Spanningsdeler in serie: wat, waarom, werken, toepassingen, gedetailleerde feiten

Inleiding tot spanningsdeler in serie

De spanningsdeler is een fundamenteel concept in elektrische circuits dat speelt een cruciale rol bij het verdelen van de spanning over een serieschakeling. In deze sectie, zullen we verkennen de definitie en functie van een spanningsdeler, evenals de belangrijkheid van spanningsverdeling in schakelingen.

Definitie en functie van spanningsdeler

Een spanningsdeler is dat wel een eenvoudige schakelopstelling bestaande uit twee of meer weerstanden in serie verbonden. Zijn primaire functie is om de te verdelen ingangsspanning in kleinere, proportionele spanningen over elke weerstand. Deze divisie van de spanning is gebaseerd de ratio of de weerstandswaardes in de kring.

De spanningsdeler werkt het principe van stroomverdeling, wat stelt dat de stroom die door een serieschakeling vloeit, wordt verdeeld tussen de weerstands in verhouding tot hun weerstandswaarden. Als een resultaat, is de spanningsval over elke weerstand recht evenredig met de weerstand ervan.

Belang van spanningsverdeling in schakelingen

Voltage divisie is een fundamenteel concept in circuitanalyse en wordt veel gebruikt in verschillende toepassingen. Hier zijn een paar redenen waarom spanningsverdeling belangrijk is in circuits:

 1. Voltage regulatie: Spanningsdelers worden vaak gebruikt om de spanningsniveaus in te regelen elektronische schakelingen. Door selecteren juiste weerstandswaardenkan de uitgangsspanning worden aangepast om aan de eisen van te voldoen specifieke componenten of apparaten.

 2. Sensorcircuits: Veel sensoren, zoals temperatuursensoren or lichtsensoren, vereisen een bepaalde spanning reeks correct te bedienen. Spanningsdelers worden vaak gebruikt om de spanning te verkleinen ingangsspanning van een krachtbron naar een niveau dat daarvoor geschikt is de sensor.

 3. Microcontroller-interfaces: Microcontrollers stellen vaak specifieke spanningseisen voor hun invoerpinnen. Om af te treden kunnen spanningsdelers worden gebruikt hogere spanningen bijpassende de microcontroller's ingangsspanning reeks, waarborgen goede werking en bescherming tegen schade.

 4. Potentiometertoepassingen: Potentiometers, ook wel bekend als variabele weerstanden, worden vaak gebruikt in circuits om de spanning te regelen of aan te passen signaal niveaus. Spanningsdelers kunnen in combinatie met potentiometers worden gebruikt om dit te bereiken de gewenste spanning of signaalniveau.

 5. Belastingsweerstand: In sommige gevallen, een belastingsweerstand moet worden aangesloten op een circuit om te regelen de hoeveelheid van de stroom die er doorheen vloeit. Om dit te bepalen kunnen spanningsdelers gebruikt worden de juiste belastingsweerstandswaarde gebaseerd op de gewenste spanning en actueel.

Concluderend is de spanningsdeler dat wel een cruciaal onderdeel in circuit ontwerp en analyse. Zijn vermogen Door de spanning in een serieschakeling te verdelen, is het een veelzijdig hulpmiddel in diverse toepassingen, waaronder voltage regulatie, sensorcircuits, microcontroller-interfaces, potentiometer toepassingenen laden weerstand controle. Begrip het principeDe toepassingen en toepassingen van spanningsverdeling zijn essentieel voor iedereen die met elektrische circuits werkt.

Spanningsdelerformule voor weerstanden in serie

zoekpng

Verklaring van de wet van Ohm en de wet van Kirchhoff

Voordat je in de spanningsdelerformule voor weerstanden in serie duikt, is het belangrijk om dit te begrijpen twee fundamentele wetten van elektrische circuits: De wet van Ohm en De wet van Kirchhoff.

De wet van Ohm geeft aan dat de stroom er doorheen vloeit een geleider tussen twee punten is recht evenredig met de spanning over de twee punten, en omgekeerd evenredig met de weerstand van de dirigent. Wiskundig kan het worden uitgedrukt als:

V = I * R

waarbij V de spanning is, I de stroom en R de weerstand.

