligheid van gebouwen en individuen. Deze apparaten bevatten vaak het principe van thermische uitzetting om te detecteren de aanwezigheid van vuur of rook. Bijvoorbeeld, sommige brandmelders gebruik een bimetaalstrip die uitzet bij blootstelling aan hitte. Deze uitbreiding triggert een mechanisme dat gaat los het alarm, mensen waarschuwen het potentiële gevaar.

Mechanische klokken

Mechanische klokken worden al eeuwenlang gebruikt om de tijd bij te houden. De nauwkeurige werking of deze klokken vertrouwt op de precieze beweging of verschillende componenten. Bij het ontwerp en de constructie wordt rekening gehouden met thermische uitzetting mechanische klokken. Door zorgvuldig materialen te selecteren met passende coëfficiënten van thermische uitzetting kunnen klokkenmakers daarvoor zorgen de componenten gelijkmatig uitzetten of samentrekken met temperatuurveranderingen, waardoor het mogelijk wordt de klok onderhouden zijn nauwkeurigheid.

kachels

Verwarmingselementen zijn apparaten die worden gebruikt om warmte te genereren en de temperatuur in de woning te verhogen een gecontroleerde manier. Bij het ontwerp van verwarmingstoestellen wordt gebruik gemaakt van thermische uitzetting doeltreffend warmteoverdracht. Bijvoorbeeld, elektrische verwarmers bestaan ​​vaak uit verwarmingselementen gemaakt van materialen met hoge coëfficiënten van thermische uitzetting. Als er elektriciteit doorheen gaat deze elementen, ze worden warm en zetten uit, waardoor ze kunnen uitzetten de hitte naar over te dragen de omliggende omgeving.

IJzeren kisten

IJzeren dozen, algemeen bekend als strijkijzers, worden gebruikt voor het verwijderen van rimpels uit kleding door hitte en druk uit te oefenen. Het concept Bij het ontwerpen van strijkijzers wordt gebruik gemaakt van thermische uitzetting om dit te vergemakkelijken het soepel glijden of de zoolplaat van het strijkijzer over de stof. de zoolplaat is meestal gemaakt van materialen met lage coëfficiënten van thermische uitzetting, zodat deze gelijkmatig uitzet bij temperatuurveranderingen en tot een minimum wordt beperkt het risico of beschadiging van stof.

Warmtemotoren

Warmte motoren, zoals stoommachines en verbrandingsmotoren zetten thermische energie om in mechanisch werk. Deze motoren afhankelijk zijn van de uitzetting en samentrekking van gassen of vloeistoffen als gevolg van temperatuurveranderingen. Door te benutten de kracht van thermische uitzetting kunnen warmtemotoren efficiënt omzetten Warmte energie in bruikbaar mechanisch werk, Waardoor verschillende vormen of transport en energieopwekking.

thermistors

Thermistoren zijn temperatuurgevoelige weerstanden die tentoonstelling een belangrijke verandering in weerstand tegen temperatuurschommelingen. Deze eigenschap is gebaseerd op het principe van thermische uitzetting. Thermistoren vinden toepassingen in temperatuurmeting, controlesystemen en elektronische apparaten WAAR nauwkeurige temperatuurmeting Is benodigd.

Fans

Fans worden veel gebruikt voor koeldoeleinden in diverse toepassingen, variërend van huishoudelijke apparaten naar industriële processen. De messen van de ventilatoren zijn ontworpen om te profiteren van thermische uitzetting. Door materialen te selecteren met passende coëfficiënten van thermische uitzetting, de messen kan uitzetten of krimpen bij temperatuurveranderingen, waardoor wordt gezorgd Optimale werking

Concluderend: er is sprake van thermische uitzetting diverse toepassingen in ons dagelijks leven en in verschillende vakgebieden van de techniek. Of het nu binnen is brandmelders, mechanische klokken, kachels, ijzeren dozen, warmtemotoren, thermistors of ventilatoren, door de fysica van thermische uitzetting te begrijpen en te benutten, kunnen we ontwerpen en creëren innovatieve oplossingen die verbeteren onze levens en verbeter technologische vooruitgang.