De wet van Kirchhoff, On de andere hand, handelt met het behoud van lading en energie in een elektrisch circuit. Het bestaat uit twee wetten: De huidige wet van Kirchhoff (KCL) en Spanningswet van Kirchhoff (KVL).

KCL stelt dat de som van de stromen die binnenkomen een knoop in een circuit is gelijk aan de som van de stromen die weggaan dat knooppunt. deze wet waarborgt die lading wordt bewaard in een circuit.

KVL stelt dat de som van de spanning rond daalt elke gesloten lus in een circuit is gelijk aan de som van de spanningsstijgingen. deze wet zorgt ervoor dat energie in een circuit behouden blijft.

Afleiding van de spanningsdelerformule voor weerstanden in serie

In een serieschakeling zijn de weerstanden end-to-end verbonden dezelfde stroom die door elke weerstand stroomt. Wanneer weerstanden in serie worden geschakeld, is de totale weerstand gelijk aan de som van individuele weerstanden.

Laat ons nadenken een eenvoudige serieschakeling met twee weerstanden, R1 en R2, aangesloten een spanningsbron V. De spanning over R1 kan worden berekend met behulp van De wet van Ohm:

V1 = I * R1

Op dezelfde manier kan de spanning over R2 worden berekend als:

V2 = I * R2

Omdat de totale spanning over de serieschakeling gelijk is aan de som van individuele spanningen, we hebben:

V = V1 + V2

Substitueren de waardes van V1 en V2 van de voorgaande vergelijkingen, we krijgen:

V = I * R1 + I * R2

Uit factoring de gemeenschappelijke factor van I, we hebben:

V = I * (R1 + R2)

Het verdelen beide kanten van de vergelijking door de totale weerstand (R1 + R2), verkrijgen we de spanningsdelerformule voor weerstanden in serie:

V = I * (R1 / (R1 + R2))

Berekening van gedeelde uitgangsspanning

De spanningsdelerformule stelt ons in staat de verdeelde uitgangsspanning in een serieschakeling te berekenen. Door te weten de waardes van de weerstands en ingangsspanning, kunnen we de spanning over bepalen een specifieke weerstand.

Volg deze stappen om de verdeelde uitgangsspanning te berekenen:

 1. Bepalen de waardes van de weerstands in de serieschakeling.
 2. Bereken de totale weerstand door de som van de weerstanden bij elkaar op te tellen individuele weerstanden.
 3. Pas de spanningsdelerformule toe: V = I * (R1 / (R1 + R2)), waarbij V de uitgangsspanning is, I de stroom, R1 de weerstand is van de specifieke weerstand, en R2 is de som van de overige weerstanden.
 4. Plaatsvervanger de bekende waarden in de formule en los op voor V.

Door de spanningsdelerformule te gebruiken, kunt u eenvoudig de spanning over een spanning vinden elke weerstand in een serieschakeling. Dit is vooral handig in verschillende toepassingen, zoals sensorcircuits, waar de spanning over valt een specifieke weerstand wordt gebruikt om te bepalen het peil of waarde van een parameter gemeten wordt.

Concluderend is de formule voor de spanningsdeler voor weerstanden in serie afgeleid De wet van Ohm en De wet van Kirchhoff. Hiermee kunnen we de verdeelde uitgangsspanning in een serieschakeling berekenen door rekening te houden met de individuele weerstanden en ingangsspanning. Begrijpen en toepassen deze formule is essentieel bij circuitanalyse en ontwerp.

Spanningsdelerregel in serieschakeling

De spanningsdelerregel is een fundamenteel concept in Elektrotechniek waarmee we de spanning over kunnen berekenen een specifiek onderdeel in een serieschakeling. In een serieschakeling worden weerstanden achter elkaar aangesloten, waardoor ze worden gevormd een enkel pad voor de stroom. De spanningsdelerregel helpt ons te bepalen hoe de totale spanning over elke weerstand in de serie wordt verdeeld.