Berekeningsvoorbeelden

Lineaire expansie

Lineaire uitbreiding verwijst naar de toename in lengte of afmeting van een materiaal wanneer het wordt blootgesteld aan een temperatuurstijging. Dit fenomeen treedt op vanwege de door warmte veroorzaakte uitzetting van het materiaal. De thermische uitzettingscoëfficiënt is een maatstaf voor hoeveel een materiaal uitzet of krimpt bij een temperatuurverandering.

Laten we een voorbeeld bekijken om lineaire expansie beter te begrijpen. Stel je voor dat je een metalen staaf dat is 1 meter lang bij kamertemperatuur. De lineaire uitzettingscoëfficiënt voor dit metaal is 0.000012 per graad Celsius. Als de temperatuur stijgt by 50 graden Celsius, hoeveel zal de staaf uitzetten?

Om de lineaire uitzetting te berekenen, kunnen we de formule gebruiken:

ΔL = α * L * ΔT

Waar:
– ΔL is de lengteverandering
– α is de coëfficiënt van lineaire expansie
- L
is de oorspronkelijke lengte
– AT
is de temperatuurverandering

Met behulp van de gegeven waarden kunnen we ze in de formule vervangen:

ΔL = 0.000012 * 1 * 50
ΔL = 0.0006 meters

daarom het metaal hengel zal met 0.0006 meter uitzetten als de temperatuur stijgt by 50 graden Celsius.

Volume-uitbreiding

gif

Volume-uitbreiding verwijst naar de toename van het volume van een materiaal wanneer de temperatuur ervan stijgt. Deze uitzetting houdt rechtstreeks verband met de lineaire uitzetting van het materiaal. De volume-uitzettingscoëfficiënt is een maatstaf voor hoeveel volume of een materiaal verandert met een verandering in temperatuur.

Laten we een voorbeeld bekijken om de volume-uitbreiding te illustreren. Stel je voor dat je een fles gevuld hebt met 500 milliliters van vloeistof. De volume-uitbreidingscoëfficiënt voor deze vloeistof bedraagt ​​0.0009 per graad Celsius. Als de temperatuur van de vloeistof stijgt by 20 graden Celsius, hoeveel zal het volume van de vloeistof uitzetten?

Rekenen de volume-uitbreiding, kunnen we de formule gebruiken:

ΔV = β * V * ΔT

Waar:
– AV is de volumeverandering
– β is de coëfficiënt van volume-uitbreiding
- V
is het oorspronkelijke volume
– AT
is de temperatuurverandering

Vervanging van de gegeven waarden in de formule:

ΔV = 0.0009 * 500 * 20
ΔV = 9 milliliters

Daarom zal het volume van de vloeistof toenemen 9 milliliters wanneer de temperatuur stijgt by 20 graden Celsius.

Gebiedsuitbreiding

Gebiedsuitbreiding verwijst naar de stijging van de oppervlakte van een materiaal wanneer de temperatuur ervan stijgt. Deze uitzetting houdt ook verband met de lineaire uitzetting van het materiaal. De coëfficiënt van oppervlakte-uitbreiding is een maatstaf voor hoe veel het gebied of een materiaal verandert met een verandering in temperatuur.

Laten we een voorbeeld bekijken om gebiedsuitbreiding aan te tonen. Stel je voor dat je dat hebt gedaan een metalen brug met een gat in het. De coëfficiënt van gebiedsuitbreiding voor dit metaal is 0.00002 per graad Celsius. Als de temperatuur stijgt by 100 graden Celsius, hoeveel zal het gebied of het gat uit te breiden?

Rekenen het gebied uitbreiding kunnen we de formule gebruiken:

ΔA = γ * A * ΔT

Waar:
– ΔA is de gebiedsverandering
– γ is de coëfficiënt van uitbreiding van het gebied
- A
is het oorspronkelijke gebied
– AT
is de temperatuurverandering

De gegeven waarden in de formule invoeren:

ΔA = 0.00002 * A * 100
ΔA = 0.02A

daarom het gebied of het gat zal uitbreiden met 0.02 keer het oorspronkelijke oppervlak wanneer de temperatuur stijgt by 100 graden Celsius.