Overzicht van de spanningsdelerregel

De spanningsdelerregel is gebaseerd op het principe van de huidige verdeling en de wet van Ohm. Er staat dat de spanning over een weerstand in een serieschakeling is evenredig met de weerstand ervan vergeleken met de totale weerstand van het circuit. In andere woorden, wordt de spanningsval over elke weerstand bepaald door zijn weerstandswaarde.

Begrijpen dit begrip beter, laten we overwegen een eenvoudige serieschakeling met twee weerstanden, R1 en R2, in serie geschakeld. De totale weerstand van het circuit, Rt, is de som van de individuele weerstanden:

Rt = R1 +R2

Volgens de spanningsdelerregel kan de spanning over R1, V1 worden berekend met behulp van de volgende formule:

V1 = (R1 / Recht) * Vt

Waarbij Vt de totale spanning is die over het circuit wordt aangelegd.

Toepassing van de spanningsdelerregel in serieschakelingen

De spanningsdelerregel vindt talrijke toepassingen in verschillende elektronische schakelingen. Eén gemeenschappelijke toepassing bevindt zich in sensorcircuits, waar de uitgangsspanning van een sensor moet worden verlaagd tot een niveau dat geschikt is voor een microcontroller of andere elektronische apparaten.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we een sensor hebben die produceert een uitgangsspanning van 5V, maar de microcontroller kan alleen spanningen tot 3.3V accepteren. Door de spanningsdelerregel te gebruiken, kunnen we een circuit ontwerpen dat kleiner wordt de sensor uitgangsspanning naar het gewenste niveau.

Berekening van de uitgangsspanning met behulp van de spanningsdelerregel

Om de uitgangsspanning te berekenen met behulp van de spanningsdelerregel, moeten we dit weten de waardes van de weerstands in de serieschakeling. Laten we een circuit bekijken met twee weerstanden, R1 en R2, en een totale spanning, Vt.

 1. Bereken de totale weerstand, Rt, door de som van de individuele weerstanden:

Rt = R1 +R2

 1. Pas de wet van Ohm toe om de stroom te vinden die door het circuit vloeit:

Ik = Vt / Rt

 1. Bereken de spanningsval over elke weerstand met behulp van de berekende stroom de vorige stap:

V1 = ik * R1
V2
= ik * R2

 1. De uitgangsspanning, Vout, is de spanningsval over de gewenste weerstand. in deze zaak, het zou V2 zijn.

Vuit = V2

Door deze stappen te volgen, kunnen we eenvoudig de uitgangsspanning in een serieschakeling bepalen met behulp van de spanningsdelerregel.

Kortom, de spanningsdelerregel is een krachtig hulpmiddel in circuitanalyse, waardoor we de spanning erover kunnen berekenen specifieke weerstanden in een serieschakeling. Door begrip het principezit achter deze regel en door deze correct toe te passen, kunnen we er verschillende ontwerpen en analyseren elektronische schakelingen effectief.

Spanningsverdeling in seriecondensatoren

Inleiding tot capacitieve reactantie

Als het gaat om het begrijpen van de spanningsverdeling in seriecondensatoren, is het belangrijk om dit eerst te begrijpen het concept of capacitieve reactantie. Capacitieve reactantie is de oppositie die een condensator presenteert aan wisselstroom (AC). Het wordt aangegeven met het symbool “Xc” en wordt gemeten in ohm.

In een serieschakeling worden condensatoren achter elkaar aangesloten, waardoor er een spanning ontstaat een kettingachtige configuratie. Elke condensator in de serie heeft een specifiek capacitieve reactantie, die bepaalt hoe het de stroomstroom beïnvloedt. Het totaal capacitieve reactantie in een serieschakeling is de som van het individu capacitieve reactanties.

Berekening van de netto capacitieve reactantie in serie

Om het netto te berekenen capacitieve reactantie in een serieschakeling moet je het individu bij elkaar optellen capacitieve reactanties. De Formule voor het berekenen van het totaal capacitieve reactantie in een serieschakeling is als volgt:

Xc(totaal) = Xc1 + Xc2 + Xc3 + … + Xcn

Waarbij Xc(totaal) het totaal is capacitieve reactantie, en Xc1, Xc2, Xc3 en Xcn zijn het individu capacitieve reactanties van elke condensator In de serie.