Deze voorbeelden illustreren het concept van thermische uitzetting en hoe dit verschillende materialen beïnvloedt verschillende scenario's. Het begrijpen van de fysica van thermische uitzetting is van cruciaal belang op gebieden als techniek en constructie, waar rekening moet worden gehouden met de uitzetting en samentrekking van materialen om ervoor te zorgen dat structurele integriteit. Van de uitbreiding van spoorlijnen en bruggen tot de uitzetting van vloeistoffen zoals water en benzine: thermische uitzetting is een fenomeen dat invloed heeft op ons dagelijks leven en een belangrijke rol speelt in de thermodynamica. Het is belangrijk om rekening te houden met de materiaaleigenschappen en thermische uitzettingscoëfficiënten om de effecten van thermische uitzetting te beheersen en te beheersen verschillende toepassingen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn enkele voorbeelden van thermische uitzetting in het dagelijks leven?

Thermische uitzetting is een fenomeen dat optreedt wanneer een voorwerp zet uit of krimpt in als gevolg van temperatuurveranderingen. Hier zijn enkele voorbeelden van thermische uitzetting in het dagelijks leven:

 1. Uitbreiding van een fles: Wanneer u hete vloeistof in een kolf giet, het glas zet uit door de temperatuurstijging. Deze uitzetting kan ertoe leiden dat de kolf barst als deze niet is ontworpen om thermische uitzetting te weerstaan.

 2. Uitbreiding van bruggen: Bruggen zijn gemaakt van verschillende materialen, zoals staal en beton, die uitzetten en krimpen bij temperatuurveranderingen. Dilatatievoegen worden gebruikt om het uitzetten en inkrimpen van de brug mogelijk te maken zonder schade te veroorzaken.

 3. Uitbreiding van spoorlijnen: Spoorlijnen zijn gemaakt van metaal, dat uitzet en samentrekt bij temperatuurveranderingen. Om knikken of kromtrekken te voorkomen de sporen, er blijven gaten tussen de secties om thermische uitzetting op te vangen.

Waar vindt thermische uitzetting plaats?

Thermische uitzetting komt voor in verschillende materialen, waaronder vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Het is een fundamentele eigenschap van materie en wordt waargenomen in het dagelijks leven. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van waar thermische uitzetting optreedt zijn:

 1. Solids: Wanneer vaste stoffen worden verwarmd, hun deeltjes trillen krachtiger, waardoor ze verder uit elkaar bewegen. Dit resulteert in een stijging van de grootte van de vaste stof, bekend als lineaire thermische uitzetting.

 2. Vloeistoffen: Net als vaste stoffen zetten vloeistoffen ook uit bij verhitting. De uitzetting van vloeistoffen is duidelijker merkbaar, omdat ze niet worden beperkt door een vaste vorm. Dit kan worden waargenomen wanneer een met vloeistof gevulde container, zoals een thermometer or een met water gevulde ballon, wordt blootgesteld aan hitte.

 3. Gassen: Gassen zetten aanzienlijk uit bij verhitting. Deze uitbreiding is te danken aan de toegenomen kinetische energie of de gasdeeltjes, waardoor ze verder uit elkaar gaan bewegen en een groter volume in beslag nemen.

Kunt u voorbeelden geven van thermische uitzetting en krimp?

Zeker! Thermische uitzetting en krimp zijn dat wel twee kanten of dezelfde munt. Hier zijn enkele voorbeelden van beide verschijnselen:

 1. Thermische expansie: Wanneer een metalen staaf wordt verwarmd, zet het uit in de lengte. Dit is te zien aan de uitzetting van een bimetaalstrip, die in thermostaten wordt gebruikt om de temperatuur te regelen. de strook bestaat uit twee verschillende metalen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten, waardoor het buigt bij verhitting.

 2. Thermische contractie: Wanneer een materiaal wordt afgekoeld, krimpt het in omvang. Een voorbeeld is de samentrekking van een ballon wanneer deze wordt ingebracht een vriezer. Het afnemen temperatuur zorgt ervoor dat de lucht in de ballon samentrekt, wat resulteert in een kleiner volume.

Waarom is thermische uitzetting belangrijk?

Thermische uitzetting is een belangrijk begrip op verschillende gebieden, waaronder natuurkunde, techniek en constructie. Dit is waarom het belangrijk is:

 1. Ontwerp en bouw: Het begrijpen van thermische uitzetting is cruciaal bij het ontwerpen van constructies die zonder schade bestand zijn tegen temperatuurveranderingen. Bruggen, gebouwen en pijpleidingen zijn ontworpen met dilatatievoegen om thermische uitzetting op te vangen en te voorkomen structureel falen.

 2. Materiaaleigenschappen: De thermische uitzettingscoëfficiënt is een materiaaleigenschap die bepaalt hoeveel het zal uitzetten of krimpen bij temperatuurveranderingen. Deze informatie is essentieel voor het selecteren van materialen die bestand zijn tegen de verwachte temperatuurschommelingen in een bepaalde toepassing.

 3. Thermodynamica: Thermische uitzetting speelt een rol in thermodynamische processen, zoals warmtemotoren en koelsystemen. Het beinvloedt de efficiëntie en prestatie van deze systemenen ingenieurs moeten rekening houden met thermische uitzetting bij het ontwerpen en optimaliseren ervan.

Kun je een voorbeeldprobleem geven van lineaire expansie?

Zeker! Laat ons nadenken een voorbeeldprobleem van lineaire expansie:

probleem: Een stalen staaf heeft een originele lengte of 1 meter. Indien de temperatuur stijgt by 50 graden Celsius, bereken de lengteverandering van de staaf. De lineaire uitzettingscoëfficiënt voor staal is 12 x 10^-6 per graad Celsius.

Oplossing: De wijziging in lengte van de staaf kan worden berekend met behulp van de formule:

ΔL = α * L * ΔT

Waar:
ΔL = Verandering
lengte
α = Coëfficiënt van lineaire expansie
L = Originele lengte
ΔT = Wijziging
in temperatuur

Insteken de waarden:

ΔL = (12 x 10^-6) * (1) * (50)
ΔL = 0.0006 meter

daarom de stalen staaf zal in lengte toenemen met 0.0006 meter (of 0.6 millimeters) wanneer de temperatuur stijgt by 50 graden Celsius.

Wat gebeurt er als thermische energie wordt verwijderd?

Wanneer thermische energie uit een materiaal wordt verwijderd, daalt de temperatuur ervan, waardoor het in omvang krimpt of krimpt. Dit fenomeen heet thermische contractie. De deeltjes in het materiaal verliezen kinetische energie, met als resultaat verminderde beweging en dichtere nabijheid naar elkaar. Als een resultaat, het volume van het materiaal neemt af en keert terug naar zijn oorspronkelijke grootte of zelfs kleiner.

Waar gaat het thermische expansievat naartoe?

Het thermische expansievat wordt doorgaans geïnstalleerd in een gesloten lus heet water verwarmingssysteem. Het is verbonden met de waterverwarmer of ketel en fungeert als een veiligheidsvoorziening om de uitzetting van het water tijdens de opwarming op te vangen. De tank bevindt zich meestal in de buurt de waterverwarmer of ketel en is aangesloten op het sanitair systeem.

Hoe wordt thermische uitzetting gebruikt in het dagelijks leven?

Thermische uitzetting wordt in verschillende aspecten van het dagelijks leven gebruikt. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. thermostaten: Thermostaten gebruiken het principe van thermische uitzetting om de temperatuur te regelen. Bimetaalstrips, die bestaan ​​uit twee verschillende metalen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten, worden in thermostaten gebruikt om te buigen en te openen of te sluiten elektrische contacten, regulerend de hitteof koelsysteem.