Het is belangrijk op te merken dat wanneer condensatoren in serie zijn aangesloten, het totaal capacitieve reactantie toeneemt als meer condensatoren zijn toegevoegd. Dit betekent dat de impedantie van het circuit neemt ook toe, wat resulteert in een afname van de stroom die door het circuit vloeit.

Berekening van uitgangsspanning in capacitieve spanningsdeler

Een capacitieve spanningsdeler is een circuitconfiguratie waarmee u kunt verkrijgen een fractie van de ingangsspanning over een belastingsweerstand door condensatoren in serie te gebruiken. Dit is handig in situaties waarin u het spanningsniveau moet verlagen.

Om de uitgangsspanning te berekenen in een capacitieve spanningsdeler, Kunt u gebruik maken de volgende formule:

Vuit = Vin * (Xc2 / (Xc1 + Xc2))

Waar Vout de uitgangsspanning is, is Vin de ingangsspanning, Xc1 is de capacitieve reactantie of de eerste condensator, en Xc2 is de capacitieve reactantie of de tweede condensator.

Door aan te passen de waardes van de condensatoren in het spanningsdelercircuit kunt u de uitgangsspanning regelen. Hierdoor kunt u het circuit aanpassen aan specifieke spanningsvereisten verschillende toepassingen.

Concluderend impliceert spanningsverdeling in seriecondensatoren begrip capacitieve reactantie en hoe dit de stroomstroom in een serieschakeling beïnvloedt. Door het netto te berekenen capacitieve reactantie en gebruiken de capacitieve spanningsdelerformule, kunt u de uitgangsspanning erover bepalen een belastingsweerstand. Deze kennis is essentieel voor het ontwerpen en analyseren van circuits waarbij seriecondensatoren betrokken zijn.

Rekenmachine voor spanningsdelerweerstanden

De spanningsdeler is een fundamenteel concept in de elektronica waarmee we een spanning met behulp van weerstanden in kleinere fracties kunnen verdelen. Dit is vooral handig als we moeten bevoorraden een bepaalde spanning naar een onderdeel in een circuit, zoals een sensor of een microcontroller-pin. Versimpelen het proces van rekenen de weerstand waarden voor een spanningsdelercircuit kunnen we a gebruiken spanningsdelerweerstanden rekenmachine. In deze sectie, wij leggen uit hoe deze rekenmachine werkt en biedt een stapsgewijze berekeningsprocedure spanningsdelerweerstanden.

Uitleg van de rekenmachine voor spanningsdelerweerstanden

A spanningsdelerweerstanden rekenmachine is een stuk gereedschap dat helpt ons bepalen de weerstand waarden die nodig zijn voor een spanningsdelercircuit. Er wordt rekening mee gehouden de gewenste spanning verhouding en de ingangsspanning berekenen de weerstand waarden. De rekenmachine gebruikt de wet van Ohm en het concept van de huidige divisie om de juiste weerstandswaarden.

Laten we eens kijken om te begrijpen hoe de rekenmachine werkt een eenvoudig spanningsdelercircuit bestaande uit twee weerstanden in serie. Het ingangsspanning, Vin, is verbonden de twee weerstanden, en de uitgangsspanning, Vout, wordt overgenomen De kruising tussen de weerstandS. De spanning over elke weerstand kan worden berekend met behulp van de wet van Ohm, V = IR, waarbij V de spanning is, I de stroom en R de weerstand.

In een serieschakeling is de stroom dezelfde alle componenten. Daarom stroomt de stroom er doorheen beide weerstanden in het spanningsdelercircuit is hetzelfde. Gebruik makend van deze informatie, kunnen we stroomverdeling toepassen om de spanning over elke weerstand te bepalen.

De spanning over de eerste weerstand, V1, kan worden berekend met de formule:

V1 = Vin * (R1 / (R1 + R2))

Hetzelfde geldt voor de spanning over de tweede weerstand, V2, kan worden berekend met de formule:

V2 = Vin* (R2 / (R1 + R2))

Het spanningsdelerweerstanden rekenmachine automatiseert deze berekeningen en biedt de weerstand waarden die nodig zijn om te bereiken de gewenste spanning verhouding.

Stapsgewijze procedure voor het berekenen van spanningsdelerweerstanden

Rekenen de weerstand waarden voor een spanningsdelercircuit met behulp van a spanningsdelerweerstanden rekenmachine, volg deze stappen:

 1. Bepalen de gewenste spanning ratio: Bepaal de spanningsverhouding die u wilt bereiken. Als u bijvoorbeeld wilt dat de uitgangsspanning de helft bedraagt ​​van de ingangsspanning, zou de spanningsverhouding 0.5 zijn.

 2. Voer de ingangsspanning: Voorzien in de waarde van de ingangsspanning, Vin, in de rekenmachine.

 3. Gebruik de rekenmachine: Invoer de gewenste spanning verhouding en de ingangsspanning in de spanningsdelerweerstanden rekenmachine. De rekenmachine gaat dan berekenen de weerstand waarden die nodig zijn om te bereiken de gewenste spanning verhouding.

 4. Selecteer standaard weerstandswaarden: de rekenmachine geeft dit aan de weerstand waarden in ohm. Omdat weerstanden verkrijgbaar zijn in standaard waarden, kiezen de dichtstbijzijnde standaard weerstandswaarden naar de berekende waarden. Dit zorgt ervoor dat u gemakkelijk kunt vinden de benodigde weerstanden voor uw circuit.

 5. Connecteren de weerstands: verbinden de weerstands in serie volgens de berekende waarden. de weerstand met de hogere waarde moet eerst worden aangesloten, gevolgd door de weerstand met de lagere waarde.

 6. Controleer de spanningsverhouding: Meet de uitgangsspanning, Vout, met behulp van een multimeter or een oscilloscoop. Verzekeren dat de gemeten spanning lucifers de gewenste spanning verhouding.

Door deze stappen te volgen en een spanningsdelerweerstanden rekenmachine, kunt u eenvoudig bepalen de weerstand waarden die nodig zijn voor een spanningsdelercircuit. Dit vereenvoudigt het proces of circuits ontwerpen en bouwen dat vereisen specifieke spanningsniveaus For verschillende componenten.

Waarom een ​​spanningsdeler in serie gebruiken?

Een spanningsdeler in serie is dat wel een nuttige circuitconfiguratie dat staat toe de verdeling van spanning over meerdere weerstanden in serie verbonden. Deze sectie zal verkennen de voordelen van het gebruik van een spanningsdeler in serie, vergelijk deze met parallelle circuits en bespreek enkele veelvoorkomende toepassingen.

Voordelen van spanningsdeler in serie

Als het gaat om spanningsdelers, de serieschakelingconfiguratie aanbiedingen verschillende voordelen. Laten we nemen onder de loep bij een aantal van hen:

 1. Spanningsdaling: In een serieschakeling wordt de totale spanning verdeeld de weerstands in verhouding tot hun weerstandswaarden. Dit maakt het mogelijk precieze controle van spanningsniveaus op verschillende punten in het circuit. Door het zorgvuldig selecteren van weerstandswaarden, kunt u specifieke spanningsdalingen om aan de eisen van uw circuit te voldoen.

 2. Huidige divisie: In een serieschakeling blijft de stroom overal hetzelfde. Dit betekent dat de stroom die door elke weerstand in de spanningsdeler vloeit hetzelfde zal zijn. Deze eigenschap Dit is vooral handig als u moet bevoorraden een constante stroom naar meerdere componenten of apparaten.

 3. Eenvoud: Serieschakelingen zijn relatief eenvoudig te ontwerpen en te analyseren. Door gebruik te maken van de wet van Ohm en basistechnieken voor circuitanalyse, kunt u eenvoudig de spanning over elke weerstand berekenen de totale stroom die door het circuit stroomt. Deze eenvoud serie maakt spanningsdelers een populaire keuze in veel elektronische toepassingen.