 2. Cooking: Er wordt gebruik gemaakt van thermische uitzetting kookgerei, zoals pannen en potten. Bij verhitting, het metaal breidt zich uit, waardoor mogelijk wordt gelijkmatige warmteverdeling en efficiënt koken.

 3. Automotive Industry: In de auto-industrieBij het ontwerpen van motoren wordt rekening gehouden met thermische uitzetting uitlaatsystemen. Materialen met geschikte coëfficiënten van thermische uitzetting zijn gekozen om te garanderen goed functionerend en voorkom schade als gevolg van temperatuurveranderingen.

 4. Elektronica: Thermische uitzetting is een kritische factor bij het ontwerpen en vervaardigen van elektronische componenten. Het helpt ervoor te zorgen goede pasvorm en uitlijning van componenten, evenals de preventie of door stress veroorzaakte mislukkingen als gevolg van temperatuurschommelingen.

Kortom, thermische uitzetting is dat wel een fascinerend fenomeen dat komt in verschillende materialen voor en heeft praktische toepassingen in het dagelijks leven, techniek en constructie. Begrip zijn principes en effecten is essentieel voor het ontwerpen van structuren, het selecteren van materialen en het optimaliseren van thermodynamische processen.

Hoe werkt een thermisch expansievat?

Een thermisch expansievat is een essentieel onderdeel in veel verwarmings- en koelsystemen. Zijn primaire functie is om de uitzetting en samentrekking van de vloeistof in het systeem als gevolg van temperatuurveranderingen op te vangen. Door aan te bieden een ruimte For het toegenomen volume van de vloeistof, de tank helpt onderhouden een stabiele druk en voorkomt schade aan het systeem.

. een verwarmings- of koelsysteem werkt, kan de temperatuur van de vloeistof erin veranderen. Deze temperatuurstijging of afname zorgt ervoor dat de vloeistof respectievelijk uitzet of samentrekt. Zonder een thermisch expansievat, deze uitbreiding of samentrekking zou kunnen leiden overmatige druk opbouwen or een vacuüm binnen het systeem, wat lekkages, barsten of lekkages kan veroorzaken andere schade.

Laten we een voorbeeld bekijken om te begrijpen hoe een thermisch expansievat werkt. Voorstellen een gesloten systeem bestaande uit een kolf gevuld met een vloeistof. Als de temperatuur van de vloeistof stijgt, begint het uit te breiden, waardoor er een toename ontstaat zijn volume. in een systeem zonder een expansievat, deze verhoging in volume zou druk creëren, wat mogelijk kan leiden tot een breuk of falen van de kolf.

Echter, met de aanwezigheid van een thermisch expansievat, de expanderende vloeistof in kan stromen de tank, die fungeert als een reservoir. Hierdoor kan de vloeistof vrij uitzetten zonder vorming overmatige druk in het systeem. Wanneer de temperatuur daalt en de vloeistof samentrekt, stroomt de vloeistof uit het expansievat terugvloeit in het systeem en ervoor zorgt dat dit wordt gewaarborgd de druk blijft stabiel.

De werking van een thermisch expansievat kan beter worden begrepen door erover na te denken de verschillende soorten van uitzetting die kan optreden in materialen: vaste uitzetting, vloeibare expansie en gas expansie.

 • Solide uitbreiding: Wanneer een vast materiaal wordt blootgesteld aan een temperatuurstijging, trillen de moleculen ervan krachtiger, waardoor ze verder uit elkaar bewegen. Dit resulteert in een stijging van de afmetingen van het materiaal, bekend als solide expansie. De thermische uitzettingscoëfficiënt (CTE) meet de snelheid waarmee een materiaal uitzet of krimpt bij temperatuurverandering.

 • Vloeibare expansie: Vloeistoffen zetten ook uit bij verhitting, maar hun expansie is meer uitgesproken dan bij vaste stoffen. Dit is zo omdat de intermoleculaire krachten in vloeistoffen zijn zwakker, waardoor de moleculen vrijer kunnen bewegen. De uitzetting van vloeistoffen wordt in verschillende toepassingen gebruikt, zoals bij thermometers de opkomst vloeistof erin een smalle buis duidt op een temperatuurstijging.

 • Gasuitbreiding: Gassen vertonen de belangrijkste uitbreiding wanneer blootgesteld aan temperatuurveranderingen. Dit is te wijten aan de hoge mobiliteit of gas moleculen, waardoor ze een groter volume kunnen bezetten als de temperatuur stijgt. Gasuitbreiding wordt gebruikt in verschillende systemen, zoals heteluchtballonnen, waar de hitteDoor het binnendringen van lucht in de ballon zet deze uit, waardoor er lift ontstaat.

In de techniek en constructie is er sprake van thermische uitzetting een cruciale overweging. Bij de constructie van bruggen en spoorlijnen worden bijvoorbeeld dilatatievoegen ingebouwd om het uitzetten en inkrimpen van materialen als gevolg van temperatuurveranderingen mogelijk te maken. Het niet in acht nemen van thermische uitzetting kan leiden tot structurele schade en veiligheidsrisico's.

Thermische uitzetting is niet beperkt tot vaste stoffen, vloeistoffen en gassen. Het speelt ook een belangrijke rol in het dagelijks leven en op verschillende gebieden van wetenschap en technologie. In de thermodynamica zijn de uitzetting en samentrekking van gassen dat wel fundamentele concepten. in materiaal kunde, het begrijpen van thermische uitzetting in metalen, keramiek en polymeren is essentieel voor ontwerp en productie betrouwbare producten.

Laten we nu eens kijken naar een voorbeeld van een formule voor thermische uitzetting.

Kunt u een voorbeeld geven van een formule voor thermische uitzetting?

Zeker! Een veelgebruikte formule om thermische uitzetting te berekenen is de lineaire thermische uitzetting formule. Het wordt uitgedrukt als:

ΔL = α * L0 * AT

Waar:
– ΔL vertegenwoordigt de verandering in lengte van het materiaal
– α
(alfa) is de coëfficiënt van lineaire expansie
- L
0 is de initiële lengte of het materiaal
– AT
is de temperatuurverandering

Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar: een metalen brug dat is 100 meter lang (L0) en heeft een coëfficiënt van lineaire uitzetting (α) van 12 x 10^-6 per graad Celsius. Als de temperatuur (ΔT) stijgt met 50 graden Celsius, kunnen we de lengteverandering (ΔL) berekenen met behulp van de formule:

ΔL = (12 x 10^-6) * (100) * (50) = 0.06 meter

Daarom zou de brug uitbreiden met 0.06 meter door de temperatuurstijging.

Deze formule laat zien hoe de thermische uitzettingscoëfficiënt, initiële lengte, en temperatuurverandering zijn met elkaar verbonden bij het bepalen van de uitzetting van een materiaal.

Thermische uitzetting en krimp zijn dat wel fascinerende verschijnselen die moeten Praktische implicaties in verschillende aspecten van onze levens. Van het beheersen van de uitzetting en krimp van materialen in de bouw tot het begrijpen van het gedrag van stoffen zoals glazuur in keramiek of benzine vloeibare vormis thermische uitzetting een fundamenteel concept in de natuurkunde en techniek.

Bedenk dat thermische uitzetting niet beperkt is tot vaste stoffen, maar ook van toepassing is op vloeistoffen en gassen. Het is het begrijpen of deze materiaaleigenschappen en hun reactie tegen temperatuurveranderingen waardoor we structuren en systemen kunnen ontwerpen en bouwen die hiertegen bestand zijn de krachten van thermische spanning.