Vergelijking met parallelle circuits

Terwijl serie spanningsdelers hebben hun voordelen, is het belangrijk om te begrijpen hoe ze zich verhouden tot parallelle circuits. In een parallelschakeling, de weerstands zijn naast elkaar verbonden, waardoor de stroom zich onder hen kan verdelen. Hier zijn een paar belangrijke verschillen tussen serie- en parallelschakelingen:

 1. Spanningsverdeling: In een serieschakeling wordt de spanning verdeeld de weerstands, terwijl in een parallelschakeling de spanning over elke weerstand hetzelfde is. Dit betekent dat serie spanningsdelers zijn beter geschikt voor toepassingen waarbij nauwkeurige spanningsregeling vereist is.

 2. Huidige divisie: In een serieschakeling blijft de stroom overal hetzelfde, terwijl in een parallelschakeling de stroom zich verdeelt de weerstandS. Dit maakt parallelle circuits geschikter voor toepassingen waarbij de stroom over meerdere componenten moet worden verdeeld.

 3. Belastingsweerstand: In een serieschakeling is de totale weerstand de som van de afzonderlijke weerstanden, terwijl in een parallel circuit de totale weerstand kleiner is dan de kleinste weerstand. Dit betekent dat serieschakelingen zijn beter geschikt voor toepassingen waarbij een hogere belastingsweerstand is gewenst.

Toepassingen van spanningsdeler in serie

-Series spanningsdelers vind toepassingen in verschillende elektronische schakelingen en systemen. Hier zijn een paar voorbeelden:

 1. Sensorcircuits: Spanningsdelers worden vaak gebruikt in sensorcircuits om te converteren uitgangssignalen van sensoren in een spanningsniveau die gemakkelijk kunnen worden gemeten of verwerkt door een microcontroller of andere elektronische apparaten. Door aan te passen de weerstand waarden in de spanningsdeler kunt u schalen de sensor uitgang overeenkomen de invoervereisten of het meetapparaat.

 2. Voedingsregeling: Vaak worden er spanningsdelers gebruikt voedingscircuits om de uitgangsspanning te regelen. Door een spanningsdeler in serie te gebruiken een potentiometer, kunt u de uitgangsspanning aanpassen een gewenst niveau. Dit is vooral handig in toepassingen waarbij een bepaalde spanning niveau vereist is, zoals in batterijlaadcircuits.

 3. Signaalconditionering: Er worden spanningsdelers gebruikt signaalconditionering schakelingen om het spanningsniveau aan te passen ingangssignalen. Dit wordt vaak gedaan om te matchen de ingangsspanning reeks of een bepaald apparaat of versterken of verzwakken het signaal. Door zorgvuldig te selecteren de weerstand waarden in de spanningsdeler kunt u bereiken het gewenste signaalniveau.

Kortom, een spanningsdeler in serie biedt verschillende voordelen, inclusief nauwkeurige spanningsregeling, stroomverdeling en eenvoud in ontwerp en analyse. Het is belangrijk om het te begrijpen de verschillen tussen serie- en parallelle circuits om te kiezen de juiste circuitconfiguratie For uw specifieke toepassing. Serie spanningsdelers toepassingen vinden in sensorcircuits, regeling van de stroomvoorziening en signaalconditionering, onder andere. Door begrip het principes en toepassingen van spanningsdelers in serie kunt u effectief circuits ontwerpen en implementeren die aan de eisen voldoen uw specifieke wensen.
Conclusie:

Concluderend is de spanningsdeler in serie een eenvoudige en effectieve circuitopstelling waarmee we een spanning in kleinere fracties kunnen verdelen. Door twee weerstanden in serie te gebruiken, kunnen we een spanningsdeler creëren die in verschillende toepassingen kan worden gebruikt, zoals niveauverschuiving, voorspanningscircuits en signaalconditionering. De spanningsdelervergelijking, Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2)), biedt een eenvoudige methode om de uitgangsspanning te berekenen op basis van de ingangsspanning en de weerstand waarden. Bovendien kan het spanningsdelercircuit worden gebruikt om spanningsdeler te creëren een referentiespanning of aan te passen de gain of een versterkercircuit. Over het algemeen is de spanningsdeler in serie een fundamenteel concept in de elektronica en wordt deze veel gebruikt verschillende elektrische en elektronische systemen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Wat is een spanningsdeler en hoe werkt deze?

Een spanningsdeler is een circuit dat een spanning in kleinere fracties verdeelt met behulp van weerstanden. Het werkt door twee weerstanden in serie aan te sluiten en de uitgangsspanning ervan af te nemen De kruising

2. Wat is de spanningsdelerformule voor weerstanden in serie?

De spanningsdelerformule voor weerstanden in serie wordt gegeven door de vergelijking:

Vuit = Vin * (R2 / (R1 + R2))

waar Vin is ingangsspanning, R1 en R2 zijn dat wel de weerstandenen Vout is de uitgangsspanning.

3. Hoe bereken ik de spanningsdelerweerstanden in een serieschakeling?

Om de spanningsdelerweerstanden in een serieschakeling kunt u de spanningsdelerformule gebruiken. Bepalen de gewenste uitgangsspanning, ingangsspanningen een van de weerstand waarden, en vervolgens oplossen de andere weerstandswaarde met behulp van de formule.

4. Wat is de formule voor de spanningsdeler in een serieschakeling?

De formule voor de spanningsdelerregel in een serieschakeling is hetzelfde als de spanningsdelerformule voor weerstanden in serie. Het wordt gegeven door de vergelijking:

Vuit = Vin * (R2 / (R1 + R2))

waar Vin is ingangsspanning, R1 en R2 zijn dat wel de weerstandenen Vout is de uitgangsspanning.

5. Hoe bereken ik de spanningsverhouding in een spanningsdelercircuit?

Om de spanningsverhouding in een spanningsdelercircuit te berekenen, deelt u de weerstandswaarde of de uitgangsweerstand door de som van de weerstandswaardes of beide weerstanden. De resulterende waarde vertegenwoordigt de breuk van de ingangsspanning dat lijkt over de uitgangsweerstand.

6. Wat is de stroomverdeling in een spanningsdelercircuit?

LnFlPeCDZFW Gq
Pinterest

Huidige verdeling is een principe in circuitanalyse die bepaalt hoe de stroom wordt verdeeld tussen twee in serie geschakelde weerstanden. Er staat dat de stroom die door elke weerstand vloeit omgekeerd evenredig is met zijn weerstandswaarde.

7. Hoe verhoudt de wet van Ohm zich tot spanningsdelercircuits?

De wet van Ohm, die stelt dat de stroom erdoorheen vloeit een geleider direct evenredig is met de spanning erover en omgekeerd evenredig met de weerstand ervan, is van fundamenteel belang voor begrip spanningsdeler circuits. Hiermee kunnen we de stroom berekenen die er doorheen vloeit de weerstands in het circuit.

8. Kan een spanningsdeler in serie- en parallelschakelingen worden gebruikt?

Ja, er kan een spanningsdeler in worden gebruikt beide series en parallelle circuits. In een serieschakeling is de spanningsdeler in serie geschakeld overige componenten, terwijl het in een parallel circuit parallel is verbonden met overige componenten.

9. Waarom zou ik een spanningsdeler in een circuit gebruiken?

Een spanningsdeler wordt vaak gebruikt om schakelingen te verkrijgen een bepaalde spanning niveau vanaf een hogere spanningsbron. Het wordt vaak gebruikt om te voorzien een referentiespanning, vooroordeel een transistorof verkleinen een spanningssignaal For meetdoeleinden.

10. Hoe beïnvloedt de belastingsweerstand de spanningsval in een spanningsdelercircuit?

De belastingsweerstand beïnvloedt de spanningsval in een spanningsdelercircuit door de stroom die door het circuit vloeit te veranderen. Als de belastingsweerstand neemt toeneemt de spanningsval erover toe, wat resulteert in een afname van de uitgangsspanning. Omgekeerd is er sprake van een daling van de belastingsweerstand zal resulteren in een toename in de uitgangsspanning.

Scroll naar boven