Conclusie

Concluderend: thermische uitzetting is een fenomeen dat optreedt wanneer een voorwerp zet uit of krimpt in als gevolg van temperatuurveranderingen. Dit is waar te nemen in diverse alledaagse voorbeelden, zoals de uitbreiding van metalen bruggen on hete zomerdagen of de samentrekking van een glazen fles wanneer gevuld met hete vloeistof. Het begrijpen van thermische uitzetting is cruciaal veel velden, inclusief engineering en constructie, omdat het structurele schade helpt voorkomen en garandeert de goed functionerend van materialen en componenten. Door rekening te houden met de effecten van thermische uitzetting kunnen ingenieurs en ontwerpers creëren duurzamere en betrouwbaardere constructies en producten.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Wat is thermische uitzetting?

Thermische uitzetting is de tendens van de materie te veranderen zijn vorm, oppervlakte, volume en dichtheid als reactie op een verandering in temperatuur. Dit komt meestal door de toename van de thermische energie, waardoor de deeltjes meer bewegen en een groter volume innemen.

2. Kun je een voorbeeld geven van thermische uitzetting in het dagelijks leven?

Een alledaags voorbeeld van thermische uitzetting is het ontwerp van dilatatievoegen in bruggen en spoorlijnen. Deze gewrichten zorgen ervoor dat de materialen kunnen uitzetten en samentrekken als gevolg van temperatuurveranderingen, waardoor schade wordt voorkomen en de veiligheid behouden blijft.

3. Wat is de thermische uitzettingscoëfficiënt?

De thermische uitzettingscoëfficiënt is een materiaaleigenschap die beschrijft de omvang waarbij een materiaal uitzet bij verhitting. Verschillende stoffen uitbreiden met verschillende bedragen. De thermische uitzettingscoëfficiënt biedt een numerieke waarde dat vertegenwoordigt dit.

4. Hoe wordt thermische uitzetting berekend?

De Formule voor thermische uitzetting is ΔL = αLΔT, waarbij ΔL de lengteverandering is, α is de lineaire coëfficiënt van thermische uitzetting, L is de initiële lengte, en ΔT is de verandering in temperatuur.

5. Wat is lineaire thermische uitzetting?

Lineaire thermische uitzetting is de uitbreiding van een eendimensionaal object, zoals een lengte of metalen staaf, als gevolg van de temperatuurstijging. Het wordt gekenmerkt door een toename in lengte gemeten in een richting alleen.

6. Wat is het belang van inzicht in thermische uitzetting in techniek en constructie?

Het begrijpen van thermische uitzetting is cruciaal in engineering en constructie, omdat het helpt bij het ontwerpen van constructies die bestand zijn tegen temperatuurveranderingen. Dilatatievoegen worden bijvoorbeeld in bruggen gebruikt om het uitzetten en krimpen van de materialen als gevolg van temperatuurveranderingen op te vangen.

7. Wat zijn enkele voorbeelden van materialen met hoge thermische uitzettingscoëfficiënten?

Voorbeelden van materialen met hoge coëfficiënten van thermische uitzetting omvatten polymeren en bepaalde types of metaallegeringen. deze materialen worden vaak gebruikt in toepassingen waar door warmte veroorzaakte uitzetting nuttig is of effectief kan worden beheerd.

8. Wat is negatieve thermische uitzetting?

Negatieve thermische uitzetting verwijst naar het fenomeen waarbij bepaalde materialen samentrekken bij verhitting, in plaats van uit te zetten. Dit is een minder vaak voorkomend verschijnsel en wordt waargenomen in materialen zoals silicium en bepaalde types van keramiek.

9. Hoe verhoudt thermische uitzetting zich tot thermische spanning?

Thermische uitzetting kan tot thermische spanning leiden wanneer een materiaal niet vrijelijk kan uitzetten of samentrekken als reactie op temperatuurveranderingen. Dit kan leiden tot vervorming of beschadiging van het materiaal.

10. Wat is de rol van thermische uitzetting in de thermodynamica?

In de thermodynamica speelt thermische uitzetting een cruciale rol bij het begrijpen hoe systemen reageren op temperatuurveranderingen. Het is een sleutelfactor in concepten als warmteoverdracht, entropie en de ideale gaswet.

Scroll naar boven